Omhoog Gastenboek Feedback Literatuur+Sites Inhoud website

         Burnout stellingen


 
Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak


Herstel burnout Burnout Preventie Burnout stellingen Herstel in 't kort Overige informatie


Stellingen mbt burnout


Stellingen mbt burnout op basis van persoonlijke mening en ervaringen.


De stellingen zijn items welke voor mij steeds belangrijk zijn gebleken.


Persoonlijke, maatschappelijke, politieke, bedrijfs en werksituatie aspecten komen aan de orde.

 


Klik op onderstaande 3 onderwerpen van deze pagina: 

 
bullet 1 Persoonlijke aspecten
 
bullet 2 Maatschappelijk en politieke aspecten
 
bullet 3 Bedrijfs- en werksituatie aspecten
 

 
bulletBij het burnout raken en het proces erna werd ik zeer getroffen door de noodzaak van integrale aanpak, die vaak ontbrak met alle (vaak vergaande) gevolgen van dien.

Het was een begin van een ware zoektocht en een bewustwordingsproces, waarbij ik erg onder de indruk ben gekomen van het werk van oa:
 
bullet Ken Wilber        - zie bv de pagina Herstel burnout van deze website
 
bullet Ervin Laszlo      - zie bv de pagina Nulpuntveld van deze website
 
bullet Bram Moerland  - zie bv de pagina Spiritueel herstel van deze website

 
bulletZie ook oa de pagina's Filosofie en ethiek, Burnout Preventie en Maatschappelijke context van deze website.
 

horizontal rule

 

1 Persoonlijke aspecten:

 

bulletWanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen voor:
 
bullet Jezelf
 
bullet Je naaste familie
 
bullet Je financiŽle situatie (b.v. minder inkomen, hoge herstelkosten, veel moeite met vergoeding door bv verzekering en vaak naar een andere goedkopere woning)
 
bullet Je verdere loopbaan

 
bulletEen goed burnout herstelproces is een intensief bewustwordings-, individuatie- en groei-proces. Wanneer dit niet het geval is is de kans op terugval groot. Het burnout herstelproces vraagt een intensieve brede begeleiding op maat, afgestemd op en in goed overleg met de patiŽnt en zijn naaste omgeving.

Omdat bv soms het herstelproces (tijdelijk) behoorlijk heftig kan zijn moet de hulpverlener goed bereikbaar zijn en past het niet om bv alleen 1 keer per bv 4 weken een gesprek van een uur te hebben.

 
bulletMaatschappelijke, fysieke, psychische en spirituele ervaringen en context blijken bij de klachten en het herstelproces heel veel interacties te hebben. Deze interacties kunnen heel sterk zijn.

Bv kan er tijdens je herstel iets gebeuren (bv een conflict) waardoor je weer helemaal in de stress schiet en met alle klachten daarvan (oa piekeren, slecht slapen, pijn in de armen, benen, hoge bloeddruk etc). Deze klachten kunnen dan na korte (paar uur) of langere tijd (dagen of langer) weer wegtrekken.

 
 
bulletBurnout herstel vraagt om integrale aanpak en integrale gezondheidszorg.

Voor mij heeft de integrale visie van Ken Wilber ivm burnout in de loop van de tijd steeds meer betekenis gekregen.
Ken Wilber is een bekend Amerikaans filosoof die naar mijn mening een brede, praktische, directe, toegankelijke en actuele benadering heeft.
 
bulletZie de pagina Herstel burnout van deze website.

 
bullet Bij een goed burnout herstel proces wordt gewerkt aan :
 
bullet Psychisch herstel mbv lichaamswerk, ontspannings-oefeningen, groepswerk, gesprekken, familie constellatie, etc. (oa instituut Orshof)
 
bullet Fysiek herstel door reiniging, herstellen van functies (bv lever, nieren en darmen), conditie opbouwen mbv fitness, juiste voeding, extra vitaminen en mineralen, etc
 
bulletSpiritueel herstel door o.a. bezig te gaan met zingeving, het opnieuw plaatsen van jezelf en je proces in het leven (oa Bram Moerland)
 
bullet Maatschappelijke context Je bewust worden van de maatschappelijke context is een belangrijk aspect voor begrip,aanvaarding en genezing.

Het herstellen van burnout vraagt naar mijn evaring en mening om een op de individu afgestemde integrale aanpak en begeleiding, waarbij het verloop en de accenten voor ieder verschillend kunnen zijn.

 

bullet Daniel Ofman:

"De integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden"

"Integraal leiderschap is duurzaam"
 
bullet Zie de YouTube-video: 'Daniel Ofman over integraal leiderschap' - Nederlands
 
bulletZie de pagina Herstel burnout van deze website.

