Omhoog Gastenboek Feedback Literatuur+Sites Inhoud website

         Spirituele pad


 
Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak


Spirituele pad Nulpuntveld Filosofie en Ethiek Spreuken - Citaten Meditatie


Spirituele pad bij oa burnout in de praktijkBeschrijving van een spirituele pad bij burnout, dwz ervaringen verwerken, verdieping en een nieuwe plaats vinden in het geheel.

De Nag Hammadi teksten spelen voor mij hierbij een belangrijke rol.

Ook de Integrale Visie (oa integrale spiritualiteit) van Ken Wilber en het Big Mind proces dat zenmeester Dennis Gempo Merzel heeft ontwikkeld zijn voor mij belangrijk.

Wanneer de items 'Nag Hammadi teksten', 'Integrale visie' en 'Big Mind proces' je onbekend zijn, kijk deze pagina dan gewoon eens door en haal er uit wat je aanspreekt en bekijk eventueel de korte video's .


Wanneer je te maken krijgt met een burnout herstelproces wordt 'alles behoorlijk op z'n kop gezet'.


 

Het is belangrijk dat je het uiteindelijk lukt om iets te vinden waar je je ziel en zaligheid in kwijt kan en iets te zoeken wat ontzettend bij je past.
Want dat wordt het allemaal wel een stuk makkelijker op ťťn of andere manier
.
-
Guus Meeuwis - in het TV programma Collegetour - oktober 2015 -
 

 
Klik
op onderstaande 6 onderwerpen van deze pagina 

 

bullet 1 Vragen bij het burnout herstelproces
 
bullet 2 Mijn ervaringen mbt burnout en het spirituele pad
 
bullet 3 Waar ben ik zo ongeveer op uitgekomen
 
bullet4 Gnostieke pad en de Nag Hammadi teksten - Bram Moerland
  (oa Thomas Evangelie en Aramees Jezus-gebed)
 
bullet5 Business-spiritualiteit - Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar
 
bullet6 Spiritualiteit en Ken Wilber en Dennis Genpo Merzel (Big Mind Big Heart)
 

  


Bij het burnout herstelproces treden twee processen op, te weten:
 

bulletProces van verwerken van ervaringen en verdieping bij jezelf
 
bulletProces van zoeken en ervaren van een nieuwe plaats binnen het geheel
 

T.g.v. een meer of mindere 'ontworteling en vervreemding' kan aan beide processen een enorm sterke behoefte bestaan.
 

 
bulletWat is spiritualiteit?
 
bulletSpiritualiteit kan worden omschreven als 'een gevoel van eenheid en verbondenheid met een groter geheel'. Hoe zie je en ervaar je je bestaan als onderdeel van de maatschappij, de natuur, mbt de grote levensvragen als bv de zin van het leven....
Ook speelt het vinden van een gevoel van vreugde en innerlijke kracht door persoonlijke 'ontmoeting met/ervaren van' het grote geheel een belangrijke rol. Er kan dan, vanuit alle onrust etc,  misschien een 'rusten in zijn' beleving ontstaan. Dit zijn belevingen die je niet kan leren of organiseren maar die je kan overkomen en krijgt als je er open voor bent.

 
bulletSpiritualiteit is ook ruimte scheppen, open in het leven staan, open zijn naar anderen en je verbonden voelen.

 
bullet Bram Moerland:
 
bulletSpiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden
 
bulletEen waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit
 
bullet Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert (Uit Aramees 'Jezus-gebed')

 
bulletSpiritualiteit is de binnenkant der dingen. Alles heeft een spirituele binnenkant, het is de diepgang in alles wat we doen - de zingeving.

In de bedrijfsvoering heb je het niveau van het doen, waar deskundigheid belangrijk is, en het niveau van het zijn, waar het om bezieling en idealen gaat. Die twee hangen samen als yin en yang. Ondernemen kun je niet alleen, je moet ook samenwerken. Doen, zijn en samenwerken op deze wijze, dat is spiritualiteit - Paul de Blot -83 jaar.


Paul de Blot is benoemd op de
wisselleerstoel Business Spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit
 
bulletZie item 5 'Business-spiritualiteit - Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar' van deze pagina

 
 
bullet Zie op de pagina Psychisch herstel van deze website:
 
bullet Item 3 Groeipad 'Vaardig jezelf zijn' (Bram Moerland)
 
bullet Item 5 'Zelfkennis een belangrijke sleutel tot geluk?  Flow ervaren en positieve psychologie'
 

 
bullet'Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid'
Chinese wijsgeer Chuang Tzu, bron: boek 'Je kunt de wereld veranderen' door Ervin Laszlo. Zie de pagina Nulpuntveld van deze website.
 
 

bulletBeschrijvingen van bewustzijn, oa:
 
bullet Bewustzijn volgens Wikipedia
 
bulletZie bv ook de pagina Nulpuntveld mbt bv de items 8 - Helende bewustzijn, 9 - Naar een bewustzijnwetenschap en 12 Pim van Lommel

 
bulletHuis voor Zingeving: www.huisvoorzingeving.nl

Wat wil het Huis voor Zingeving bereiken?
Het Huis voor Zingeving wil verbindingen leggen tussen mensen die zich afvragen wat de zin van het leven is of van grote gebeurtenissen in het leven. En die zich, via een proces van bewustwording, verder willen ontwikkelen om van daaruit te werken aan een betere wereld. Je bent van harte welkom!

 
bullet20 mei 2012, www.uitdaging.net: Top vijf spijtbetuigingen op het sterfbed
Verpleegster onthult: De top vijf spijtbetuigingen die mensen maken op hun sterfbed.

 
bullet'Laten we het "wij" groter maken' - Anja Meulenbelt in het TV programma Vermoeden 10082013

 
 
bullet  www.deepchange.com: Zie de video 'Watch Cindy Wigglesworth discus Deep Intelligence'

'SQ of spirituele intelligentie wordt gedefinieerd als het vermogen om zich met wijsheid en mededogen te gedragen, met behoud van innerlijke en uiterlijke vrede, ongeacht de omstandigheden'
-
Cindy Wigglesworth.

"SQ" or spiritual Intelligence is defined by CPI as "the ability to behave with Wisdom and Compassion, while maintaining inner and outer peace, regardless of the circumstances"
 

Een eenvoudig Multi Intelligentie Model:

 
bullet SQ - Spirituele intelligentie - Innerlijke wijsheid geleid door mededogen (innerlijke en uiterlijke vrede)
 
bullet EQ - Emotionele intelligentie - Onszelf en onze relaties goed kunnen managen
 
bullet IQ - Logische en verbale intelligentie - Conceptuele en taalkundige vaardigheden
 
bullet FQ - Fysieke intelligentie - Lichaams-bewustzijn en behendig met ons lichaam kunnen werken

 
bulletArtikel: Spiritual Intelligence and Why It Matters, by Cindy Wigglesworth, via www.innerworkspublishing.com.

'Het idee achter dit Multi Intelligentie Model is dat we ons als baby eerst focusseren op de beheersing van ons lichaam (FQ). Vervolgens gaan we onze taalkundige en conceptuele vaardigheden ontwikkelen ..., dit is ook belangrijk tijdens de schoolperiode (IQ). We ontwikkelen dan ook vroege vaardigheden mbt relaties. De echte EQ ontwikkeling komt vaak later uit feedback in onze werk- en leefrelaties.

SQ komt aan de orde wanneer we beginnen te zoeken naar betekenis en ons bv afvragen 'is dit nu alles?'. SQ en EQ zijn aan elkaar gerelateerd. Ik geloof dat we een basis mbt EQ moeten hebben om succesvol onze spirituele groei te kunnen starten. Een zekere mate van emotioneel zelfbewustzijn en empathie is een belangrijke basis. Wanneer onze spirituele groei zich ontvouwt (SQ), zal dat leiden tot een toename van de EQ vaardigheden, welke dan ook weer helpen de SQ vaardigheden te versterken.'

 
bulletArtikel: Why Spiritual Intelligence Is Essential to Mature Leadership, by Cindy Wigglesworth, Volume VI, No. 3 - August 2006.
Via de website http://integralleadershipreview.com, see other articles in archive of Integral Leadership Review.

 
bullet http://integrallife.com: How Spiritually Intelligent Are You? - see video

 
bullet YouTube- video: Spiritual Intelligence Part 2 of Multiple Intelligence - duur ca 28 minuten

 
bullet Spiritual Intelligence - Wikipedia

 
bulletBoek: Spirit [at] work, door Marjolein Rikmenspoel

 
bullet Boek: Spirituele intelligentie - SQ: de kracht van persoonlijke ontwikkeling, door Marjolein Rikmenspoel

 
bulletZie item 5 Business-spiritualiteit - Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar - op deze pagina

 
bullet Zie de pagina Herstel burnout van deze website voor verdere toelichting.
Zie oa item Spiral dynamics en Integrale Visie van Ken Wilber op deze pagina.

 

 

bullet Srartpagina spiritualiteit: http://spiritualiteit.startpagina.nl

 

horizontal rule


 

1 Vragen bij het burnout herstelproces
 

Vroeg of laat krijg je te maken met bv de volgende vragen:
 

bulletWat is mij overkomen? Wat is de zin van dit hele burnout gebeuren? Wat is de zin van mijn bestaan? Wat moet ik met al die ellende en duisternis? Wat betekend 'goed en kwaad' voor mij, hoe ga ik hier mee om? etc.
 
bulletWat vertelt dit proces mij?
 
bulletWie ben ik, wat is mijn eigenheid, waar ben ik na mijn herstel geschikt voor? Wat heb ik te doen in mijn leven? Wat is mijn plaats in het geheel?
 
bulletHoe wil ik nu verder in mijn leven staan?
 
bulletWaar geloof ik in?  Waar vind ik mijn houvast? Wat zijn mijn wortels? Waar hoor ik bij?
 
bulletHoe ga ik om met bv onzekerheid, leegte, boosheid, pijn, 'goed en kwaad'?
 
bulletWat zijn mijn normen en waarden? Ben ik in de praktijk oa vastgelopen in mijn mensbeeld en/of wereldbeeld?
 
bulletWaar komt de oa ervaren hardheid (agressie) en het 'niet goed stromen' van 'de maatschappij' vandaan?
 
bulletIs er ivm gezondheid en welzijn, en het verdwijnen van vele (beschermende) grenzen (oa globalisering), een sterke behoefte aan een nieuw wereldbeeld?


'
Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid', zoals Einstein aangaf.


Een mens is een deel van het geheel, dat wij het universum noemen,
een deel, dat begrensd is door ruimte en tijd.

Hij ervaart zich zelf, zijn gedachten en gevoelens als iets
wat hem van alle anderen scheidt.

Deze illusie is voor ons als een gevangenis en beperkt ons tot
onze persoonlijke belangen en tot beperkte liefde in onze omgeving.

Uit die gevangenis moeten we ons bevrijden, doordat we in ons medegevoel
alle levende wezens en de gehele natuur in haar schoonheid insluiten.

Niemand gelukt het volkomen, maar het streven ernaar is reeds een deel
van de bevrijding en een grondslag voor onze innerlijke zekerheid.

Ė Albert Einstein -


Moeten we bv niet een laag dieper gaan om verschillen te kunnen overbruggen, elkaar beter te leren verstaan en elkaar meer ruimte te geven?
 