 
 
bulletEr is nog steeds een sterke neiging de oorzaken en het herstel van overspannenheid en burnout te beperkt te benaderen.

Met rusten, wandelen, fitness, huisarts, pillen, snel weer aan het werk en een aantal gesprekken met een maatschappelijkwerk(st)er of psycholoog moet het toch wel (snel) overgaan.

Echter een verwaarloosde overspannenheid kan bv overgaan in een burnout met veel verstrekkender consequenties.
 
bullet Er staat meestal veel financiŽle en maatschappelijke druk op een 'snel herstelproces met een visie voor de korte termijn'.
 
bullet Tgv commerciŽle en financiŽle druk lijken 'commercieel' aangeboden hulp en begeleiding regelmatig niet duurzaam en te optimistische in tijd, effect en/of kosten. (Bv streven naar een kwalitatief goede en duidelijke 'medische bijsluiter' en terugkoppeling van resultaten en ervaringen welke toegankelijk zijn voor anderen?)
 
bullet Zie ook de pagina's Burnout preventie en Ethiek en filosofie van deze website.

 
bulletZie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  Op weg naar een duurzame samenleving
 
bulletDuurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst.
 
* De website   is voortgekomen uit en sluit aan op deze website  - www.burnoutherstel.nl -

 

 

bulletEen (snel) herstel proces gebaseerd op symptoom bestrijding (bv vaak met pillen) en voornamelijk fysiek herstel voldoet vaak niet.

 
bulletWanneer bij ziekte en/of WAO/WIA voornamelijk aan symptoombestrijding wordt gedaan ontbreekt het aan wezenlijke zaken als bv betrokkenheid en respect voor het individu en zijn omgeving.

 
bulletVooral in de eerste periode van herstel was het voor mij heel belangrijk om heel intensief in het hier en nu te werken in een groep onder goede intensieve begeleiding. Veel met je lichaam, je warmte, je kou, je onmacht, je angst en je boosheid, frustraties etc bezig zijn. Relatief weinig praten, veel doen, veel ervaren, veel voelen, veel 'delen', (je) niet (laten) uitleggen en verklaren, weinig over het verleden praten, bij jezelf proberen te komen, te zijn en te blijven.

 
bulletZelf heb ik na veel zelf zoeken en proberen uiteindelijk het grootste deel van mijn (werkelijke) herstel bij de z.g. aanvullende (alternatieve) gezondheidszorg gevonden.

 
bulletTijdens het hele herstelproces is het voor begeleiding en second opinion heel raadzaam een echt onafhankelijk adviseur of coach met ervaring mbt je proces te hebben (Iemand die met je 'meekijkt'). T.g.v. je eigen gezondheidstoestand, de complexiteit, belangen en ernst van de situatie is anders de kans dat het ergens 'mis' gaat groot.

 
 
bullet Naast het 'stevig' ziek zijn en een minimale belastbaarheid, vormt de weg vinden tot herstel en overeind blijven met gezin mbt instanties, bedrijf, zorgverlening en financiŽn een zware, extra belastende, inspannende en steeds moeilijke opgave.

 
bullet Een goede, dwz betrokken, ervaren, deskundige, integere en op de mensen en situatie afgestemde,  preventie en begeleiding mbt burnout zijn uiterst belangrijk en kunnen ontzettend veel narigheid, tijdverlies en kosten besparen.

Bij geen goede begeleiding en preventie wordt het al gauw dweilen met de kraan open.

 
 
bullet Stress tgv bv conflict situaties zijn bijna altijd erg belastend, frustrerend, demotiverend en slecht voor een burnout herstel proces van de patiŽnt! Conflict situaties kunnen de burnout ernstig verergeren en het herstel proces ernstig vertragen!

Deze effecten worden in de praktijk heel vaak onderschat en niet onderkend met alle ernstige gevolgen van dien.

 
bullet In zijn algemeenheid vertraagt ruzie (stress) genezing.
PatiŽnten die bv naar de operatietafel gaan, moeten daarom spanningen zoveel mogelijk vermijden. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek. (Dagblad Tubantia 7 december 2005).