Ieder zal andere vragen hebben.

Ieder zal zijn vragen anders beleven.
 
Voor ieder zullen de antwoorden op deze vragen verschillend kunnen zijn.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

2 Mijn ervaringen mbt burnout en het spirituele pad
 

Een burnout is iets wat je overkomt. Het is een heftig en ingrijpend proces. Je komt in eerste instantie in een 'soort lange donkere nacht' van pijn, verdriet, frustraties, loutering, je weg zoeken, beschouwen, loslaten, weer terugvallen en weer opstaan. Dit alles op weg naar je eigenheid en je nieuwe plek in de wereld. Voor mij wordt het steeds meer een wereld van zelf ervaren, geraakt worden/zijn, innerlijk weten/zijn en zelf ontdekken/vormgeven.

Het is geen rechtlijnige weg, soms weer stappen terug en dan weer proberen op te staan en verder te gaan en zo langzamerhand kom je dichter bij je zelf thuis en krijg je steeds meer rust en kracht in je zelf en wordt 'de wereld' weer langzaam lichter. Via zelfverlies kom je tot zelfwording, je wordt ontroerd en leeft meer van binnenuit. Van wonen in je beelden naar wonen in je Zelf. Achteraf zie je en begrijp je beter wat de zin is geweest van wat er eigenlijk is gebeurd.

Het weer contact maken met de grote verhalen/literatuur, bv Bijbel, Faust, Jung, Ramayana, Graallegende, etc en tradities van je eigen of andere culturen heb ik als wezenlijk ervaren. Zie bv boek 'Stem uit de diepte' van dr C.J. Schuurman.
 

Misschien klinkt het raar, maar het burnout proces heeft volgens mij raakvlakken met het mystieke pad van bv Johannes van het Kruis.
 

Heel belangrijk is, dat je door de leegte en duisternis gaat en je niet met pillen suf gemaakt wordt.


Uiterst belangrijk is dan ook een goede begeleiding die tijd, ervaring en inzicht heeft mbt dit soort processen.


De Graallegende
(met oa Parsival en zieke koning Amfortas) gaat bv over het diep menselijk verlangen zich zelf in al zijn of haar potenties te verwezenlijken. Ook over het verlangen van de ziel om terug te keren naar de bron en een diep menselijke angst om zich daar aan over te geven.
Waar we de verbinding met onze ziel verliezen ontstaat een onvruchtbaar en verwoest land, waar de levensenergie uit weg lijkt te stromen.Een heel klein sterk ingekort gedeelte uit de CD 'Arthur legende' van Bram Moerland:

Aan de zieke koning Amfortas wordt in eerste instantie door Parsival niet de goede vraag gesteld en hij moet het hof weer verlaten. Parsival raakt verbitterd, hij heeft zo zijn best gedaan, hij weet oprecht niet wat hij verkeerd doet. Parsival trekt zich dan terug, de jaren beginnen te tellen, zijn harnas wordt roestig, de eens zo vrolijke Parsival raakt in een depressie, hij gelooft niet meer dat het leven zin en betekenis heeft.

Na lange omzwervingen komt hij bij een kluizenaar die door veel mensen geraadpleegd wordt. De kluizenaar ziet de ellende van Parsival, ze praten veel. Er gebeurd iets wat misschien alleen kan wanneer je heel veel achter je laat en veel illusies kwijt bent. Wanneer je komt bij wat in het wezen van de mensen woont.

Op een dag gaat hij weer terug naar het dorre en onvruchtbare land en het hof van koning Amfortas. Wanneer de zieke koning Amfortas de zaal binnen wordt gedragen ziet hij nu direct hoe Amfortas lijdt en hij springt op en zegt vanuit zijn diepste wezen Ďkoning wat deert U?í En koning Amfortas is terstond van zijn lijden bevrijd. Parsival volgt daarna koning Amfortas op als Graalkoning.

 
bullet Zie het boek 'Stem uit de diepte' van C.J. Schuurman.
 
bulletLuister naar de uitgebreide CD  'Arthur legende' van Bram Moerland
 


Bij het min of meer antwoord krijgen op de vragen bij het burnout herstelproces zijn de volgende aspecten voor mij bv belangrijk gebleken:
 

bulletWaar heb ik me in het verleden druk om gemaakt en waar maak ik me nu druk om?
 
bulletWelke gebeurtenissen of mensen raken me? Wat vind ik leuk om te doen?
 
bulletBezig zijn met de grote verhalen (bv Bijbel, Parsival, Faust, Ramayana, Yoga, etc) en daarbij goed voelen wat me raakt in inspireert. Welke richting voelt goed en kan ik iets mee? Wat is gezond voor mij?
 
bulletMensen of centra zoeken die je inspireren (doe bv cursussen, therapieŽn, vrijwilligerswerk)
 
bulletBezig zijn met de vraag: sluit ik me aan bij dogma's van bv een kerk of probeer een eigen weg te vinden of kies ik voor een middenweg.
 
bulletPast het materiŽle en mechanische wereldbeeld eigenlijk nog wel, heb ik daar niet gewoon genoeg van? Heeft bv de traditionele wetenschap (en commercie) naar mijn idee hierbij een te dominante rol gespeeld? Globalisering lijkt de mensen niet dichter bij zichzelf en bij elkaar te brengen (godsdiensten, armoede en rijkdom, agressie, verharding, tegenstellingen, extremisme, etc), zie de pagina Nulpuntveld
 
bulletHet werk van Ken Wilber, oa zijn toegankelijke boek 'Integrale Visie', zie de pagina Herstel burnout van deze website.
 
bulletHet werk van Dennis Genpo Merzel, oa zijn boek Big Mind Big Heart, zie pagina Dialoog van deze website.
 