 
bullet9 juli 2010, Volkskrant: Vechters tegen ziekte hebben aantoonbaar meer overlevingskans
KankerpatiŽnten of mensen met hart- en vaatziekten hebben twee tot drie keer zoveel kans hieraan te overlijden als ze ook nog depressief zijn. Omgekeerd hebben Ďvechtersí juist meer kans om te overleven: zij hebben een aantoonbaar hogere weerstand
 
bullet 9 juli 2010 Volkskrant: Depressie beÔnvloedt genezing
 
bullet 4 juni 2010 VU Medisch Centrum, oratie prof dr Adriaan Honig: 'Mind the body'
Geneeskunde is georganiseerd langs de Cartesiaanse tweedeling van lichaam (soma) en geest (psyche). Dit onderscheid manifesteert zich ook in de opleiding tot medisch specialist.
Kies je voor een somatisch vak dan word je daarin geschoold en niet of nauwelijks in de psychiatrie. Andersom geldt dit ook voor de opleiding tot psychiater.
De uitdaging de komende jaren is hoe we erin kunnen slagen om binnen de dagelijkse duale werkelijkheid van Mind or Body ervoor kunnen zorgen dat er daar waar nodig sprake is van integratief denken. (Naar Actievere samenwerking tussen psychiaters en specialisten)


 
bulletBoek: 'Bejegening in de zorg', door Erik Bosch, gaat over correct en respectvol om gaan met cliŽnten.
In dit boek wordt met praktische, herkenbare voorbeelden ingegaan op de professionele wijze waarop hulpverleners met cliŽnten, in welke zorgsector dan ook, kunnen omgaan.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

2 Maatschappelijke en politieke aspecten

 

bulletBij mijn herstel van burnout en het verdiepen in achtergronden van het 'Hoe en Waarom' komen steeds meer de volgende stellingen/uitspraken van Einstein en Ervin Laszlo naar voren:
 
bullet Einstein: 'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid'.
 
bullet Einstein: "De ontketende atoomkracht heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken"
 
bulletEinstein: "De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuÔtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel"
 
bullet Einstein: "Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving"
 
bullet Einstein: "Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoefte is het Boeddhisme"
 
bulletErvin Laszlo: 'We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten. Dan kunnen we een duurzame samenleving creŽren.

We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel). We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen (coherentie)'
 
bullet Ervin Laszlo: 'De natuur schijnt te zijn opgebouwd als een hiŽrarchie van zich binnen elkaar bevindende niveaus van non-lokaal verbonden coherente systemen'.
 
bullet Zie ook de pagina Nulpuntveld van deze website

 
bullet Een omgeving waar aandacht, betrokkenheid en respect op natuurlijke wijze aanwezig zijn, helpt bij preventie en herstellen van gespannenheid, overspannenheid en burnout.

Zie oa de pagina's Meditatie en Mindfulness, Burnout Preventie, Spiritueel herstel, Herstel burnout (Ken Wilber), Ethiek en filosofie en Nulpuntveld van deze website.

 
bullet Als geldzucht en/of narcisme domineert, verliezen alle waarden
(
In de Griekse mythologie werd Narcissus verliefd op zijn eigen spiegelbeeld).

 
bullet Van een aantal ziekten wordt algemeen geaccepteerd dat ze te maken hebben verkeerde eet en leefgewoonten en wordt dit diepgaand uitgezocht en worden er bv publieks campagnes gestart.
 
Voor aandoeningen als burnout, overspannenheid, etc (belangrijk deel van de bestaande WIA/WAO'ers) komt de relatie mbt bestaande gangbare cultuur (leefwijzen, omgangswijzen, veranderingsprocessen, ervaringen, etc), naar mijn idee, nog nauwelijks uit de verf en lijkt het meer op een grote maatschappelijke blinde vlek. Burnout is 'moeilijk en ongrijpbaar' en officieel een zg 'moeilijk diagnosticeerbare aandoening' met de nodige negatieve WAO/WIA consequenties.

Burnout heeft, ook te maken met stress ..., met deze constatering houdt het vaak al gauw op.

 
bullet Tgv toenemende maatschappelijke druk krijgen mensen meer last van oververmoeidheid, overspannenheid of burnout.

 
bullet De noodzakelijke serieuze en effectieve hulpverlening en preventie is er nog weinig, is erg versnipperd en komt veel te traag en met moeite op gang. Er is vaak weinig tijd en er zijn lange wachttijden.

 
bullet Door het recente kabinetsbeleid ontstaat er steeds meer koopkrachtverlies voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. (Ook de invoering van het nieuwe zorgstelsel geeft voor velen een negatief financieel saldo) Door oa bureaucratie, individualisering, maatschappelijke druk en toenemende complexiteit van de maatschappij en de 'eigen verantwoordelijkheid / zelfredzaamheid'  wordt het voor deze mensen steeds moeilijker in hun toch al kwetsbare situatie.

 
bullet De grote aantallen mensen in onze samenleving die overspannen en burnout raken en voor een aanzienlijk deel in de WAO/WIA belanden heeft o.a. zijn oorzaak in een aantal zeer serieuze maatschappelijke problemen en problemen in werksituaties waar weinig echte aandacht aan wordt geschonken. Het met direct betrokkenen goed en open bekijken, analyseren en aanvoelen wat de echte oorzaken zijn is ontzettend belangrijk.

 
bullet De sociale kosten (uitkeringen etc) zijn relatief hoog in Nederland. Met grote waarschijnlijkheid zegt dit iets over de feitelijke sociale en medische kwaliteit en effectiviteit van voorlichting, voorzieningen en werk-, leef-, herstel- en reÔntegratie-omstandigheden.

Het volgende speelt hierbij naar mijn ervaring en mening sterk mee:
 
bullet Veel meer transparant maken van de dagelijkse praktijk, bv dmv openbaarmaking van resultaten van uit te voeren gebruikers enquÍtes en bv inbreng van patiŽntenorganisaties bij gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werksituaties, rechtspraak (oa letselschade zaken, arbeidsconflicten), etc.
 
bullet Werken met internet geeft veel praktische en efficiŽnte mogelijkheden. Bezinning en feitelijke terugkoppeling mbt effectiviteit, kwaliteit en kosten lijken urgent.
 
bullet Veel minder uitgaan van een vaak sterk gelaagde en verkokerde top-down benadering en organisatie (in-efficiency, stroperigheid, tunnelvisies ?)  bij vraagstukken en oplossingen.
 
bullet Het kabinet gaat nog steeds voort op het pad van marktwerking en privatisering (oa zorgstelsel, WAO), ondanks de slechte ervaringen met oa marktwerking van re-integratiebedrijven (gaat tgv slechte ervaringen 'geruisloos' vanaf 2006 voor een deel weer naar sociale diensten van gemeenten), energiesector, spoorwegen.

Zie ook artikel in dagblad Tubantia dd 11 jun 2005 'Kabinet heeft gevaarlijk veel vertrouwen in de markt' door Timmermans.

De vraag zou steeds moeten zijn: 'wie staat er nu eigenlijk centraal?' bv:
 
bullet Jeugdzorg            : kinderen
 
bullet Gezondheidszorg : de patiŽnten
 
bullet WAO/WIA             : degene die in de WAO/WIA zitten
 
bullet Verpleeghuizen   : de bewoners in de verpleeghuizen
 
bullet WW                      : degene die in de WW zitten

De primaire vragen zijn 'waarom gaan zaken mbt deze mensen wel of niet goed, waar loopt het eventueel eigenlijk vast, kunnen betrokkenen er echt iets mee, zijn er verbeteringen mogelijk, etc?'.

Het lijkt voor de hand te liggen dat op z'n minst de betrokkenen zelf goed gehoord worden en van hun ervaringen wordt geleerd.
 
bullet Beeldvorming en belangen van oa overheidsorganen en uitvoerende organisaties lijken steeds belangrijker te worden dan goede praktische oplossingen voor de mensen (doelgroepen) waar het om gaat.
 
bullet Voor een goede en eerlijke beeldvorming in de media is het belangrijk om mensen (doelgroepen) waar het over gaat steeds een gezicht vanuit de praktijk, hun verhaal en hun beleving te geven.
 
bullet Een goed voorbeeld van hoe een consumenten TV programma kan bijdragen aan een goed op de praktijk gerichte beeldvorming is naar mijn mening het TV programma Radar dat via internet op snelle en flexibele wijze gebruik maakt van een testpanel van ca 40.000 mensen.
 
bullet Worden de media de regisseurs van de werkelijkheid?
 
bulletPrivatisering zette thuiszorg op de kop
Vrijdag 22 februari 2008 - De ontevredenheid over marktwerking wordt maatschappelijk zo breed gedragen dat het kabinet voorzichtig het dogma laat varen. Met meer concurrentie tussen de aanbieders is het er voor taxichauffeurs en thuiszorgklanten niet beter op geworden.
Het is opvallend dat in alle gevallen waar de markwerking is mislukt, de overheid heeft nagelaten het publieke belang te omschrijven
 
bullet19 maart 2010, SER: Advies nr. 2010/01: 19 maart 2010 (Commissie Marktwerking en Publieke Belangen)
De kern van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). ĄHet is cruciaal dat de overheid er bij marktwerkingsoperaties juist bovenop blijft zitten om te zorgen dat publieke belangen worden gegarandeerdĒ, zegt de econoom Arnoud Boot, voorzitter van de SER-commissie.