Zelf merk ik dat het voor mij steeds belangrijker werd en wordt om te ervaren wat mijn waarheid/weten is. Goed te voelen en te weten wat ik zelf van dingen vind en daar ook 'voor te gaan staan'. Ook te proberen mijn zin van het leven van binnenuit zelf helder te krijgen.
Vaak wordt hierbij weerstand ondervonden vanuit belangen (macht), (vastgeroeste) rolpatronen, (oude) kerk-dogma's, enz.. (Bram Moerland en Hein Stufkens)
 


Ik laat de angst en de pijn van een gat mbt mijn zingeving niet door mijn verstand en anderen 'volpraten en uitleggen'.
 

Literatuur:
 

bulletCD met lezingen en vertellingen van Bram Moerland over de Arthur Legende, zie website Bram Moerland.
Deze en andere lezingen van Bram Moerland hebben veel voor mij betekend

 
bulletBoek 'Spiritualiteit als inzicht', door Frans Maas, uitgeverij Meinema

 
bulletBoek 'Stem uit de diepte', door C.J. Schuurman
Hierin komt oa aan de orde: Het wezen van de mythe (uiting van een 'onbewust' concept omtrent de mens en zijn bestemming in symbolische taal), Graallegende (Parsival), Hamlet, Faust en de draad van Ariadne.
Dr C.J. Schuurman (1898-1979) was psychiater te Amsterdam. C.J. Schuurman is de grondlegger van het Centrum voor Zelfbezinning en mede oprichter van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

 
bulletBoek 'De alchemist', door Paulo Coelho, uitgeverij de Arbeiderspers

 
bulletBoek 'Wie de bron kent..., Zenbrieven' door Willigis Jšger

Boek 'Elke golf is de zee', door Willigis Jšger (Wikipedia)

Zie ook artikel 'Religies zijn wegwijzers' over Willigis
Jšger in het tijdschrift Happinez (jaargang 3 (2005), nummer 1).
Willigis
Jšger is een bijna tachtigjarige monnik en zenmeester (ook theoloog en filosoof) en houdt zich oa bezig met cursussen geven en het begeleiden van mensen.

'Ook een religie zou steeds opnieuw eigentijds moeten worden geÔnterpreteerd, zodat mensen zich erin kunnen terugvinden en er steun in kunnen vinden'.
 
bullet15 april 2012, TV programma 'Het Vermoeden' : Coen Abbenhuis

Algemeen directeur van de NCRV Coen Abbenhuis is in Japan geboren en komt uit een rooms-katholiek nest. Omdat hij getrouwd is met een protestantse vrouw voelt hij zich als iemand die in beide tradities staat. Hij vindt het van groot belang dat levensbeschouwing een plek blijft houden binnen de programmering van de publieke omroep: ĎHet zet je aan tot nadenken, tot zelfbeschouwing.í

In deze uitzending komt uitgebreid de levensvisie (met oa het boek 'Elke golf is de zee') van zen leraar Willigis Jšger aan de orde.

 
bulletBoek 'De kracht van het NU', door Eckhart Tolle
Een boek met een facinerend voorwoord van Russell E. DiCarlo en als introductie de eigen ervaringen van Echart Tolle mbt het ontstaan van oa het boek. Om de weg te gaan die wordt beschreven in 'De kracht van het NU' dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreŽerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn bv niet ons denken.
 
bullet Eckhart Tolle - Bekijk Google-Video: Flowering the Human Consiousness - Jolla Californie 5 maart 2001, duur ca 1 uur en 48 minuten.
bulletZie ook de pagina's Meditatie en Mindfulness en Nulpuntveld van deze website.

 
bulletBoek 'Een ketterse catechismus, schets van een spiritualiteit voor morgen', door Hein Stufkens
De auteur vindt inspiratie in het multiculturele veelstromenland van de hedendaagse spiritualiteit. Maar ook oude antwoorden uit de christelijke traditie leveren, mits nieuw verstaan, een vruchtbare bijdrage aan een spiritualiteit van morgen.
 
bulletOp de vraag 'Komt er een sprong in het bewustzijn? (p 147) komt de auteur tot de conclusie dat er werkelijk verandering nodig is in de manier waarop we naar onszelf en de wereld kijken (een bewustzijnsverandering of liever een bewustzijnstransformatie).
Bij het antwoord hierop komt hij onder terecht bij Ervin Laszlo (pagina Nulpuntveld) en Eckhart Tolle, welke aangeven deze vraag onder voorbehoud positief is te beantwoorden.
 
bullet"Mens-zijn is de kunst om aandacht te hebben, met een open hart en een open geest kijken en ervaren wat er is in de wereld. Deze houding noem ik het sacrament van de aanwezigheid. Niet kijken vanuit vooroordelen, maar heelmakende aanwezigheid zonder van te voren de ander de maat te hebben genomen. Het oefenen van deze aandacht heet liefde."
 
bulletZie de website www.lacordelle.nl
De website Centrum ĎLa Cordelleí waar oa Hein Stufkens en Brigitte Stufkens-Geerlings werken: gezelschap voor vrede, vreugde en inspiratie. Op deze site vind je het hele aanbod aan cursussen, retraites en andere activiteiten voor de komende tijd in het bezinningscentrum te Cadzand en elders in Nederland en Vlaanderen.

 
bulletBoek 'Innerlijke rust, hoe kom ik in harmonie met mijzelf ?', door Anselm GrŁn
Waar mensen ten diepste naar verlangen, is innerlijke rust, zielenrust, harmonie met zichzelf. Niet tot rust komen, innerlijke leegte, zo ziet de realiteit er vaak uit. Dat heeft volgens de ervaren therapeut en monnik Anselm
GrŁn niet alleen uiterlijke maar vaak ook geestelijke oorzaken.
 
bulletZie ook de website van Anselm GrŁn
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

 
 
bullet7 mei 2011, www.ohmnet.nl: Rabindranath Tagore: zijn grenzeloze invloed op de wereld Deel 1 - Video

Rabidranath Tagore
(7 mei 1861-7 augustus 1941) was een Bengaalse filosoof, schrijver, dichter, schilder en componist. In 1913 ontving hij voor zijn gedichtenbundel Geetanjali als eerste niet-Europeaan de Nobelprijs voor de literatuur.