De politiek moet publieke belangen veel beter veiligstellen. De markt kan daarbij een rol spelen. Maar het toelaten van concurrentie in de publieke sector zoals zorg, vervoer of energie betekent niet dat de overheid geen rol meer heeft. De overheid krijgt een andere rol: het bewaken van de kwaliteit en de belangen van de consument.

 
bulletAcht lessen uit de praktijk van marktwerking:
 
bulletBesluiten over ordeningsbeleid (invoering van marktprikkels) moet gebaseerd zijn op een analyse van publieke belangen, de garantie van publieke belangen, de voordelen in vergelijking met alternatieven en informatie over de effecten van een wetsvoorstel.
 
bulletEr is meer aandacht voor het concurrentieproces noodzakelijk.
 
bulletEr is meer aandacht nodig voor het gedrag van consumenten.
 
bulletMeer expliciete aandacht is noodzakelijk voor de gewenste kwaliteit.
 
bulletVan het aandeelhouderschap van de overheid mag niet automatisch het veiligstellen van publieke belangen worden verwacht.
 
bulletIn de overgangsfase moet er een balans zijn tussen de continuÔteit van het beleid aan de ene kant en aan de andere kant de mogelijkheid om op basis van de praktijk tussentijds in te grijpen.
 
bulletHet garanderen van publieke belangen (kwaliteit, belang consument) moet structureel gecontroleerd worden.
 
bulletDe meeste veranderingsprocessen zijn geen pure win-winsituaties. Er moet vooraf aandacht zijn voor de verdeling van positieve en negatieve effecten van het beleid voor verschillende groepen zoals werknemers.
 
 
bullet9 juni 2010, www.nu.nl:  Complementaire arts werkt goedkoper (informatieve brochure 'Introductie dossier Complementaire & Alternatieve Geneeskunde' (pdf).
Huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in complementaire geneeswijzen werken veel goedkoper dan hun collega's die dat niet deden.
Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse lector Erik Baars.

 
bullet Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
 


 

 
bullet Ook is veel meer aandacht en inleving nodig voor de feitelijke werk-, leef en herstel-omstandigheden van bv burnout en overspannen patiŽnten nodig.

B.v. bij burnout en overspanning moeten vooral het feitelijke proces en de behoeften van de burnout patiŽnt veel meer centraal staan.

 
bullet De afstand tussen beleidsmakers / beslissers en de praktijk van bv de patiŽnten is vaak veel te groot.

 
bullet De definitie van gezondheid van de World Health Organisation is een goed uitgangspunt voor het denken, organiseren en handelen mbt gezondheid.

De World Health Organization (WHO) heeft over gezondheid de volgende definitie:

'Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap'.
 

Deze definitie werd opgenomen in de oprichtingsakte van de WHO (zie ook 'Constitution of the World Health Organisation (WHO)' - open pdf-file - Governance), zoals aangenomen door de International Gezondheidszorg Conferentie in New York, van 19-22 juni 1946 en ondertekend op 22 juli 1946 door de afgevaardigden van 61 landen. De afspraken werden van kracht op 7 april 1948. De definitie is sinds 1948 niet meer gewijzigd.

Deze definitie betekend voor mij dat gezondheid en ziek worden/zijn in relatie gezien moeten worden in oa de psychische en sociale context. Dit heeft consequenties voor de (huidige gangbare) allopatische gezondheidszorg (geneeswijze waarbij tegenwerkende geneesmiddelen worden gebruikt) en preventie van bv kanker en burnout.
 

 
bullet Zie bv de uitzending Zorg-ethiek, vrede en haat - Annelies van Heijst
 
bullet Omschrijving: TV programma 'Het Vermoeden' over zorgethiek, vrede en haat met Annelies van Heijst (theologe en ethica) dd 26-12-2004. Annelies van Heijst stelt oa: Uiteindelijk is zorg een ander bijstaan in haar of zijn nood of ellende en niet verlaten en niet in de steek laten, het erbij zijn, dit moet de bedding zijn waarin ingrepen etc. plaatsvinden, die meestal hard nodig zijn. Als je geraaktheid etc weglaat dan krijg je correcte zorg, procedureel verantwoorde zorg, vaardige zorg, maar je krijgt een koud produkt.
Zorg hoort niet bij een instrumentele mensopvatting. Bijna altijd wordt men in de zorg afgerend op verrichtingen.(PatiŽnt - patience - geduld hebben, verdragen, leren dulden). 
     
Bv burnout past niet in het 'moderne' verhaal mbt ziekte: het moet weg, alles moet zo gauw mogelijk weer 'normaal', je moet de lijn van je agenda weer in eigen hand kunnen nemen en het leven volgens plan weer kunnen afwikkelen. Herstel van burnout vraagt / betekent meestal hele wezenlijke veranderingen.

 
bullet Bron: Website van het IKON TV programma 'Het Vermoeden'.

 
bullet Boek 'Menslievende zorg', door Annelies van Heijst (2006)
Zie ook Tilburgse Zorgdebat  -  http://zorgethiek.nu
De marktwerking in de zorg laat te weinig ruimte voor menselijkheid van oa de arts. De arts moet steeds de mens achter het dossier zien.

 
bullet 11 juni 2009: Onderzoek naar zorg Samenwerking Tilburgse zorgethici en St. Elisabeth Ziekenhuis (www.zorgethiek.nu)
 
bullet OP de website www.zorgethiek.nu kan je je ook opgeven voor de nieuwsbrief

 
bullet 6 juli 2012, www.zorgethiek.nl: Lief ziekenhuis - Menslievende zorg in de praktijk
Voor hetzelfde geld kan het anders en kan het beter in de zorg. Dat concludeert hoogleraar Ethiek Frits de Lange in zijn bespreking van het boek 'Menslievende zorg in de praktijk' in het blad Zin in Zorg (april 2012).
 
bulletDigitaal boek: Menslievende zorg in de praktijk, berichten uit het St. Elisabeth Ziekenhuis.
 

Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 

 

bullet De politieke en maatschappelijke discussie rond WAO/WIA en burnout gaat veel over geld, beeldvorming, procedures, criteria, aantallen mensen en over mensen. Voor de mensen zelf en hun ervaringen lijkt over het algemeen weinig serieuze belangstelling te zijn.

 
bullet Het lijkt goed een vak 'oriŽntatie gezondheid' op school verder te verbreden, waarbij een beeld wordt geschetst mbt gezondheid, welzijn, voeding (zeker breder als de huidige reguliere gezondheid) en tevens filosofie en psychologie worden opgenomen (Voor meer gezondheid, begrip en weerbaarheid)

 
 
bullet Zowel binnen de reguliere geneeswijze als binnen de complementaire geneeswijze wordt veel goed werk met veel inzet verricht.

 
bullet Het is ontzettend belangrijk dat de reguliere gezondheidzorg en de alternatieve (complementaire) gezondheidszorg toenadering tot elkaar zoeken, waarbij ieder hun eigen betrekkelijkheid inziet, ieder hun eigen specifieke krachten kunnen ontwikkelen en nieuwe, transparante samenwerkingsverbanden gaan creŽren. Dit alles ivm de noodzaak het individu in de volle breedte echt daadwerkelijk en effectief te helpen.

Vooral bij bv burnout zijn beide geneeswijzen hard nodig.

 
bulletZie de pagina's oa Herstel burnout en Fysiek herstel van deze website.
 
bulletZie bv 'Introductie dossier Complementaire & Alternatieve Geneeskunde'
Dit is een gemeenschappelijke uitgave van de artsenverenigingen van acupunctuurartsen (NAAV), antropsofische artsen (NVAA), homeopatische artsen (VHAN), natuurartsen (ABNG-2000) en artsen voor neuraaltherapie volgens Huneke (NVNR).

In deze brochure wordt in het kort mbt de complementaire en alternatieve geneeskunde (Complementary and Alternative Medicine - CAM):
 
bullet De achtergrond en werkwijze aangegeven (oa tov de reguliere geneeskunde)
 
bulletDe huidige situatie mbt de positie in Nederland, WHO (World Health Organisation) en EU
 
bulletPer vakgebied de medische zienswijze, behandelmethode, onderzoek, organisatie en adressen weergegeven
 
bullet Kwaliteitsregelingen
 
bullet Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.

 
bullet Vanzelfsprekend erken ik de goede kanten van de reguliere gezondheidszorg en maakt ik hier heel dankbaar gebruik van.
Het gaat mij steeds met name om de ervaring van patiŽnten en een goede samenwerking
tussen de reguliere gezondheidzorg en de alternatieve gezondheidszorg, met gebruik van elkaars sterke kanten!! Geen hokjesgeest, superioriteitsgevoelens en verzuiling!!!
 

 

bullet Heel vaak gaan economische belangen boven gezondheid en welzijn. (Normen en waarden discussie)

 
bullet Tgv onbekendheid, onbegrip, lange wachttijden, conflicten en/of slechte communicatie (met bv werkgever), bedrijfsblindheid (vooral in gesloten en/of grote organisaties), niet de goede therapie op het goede moment en onduidelijkheid over onkostenvergoeding of niet kunnen betalen, levert veel in- efficiency, frustraties, tijdverlies en terugval mbt het burnout herstelproces op.

Burnout is echt heel iets anders als een blinde darmontsteking, het betreft echt heel de mens en vraagt echt een breed mensbeeld, hele andere aanpak en andere methodieken.

 
bullet Wanneer bv burnout voor een belangrijk deel door overmacht is ontstaan en ook de omgeving en begeleiding bij herstel niet goed/moeizaam verloopt is de kans op blijvende aantasting van bv het basis-veiligheids-gevoel en maatschappelijke betrokkenheid groot. Dit geeft veel extra problemen/drempels bij bv reÔntegratie.