In het kader van zijn 150ste geboorteherdenking worden er diverse activiteiten rondom de Bengaalse filosoof georganiseerd.

 

bulletBoek 'Integrale visie', door Ken Wilber (verschenen september 2008):
De integrale visie brengt brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben.
 
bullet Bekijk de Engelse versie van dit boek via Google.
 
bullet Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens.
 
bulletZie de pagina Herstel burnout van deze website.

 
bulletJuli 2012, Integral Review: Special Issue 'Spirituality, Religion, Contemplative Practices, and Socially Transformative Services in the 21 Century'
Deze on-line uitgave kent 10 te lezen artikelen.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

3 Waar ben ik zo ongeveer op uitgekomen
 

Na de nodige omzwervingen ben ik terecht gekomen bij oa Bram Moerland, Centrum Orshof, Swami Veda Bharti, Jos Plenckers (Yoga, chakra's etc) en de RK parochie in onze stad.
 

bulletVia Bram Moerland kwam ik in aanraking met de filosofie en Gnostiek (oa de Nag Hammadi Geschriften).
 
bulletBij het Instituut Orshof (energetische mens) voor gezondheid en herstel
.
bulletOa Geert Mak en Ad Verbrugge ivm oriŽntatie en herbezinning op onze samenleving.
 
bulletOa Ervin Laszlo geeft met recente wetenschappelijk inzichten, uit oa de natuurkunde, inspiratie bij een heel ander wereldbeeld dat oa een nieuw en breder inzicht en evenwicht geeft tussen 'het geheel en de delen en hun samenhang'. Zie de pagina Nulpuntveld van deze website.
 
bulletBij Jos Plenckers en Swami Veda Bharti voor de achtergronden van de werking van bv chakra's en de nodige verbreding van mijn westers wereld- en mensbeeld. 
 
bulletBij de RK Parochie en het Klooster de Achelse Kluis (Valkenswaard) voor mijn stilte, samen delen en vieren met ons gezin en de kinderen een basis te geven.
 
bulletMet het gezin gaan verhuizen naar een kleinere (ons zeer goed bekende en mooie) stad in een ander deel van Nederland met veel familie en kennissen dicht in de buurt. Dit oa ivm:
 
bulletfamilie
bulletverleden makkelijker los te kunnen laten
bulleteen nieuwe start te kunnen maken
bulleteen goedkoper huis (ivm de ontstane onzekere financiŽle situatie).
 
bulletMet Ken Wilber maak ik kennis met oa Integrale visie en integrale geneeskunde, zie de pagina Herstel burnout van deze website.
Artikel door Ken Wilber:
What Is Integral Spirituality?
 
bulletMet mindfulness en Eckhart Tolle ben ik dichter bij meditatie en stilte gekomen. (pagina Meditatie en Mindfulness)

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

4 Gnostieke pad en de Nag Hammadi teksten - Bram Moerland
  
(oa Thomas Evangelie en Aramees Jezus-gebed)

 

bullet Bram Moerland is een Nederlandse filosoof en vertaler. Bram Moerland was docent cultuurfilosofie aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam, aan de School voor Journalistiek in Utrecht en aan de Stichting Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOHG) in Nieuwegein. Daarnaast verzorgt hij nog steeds voor de Stichting Filosofie Oost-West een jaarlijkse studiedag over het vroege christendom.

Meer recent gaat zijn belangstelling uit naar de gnostiek
, waarover hij vele lezingen heeft gegeven alsook twee boeken heeft geschreven. Momenteel biedt hij een 'spiritueel zeven-stappenplan' aan, dat is gebaseerd op een herinterpretatie van de gnostiek.
Website: http://www.brammoerland.com.


 
bullet In onze cultuur heeft het Christendom altijd veel invloed gehad. Het nu gangbare Christendom legt bv veel nadruk op naastenliefde en het zondig (de onverloste staat) zijn van de mens en de verlossing daarvan door de kruisiging van de Zoon van God, Jezus, om voor de zonden van de mensen te boeten (Zoenoffer).

 

Gnostiek is een hele oude oorspronkelijke Christelijke traditie.
De vondst van originele gnostische teksten bij Nag Hammadi (Egypte) in 1945, zijn van groot belang gebleken en geven inzicht in eerste periode van het Christendom en geven een heel ander beeld van het Christendom zoals we dat nu gewoonlijk kennen.

De gevonden teksten zijn in de eerste eeuwen na Christus geschreven. Het Thomas Evangelie (onderdeel van de gevonden Nag Hammadi teksten) zou bv opgeschreven zijn noch tijdens het leven van Jezus.


Bekende delen van de Nag Hammadi geschriften zijn oa:
 

bulletHet Evangelie van Thomas
 
bulletHet Evangelie volgens Philippus
 
bulletHet Evangelie volgens Maria Magdelena
 
bulletHet Evangelie der Waarheid
 

Het interessante is dat de gnostieke stroming naar mijn idee en gevoel heel erg goed aansluit op de vragen en problemen van deze tijd en de voor mij nodige verbreding en verdieping geeft.

Met name het Evangelie van Thomas en Evangelie volgens Maria Magdelena staan op dit moment in de belangstelling. Waarbij het Evangelie volgens Maria Magdelena, tgv het boek de 'Da Vinci Code' geschreven door Dan Brown, sterk in de publieke belangstelling staat.
Voor mij zijn beide evangeliŽn, bv ivm vraagstukken rond verharding (onrecht) van de maatschappij, echte behoefte om terug te gaan naar de basis (je Zelf), gelijk waardig zijn van man en vrouw (Anima en Animus), van groot belang gebleken. Ook de verankering van een nieuwe (meer gelijkwaardige) rol voor man en vrouw (en ook het mannelijke en vrouwelijke in ons) in onze maatschappij ervaar ik als heel wezenlijk. Uit de grote populariteit van het boek de 'Da Vinci Code' spreekt naar mijn idee ook een 'sterke maatschappelijke (misschien onbewuste) behoefte' naar een vernieuwde verankering hiervan.

Voor mij vormen de vondst van en het bezig zijn met de Nag Hammadi Geschriften een bevrijdende gebeurtenis, welke eigentijdse ruimte en inspiratie geeft. Het geeft mij een ervaring van herkenning, ruimte en verbondenheid met mijn wortels.

Gnostiek wordt ook wel het westers Boeddhisme genoemd, hoewel er belangrijke verschillen zijn.(Zie ook andere belangrijke schrijvers bv psycholoog C.G. Jung (Jung Codex, welke een deel zijn van de Nag Hammadi geschriften),
Jacob Slavenburg, prof. Quispel en Marcel Messing)

Carl Gustav Jung hield zich van ca 1916 tot 1928 intensief bezig met de gnostiek, dit vormde belangrijke bouwstenen voor zijn theorie over oa de archetypen en het individuatieproces.


Jung stelde oa:
 

bulletWat je in jezelf onderdrukt wordt demonisch.
 
bulletHet individuatie proces heeft als belangrijk onderdeel het in het reine komen met je eigen schaduw (een confrontatie aangaan met je vermeende negatieve aspecten).
 
bulletArtikel: Omarm je schaduwkanten - www.diepmagazine.nl
EgoÔsme, arrogantie, huichelachtigheid. Het zijn voorbeelden van eigenschappen die we allemaal hebben, maar die we liever negeren. Als je echter het maximale uit je leven wil halen, dan kun je je schaduwkanten maar beter leren kennen!

 
bulletZie ook zijn boek 'De mens en zijn symbolen', door C. G. Jung. (Te verkrijgen in paperback en hele mooie geÔllustreerde versie) Dit boek is speciaal geschreven voor lezers zonder diepgaande kennis van de psychologie.
 
bulletOp YouTube zijn vele video's met Carl Gustav Jung te vinden, bv:
 
bullet Carl Gustav Jung Documentary Pt. 1 of 2, ca 9 minuten
bullet Carl Gustav Jung Documentary Pt. 2 of 2, ca 9 minuten

 
bullet Passion of the Soul (2 DVD's)

C.G. Jung, het brein achter het Collectieve Onderbewuste: een universele blauwdruk voor het wezen van de mens die zich openbaarde in de door hem geformuleerde Archetypen.


DISC 1:

Deel 1 - Individuatie - Een eerste kennismaking met de persoon Carl Gustav Jung in verschillende belangrijke fasen uit zijn leven, zijn jeugd, de droombeleving en zijn visie op de natuurelementen.

Deel 2 - Psyche en Materie - C.G. Jung probeerde tot een synthese te komen tussen psyche en materie. Met fysicus Wolfgang Pauli sloeg hij een brug tussen ogenschijnlijk onverenigbare wetenschappelijke disciplines.


DISC 2:

Deel 3 - Alchemie - C.G. Jung ontdekte overeenkomsten tussen alchemie en psychologie. In zijn ogen was alchemie de historische voorloper van de hedendaagse psychologie.

Deel 4 - Het Lijden van de Ziel - Het werk van Jung had een sterke religieuze inslag. In het vierde en laatste deel staat Jung's boek 'Antwoord op Job' centraal. Voor Jung is God de bron van het goede ťn het kwade.


 
bullet Het kan zijn dat de Gnostiek onderdeel wordt van een spirituele vernieuwing die goed aansluit op de vele vragen en ontwikkelingen van deze tijd. Het past bij een heroriŽntatie om weer terug te gaan naar de wortels.

 
bullet Of zoals Hans Stolp het heeft leren zien: Het lijkt er op dat we op weg zijn naar het Christendom van het innerlijke weten.

Zie onderwerpen:
 
bullet'Oorspronkelijk spiritueel Christendom - Hans Stolp' op de pagina Spiritueel herstel van deze website.
 
bullet'Helderziendheid, reÔncarnatieleer en tarotkaarten binnen de Christelijke Kerk' op de pagina's Nulpuntveld van deze website.

 
bullet Volgens H.J. Witteveen: Een spirituele kijk op de schepping staat dichter bij een wetenschappelijk inzicht dan de traditionele religieuze opvattingen.
Zie de pagina Nulpuntveld van deze website.

 
bullet Ook burnout dwingt je meestal, ook in brede zin, weer terug te gaan naar je wortels.
 
bulletWanneer je de wortels in jezelf zitten, kan je overal aarden - Sayed Kashua

 
bullet De gnostieke stroming legt de nadruk op het jezelf  kennen, het samen vallen met je Zelf, vrede vinden met jezelf, vrede vinden in je hart.

Het jezelf aanvaarden zoals je bent (met alles erop en eraan), liefde voor jezelf zoals je bent (je ware aard), het vinden van een plaats van rust, het vinden van innerlijke vrede, het opheffen van de strijd tegen jezelf.