 
 
bullet Een aantal zaken vormen het maatschappelijk fundament van een leefbare moderne samenleving. waarbij deze effectief en goed toegankelijk moeten zijn, bv:
 
bullet Basis gezondheidszorg voor iedereen
 
bullet Rechtspraak, met oa rechtsgelijkheid in de praktijk!!!, denk bv advocaat kosten en het aankunnen of kunnen volhouden (bv ivm slechte gezondheidstoestand) van een rechtszaak
 
bullet Vrijheid van meningsuiting en respect voor andere mensen
 
bullet Huisvesting
 
bullet Openbaar vervoer
 
bullet Veiligheid
 
bullet Gezond leefmilieu
 
bullet Basis sociale zekerheid moeten voor elke inwoner in een zichzelf respecterende samenleving toegankelijk, betaalbaar, haalbaar en goed in orde zijn (wanneer bv kosten te hoog worden, probeer creatieve werkbare oplossingen te stimuleren en te vinden)
 

Dit alles zonder veel kleine lettertjes, uitzonderingen, reclametaal, dure reclame campagnes, hoge (tot extreme) salarissen,  ondoorzichtige voorwaarden, regelmatig veranderende voorwaarden, onredelijke toelatingscriteria, onnodig lange procedures, onredelijke toetsing van criteria, etc.

Voornamelijk uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en verdergaande privatisering van deze 'overheidsfuncties' is in vele gevallen geen realistische optie en gaat bv vaak alleen op voor mensen die weinig financiŽle beperkingen hebben en bv geen burnout hebben.

Wanneer je in bv een burnout herstel proces terecht komt en vaak voor een langere periode oa minimaal belastbaar bent, ervaar je hoe belangrijk dit is en hoe zwaar deze zaken wegen. Je merkt dan dat er een neiging is (soms heel sterk, soms weinig) om je vanuit '(eigen) hokjes, financiŽn, belangen en eigen beeld' te benaderen.
De noodzaak van bv een onafhankelijke coach en/of advocaat om overeind te blijven en/of je herstelproces te beschermen is regelmatig een feit.
 
In de praktijk is het vinden van een passende betaalbare ziektekostenverzekering een tijdrovende en complexe zaak met een onzekere toekomst geworden (Bv fusies van zorgverzekeraars).
Zie voor de laatste ontwikkelingen na de introductie (1 jan 2006) van de ziektekostenverzekering bv de pagina Overige informatie van deze website.

bulletAfgelopen ca 80 jaar is er op technisch / wetenschappelijk / materieel gebied veel verandert (autoís, trienen, televisie, vliegtuigen, computers met oa internet, etc).

Het lijkt erop dat we nu op geestelijk, psychologisch en maatschappelijk gebied een periode ingaan waarin er veel gaat gebeuren. Grenzen tussen verschillende culturen worden vager.

Tgv bv verdere afname kerkbezoek, materialisme, op brede schaal kennismaking met vele culturen, individualisering waarbij groepen mensen bewuster en spiritueler worden en 'oude zekerheden die niet meer blijken te werken'. Er ontstaan grote verschillen in beleving, ervaringen en (onbewuste) tradities gaan door elkaar lopen (geen Babylonische maar een westerse spraak-, belevings- en begripsverwarring ?).

Gevolgen van deze ontwikkeling zijn dat mensen bv angstig en onzeker worden en het dagelijks leven te belastend wordt.
Andere gevolgen zijn bv fundamentalisme, sociaal isolement, onrust, onverdraagzaamheid, onbarmhartigheid, geweld en verharding.
Er ontstaan veel problemen op individueel niveau tgv een (onbewust) innerlijk conflict tussen rollen waar men in zit / die men wil en de Ďstem van het zelfí. Ook is er een sterke neiging tot verder economiseren van de samenleving en conservatisme.Naar mijn idee zijn er, zonder verkrampt te raken, heroriŽntatie, vernieuwingen en herijking mbt bv godsdienst en op sociaal gebied nodig, door verdieping en bezinning in een open respectvolle sfeer.

Het is een fascinerende tijd waarin bv parallellen tussen  de moderne natuurkunde en oa oosterse mystiek worden onderzocht (zie bv de pagina Nulpuntveld van deze website en de vele artikelen die je vindt wanneer je met Google 'zero point field' zoekt). We worden intensief geconfronteerd met het vraagstuk van goed en kwaad (ethiek), zowel in het eigen innerlijk als op economisch en politieke vlak.


Zie bv de pagina's  Herstel burnout (Integrale Visie - Ken Wilber), Spirituele pad en Filosofie en ethiek van deze website.


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

3 Bedrijfs- en werksituatie aspecten

 
bullet Er moet veel meer begrip en preventie ontstaan mbt stress, overspannenheid en burnout, dit kan heel veel problemen, persoonlijke narigheid en geld besparen.

 
bulletZie bv ook de pagina Burnout preventie van deze website.

 
bullet Het overspannen of burnout raken van een medewerker betekent voor de werkgever veel extra kosten en inspanning.