Jezelf vinden wordt niet bedoelt als een egoÔstische trip, jezelf vinden betekent ook thuis komen en verbondenheid met het grote geheel, het geeft je volheid, energie etc en een basis om te zijn, je bent in je element. De verlossing is meer een terugkeer naar je eigen wezen.

Het begrip zondigheid komt in de Gnostiek niet voor en speelt er geen rol.

 
bullet Het bezig zijn met het bv de nu gangbare Christelijke stromingen en Gnostiek en mijn plaats daarin ervaar ik als een hele mooie, persoonlijke, wezenlijke, respectvolle, betekenisvolle en inspirerende ervaring.

 
bullet Voor mij is Gnostiek een vorm van Christendom van zelf ervaren, geraakt worden/zijn en innerlijk weten/zien en het zelf ontdekken/vormgeven.

Vindplaats Nag Hammadi geschriften in Egypte

Omdat Gnostiek niet zo bekend is, wordt het in grote lijnen als volgt, naar de ideeŽn van Bram Moerland, toegelicht (Zie het boek 'Schatgraven in Nag Hammadi' door Bram Moerland).


Gnostiek is een hele oude oorspronkelijke Christelijke traditie, welke uitgaat van een dualisme. Het dualisme van 'ideeŽn en gedachten in je hoofd' en de 'grond onder je voeten'.


Het gaat ervan uit dat je niet een waarheid met je mee moet dragen als een gedachte of geloofsbelijdenis, maar de waarheid moet zijn en beleven in jezelf.


Sta op en herinner jezelf
 


Gnostiek gaat ervan uit dat er een soort (geheim) weten (gnosis) is wat zich onttrekt aan elke soort beschrijving, gedachten en woorden. (Denk bv aan de het uitleggen van de kleur blauw aan een blinde). Volgens de Gnostiek valt er iets te ervaren buiten alle geleerdheid, dogmatiek en stelsels om.
 

bulletZie ook 'Gnosis en Gnostiek, wat is dat?' op de website van Bram Moerland.

Opmerking: Op de site van Bram  Moerland kan je met 'Google Custom Search' zoeken - zie hoofdpagina site
 

In het kort kunnen de fasen van het gnostieke pad er als volgt uitzien:
 

bulletJe kiest er voor het gnostieke pad op te gaan
 
bulletDe 3 bereidheden:
 
bulletMet kalm en helder inzicht kijken naar je eigen ideeŽn en ideeŽn structuren ('de wolk').
Hoe zit je vast aan de ideeŽn van anderen/instituten. Zorg ervoor dat je zaken niet gaat/laat uitleggen. Wordt bv ook niet boos op het verleden.
 
bulletGetrouwenvolle overgeven aan wat het leven je te bieden heeft.
Ook bereid zijn bv je pijn te ervaren. Nieuwe ervaringen laten binnenkomen.
 
bulletBereidheid tot mildheid.
Bij alle stappen die je doet/meemaakt, staak de strijd (tegen jezelf, je ouderlijk huis etc), wees mild, schiet niet in oordelen. 

 
bulletZelfervaringen: Waarschijnlijk komen er bevrijdende ervaringen met een lach en een traan. Je gaat inzien dat je soms dwaas bezig was en veel verdriet hebt weggestopt. Deze zelfervaringen kunnen je kracht en zachtheid geven. In onze cultuur gaat kracht vaak samen met agressie en macht. Zelfervaring gaat vaak samen met het ervaren van kwaliteiten.

 
bulletGrondervaringen: Grondervaringen gaan nog een stapje verder als zelfervaringen. Hierbij wordt het verschil tussen jou en het grote geheel transparant, de ervaring dat je bestaat en er antwoord komt vanuit het geheel. Gevoel van 'ik ben, ik besta' (vanuit mijzelf), dat tegelijk gebed is in het gevoel en antwoord van 'gij zijt' ('bij je naam geroepen worden' als een antwoord vanuit het grote geheel, van gene zijde). Dit soort grondervaring brengt je op een mysterieuze wijze in contact met iets onsterfelijks in jezelf.

De ervaring dat ik mij nu in de eeuwigheid bevind. Als we het hebben over geboorte en dood, dan hebben we het over tijd uitgedrukt in jaren, dagen etc. Dwars op deze tijd staat een ander soort ervaring, nl dat je op een andere dimensie in een andere ruimte gekoppeld bent aan iets heel eeuwigs, waardoor juist die lineaire tijd van geboorte naar dood, heel relatief wordt en zijn betekenis verliest. Dit geeft je ook een gevoel van onkwetsbaarheid.

De ervaring van 'de grond onder je voeten' is iets van jezelf en komt niet uit 'de wolk van ideeŽn'. De ervaring bv dat je moeiteloos ťťn bent met het geheel, je hoeft er niets voor te doen om het te laten stromen en te bewegen, je voelt je intens blij in je hele lijf en emotioneel, bv bij het ervaren dat mensen echt weer opknappen, er weer 'zijn', 'staan' en swingen op muziek na misschien kort geleden nog een hele hoop duisternis, verdriet en ellende doorgemaakt te hebben. Een ervaring dat er echt iets echts en wezenlijks gebeurd is, een ervaring van jezelf waarbij je geraakt bent, gebed in een groter geheel en dat dit (onweerlegbaar en zonder twijfel echt) Goed is.

Bij grondervaringen wordt ook wel gesproken over kontact maken met je Christus-bewustzijn (Gnostiek), boeddha-natuur (Boeddhisme) of Brahman (= kosmisch Zelf in het HindoeÔsme).
Het 'bij elkaar brengen' van het bewustzijn van de individuele mens met zijn eigen Christus-bewustzijn (boeddha-natuur, Brahman) is heel wezenlijk in deze religies.