 

bullet Burnout heeft ook vaak te maken met 'onmogelijke' werk- en of leef-situaties, welke wel of niet gekoppeld zijn aan traumatische ervaringen of grote psychische druk (tgv onoverbrugbare tegenstellingen, eisen of verhoudingen, onontwarbare knopen, uitzichtloze problemen, steeds wisselende strategieŽn, voortslepende tegenstellingen, slechte communicatie, grote frustraties, veel gemanipuleer, etc)

 
bullet De cultuur in een werksituatie kan heel sterk verschillend zijn, erachter komen hoe zaken echt lopen kan heel confronterend en ingrijpend zijn. (zie ook grote verschil in literatuur, bv: 'Happy Worker' door Yolanda Eijgenstein  tov 'Hoe wordt ik een rat' door P.M. Schrijvers).
Het is voor mij een heel slecht en verontrustend teken aan de wand dat 'Hoe wordt ik een rat'  een bestseller en management boek van 2002 was.
 
bullet Zie ook het boek: 'Hoe vang ik een rat', door Richard Engelfriet en Peter van der Geer
Op verfrissende wijze geven de auteurs antwoord op opvallende en minder opvallende rattenstreken, listen, trucs en politieke spelletjes. Wat doet u als iemand informatie achterhoudt? Hoe pareert u vergadertrucs? Hoe pakt u overmatige wandelgangers aan? Wat doet u met een gevangen rat? Terug naar de beschaving, maar dan eens zonder braaftaal.


 
bullet Investeren in gezondheid (oa preventie) betekent een andere benadering dan medewerkers achter de vodden zitten als ze ziek zijn.
 

Investeren in gezondheid kent vele positieve gevolgen, oa:
 
bullet Als de medewerkers gezonder zijn zal vaak het 'bedrijf gezonder en vitaler zijn'
 
bullet Medewerkers 'gaan langer mee' (ervaring blijft behouden, speelt in op doorwerken tot op latere leeftijd)
 
bullet Houding tov bv klanten zal gunstig gunstiger zijn.

 
 
bullet De opstelling en werkwijze van een werkgever bij burnout kan heel verschillend zijn, van heel open en ondersteunend in een goede begripvolle integere en transparante communicatie tot bv je al of niet verhullend proberen te isoleren, intimideren en eruit werken in het ziektewetjaar.

Wanneer de werkgever zich niet in een goede en integere communicatie open en ondersteunend opstelt vormt dit bijna altijd een grote extra belasting en een sterk vertragende factor mbt het herstelproces van de medewerker met een overspannenheid of burnout. Dit kan lijden tot onherstelbare gezondheidsschade.

 
bulletEen belangrijke valkuil (in vooral grote organisaties) is dat bv leidinggevenden niet afgestemd of niet geÔnteresseerd zijn in emotionele consequenties  bij medewerkers, klanten etc bij bv hun genomen besluiten/handelen.

Dit kan desastreuze gevolgen hebben, bv demotivatie, onverschilligheid, frustraties met als gevolg mentaal verzuim en in ergste geval oa burnout. Waarbij onder 'mentaal verzuim' wordt verstaan: werknemers zijn wel op de zaak aanwezig, maar houden zich niet echt met hun werk bezig omdat ze geloven dat het bv toch allemaal weinig zin heeft.

Scoren, succes, snelheid van handelen, winnen en resultaat zijn erg verleidelijk. (Ook uitkleden van toeleveranciers, arrogante opstelling, niet nakomen van afspraken, grote bonussen en hoge salarissen, etc zijn symptomen van deze valkuil). Meestal is het heel heilzaam bij succes te realiseren welke offers het gevraagd heeft en hier bij stil te staan. Zie bv ook het boek 'Kernachtig, management van binnen uit' door Daniel Ofman).

 
bullet Het is belangrijk dat je op je werk 'nestwarmte' en respect ervaart, d.w.z. dat je je omringt voelt door vrienden die samen betrokken en enthousiast met het werk en het vak bezig zijn?
Dus openheid, respect, transparantie, invoelen en geen 'kale hardheid', onpersoonlijkheid, anonimiteit (je bent een nummer) en verborgen agenda's, etc?

 
bullet Een organisatie die organisatie-technisch correct is, is een slechte organisatie als de menselijke invulling, maat en uitvoering ontbreekt.
Vaak wint de zakelijkheid het van de menselijkheid, soms zelfs van het zoeken naar menselijkheid.
 


Ga naar het begin van deze pagina
 

Bij juiste beslissingen zijn er geen verliezers - alleen winnaars
 

horizontal rule

 

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciŽle website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies                             Contact: pagina Feedback 

Start