Het geheim is: 'Christus woont in U' (Brief van Paulus aan de Kolossenzen, Nieuwe Testament van de Bijbel). We zijn als mens rechtstreeks met de bron verbonden.
In de traditionele christelijke traditie is er vaak een (grote) afstand tussen de individuele mens en Christus (en de Godsvoorstelling) en vormt de kerk vaak een 'tussenschakel'.
 


Bij het burnout-herstelproces is het belangrijk weer in contact met zelfervaringen en grondervaringen te komen. De beelden, gedachten, het piekeren en afspraken zijn niet de essentie van je zijn. Probeer weer de 'wereld 1 van Popper' te ervaren.

Na uitgegaan te zijn van de optie van dualisme, dwz van 'de gevangenschap (wolk)' en 'de bodem (grond)', kan je een nieuw inzicht verwerven. Dit nieuwe inzicht is het besef dat 'de bodem' iets in jezelf is, dat is iets wat je mee kan maken, dat zijn eigen ervaringen en gevoelens. Dit zijn bv gevoelens van kracht en zachtheid, de 'ik ben' ervaring en de 'gij zijt' antwoord ervaring.

De essentie van de gnosis is dat je dit soort ervaringen in jezelf weet, maar het verandert niets aan de wereld, je blijft met je kop in die 'wolk'. De 'wolk' heb je wel als een afsprakenstelsel herkent met je inzicht. Je zit nu niet meer gevangen in de 'wolk', je bent bereid tot 'elke vorm van emotie', ook als die negatief is.

De angst voor negatieve gevoelens is een belangrijke reden om in allerlei 'roze wolken'
(wereld 3 van Popper') gevangen te blijven zitten.

Je wordt veel minder kwetsbaar door dat hele diepe gevoel in jezelf, waardoor je vrij bent tov de gevangenschap van de 'wolk'.
Je kan dan tot de ontdekking komen, dat wij heel vaak een 'papagaai' op onze schouder hebben. Deze papagaai breidt voor ons elke keer (met al zijn geklets, theorieŽn en etiketten) een prachtige 'wolk'.

We ontdekken dat dit tevens een van de mooiste aspecten van het menszijn is. Want wanneer we niet in staat waren tot het hebben van illusies dan waren wij net als 'machines', dan waren wij 'gewoon koeien of paarden', alleen maar gedreven door onze instincten. Juist het feit dat we in onze illusies kunnen wonen en illusies over de wereld met elkaar kunnen delen, geeft een groot vermogen tot creativiteit dat bloot komt te liggen. Dat betekent dat je na je bevrijd te hebben van je gevangenschap, je zoiets kan meemaken als wat in het Boeddhisme 'de terugkeer naar de wereld' heet. 

Dat je juist beseft dat in die 'wolk' jou eigenheid vorm te geven is, dat daar jou zin aan het leven vorm te geven is. Daar zit je scheppende kracht die je tot uiting kan brengen.

De eerste gnosticus in de westerse traditie zei: de scheppende kracht in je hart kan pas vrijkomen als je de relativiteit van de 'wolk' kunt ervaren, de relativiteit van hoe we met elkaar omgaan en ook kunt zien hoe we daarin elkaar gevangen kunnen zetten. Als je daar bevrijd van kan zijn kan het tegelijkertijd je werkterrein zijn.
 

Het is een merkwaardige en nieuwe ontdekking die je kan doen, waar ook in het Evangelie van Filippus (onderdeel van de  Nag Hammadi Geschriften) over geschreven wordt als 'de eenwording' waarbij de bodem en jou zijn en de wereld ťťn zijn geworden. Dit proces is iets wat zich als het ware in het geheim in je voltrekken kan.


We zien de dingen vaak niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wijzelf zijn.

Wie ben je zonder je ideeŽn over wie je bent?

Neem je kleed op en wandel.


Een eigen ervaring mbt bv Thomas Evangelie

In het Thomas Evangelie  komt bv volgende gedeelte voor (logion 2):

Laat hij die zoekt voortgaan met zoeken, totdat hij vindt
en wanneer hij vindt zal hij geschokt zijn
en geschokt zijnde zal hij zich verwonderen
en hij zal koning zijn over het Al.
En koning zijnde zal hij zijn rust hervinden.
 

Zelf herken ik mijzelf er in zekere zin als volgt in:

Bij de eigen burnout ervaring, ben ik geschokt en verwonderd mbt wat er plotseling kan gebeuren, hoe ik zelf en de wereld in elkaar zitten. Mijn 'persoon en de  wereld' zijn in elkaar geklapt en ik ben gewoon op. Ik merk dat de wereld hard is. De wereld van de afspraken, rolpatronen en het geld zijn heel sterk en er zijn maar een beperkt aantal mensen echt geÔnteresseerd in je proces en jezelf.

Weinig mensen 'zien', voelen en begrijpen wat er aan de hand is. Dan merk je verwonderd in een heftig proces dat je opnieuw op zoek naar jezelf en je gezondheid gaat en ieder beperkt is. In de dualiteit tav je Zelf en de feitelijke situatie zit energie om eigen vorm en eigen zin aan je eigen leven te geven en je eigen antwoorden zien te vinden. Pas dan kan je weer (meer) innerlijke rust vinden en weer 'koning' worden in je eigen leven.

Zorg er daarbij voor dat je nu goed bij je Zelf blijft en je 'je motor om bij jezelf te zijn' niet meer stil laat vallen door bv zg veiligheid, mooie beloften en/of geld. Probeer je verlangen en de wereld in mildheid aan elkaar te verbinden en er je plek te vinden en te kijken wat je te doen staat.

 
bulletZie ook de Toelichting op het Thomas Evangelie, door Bram Moerland
 


Opmerking:
 

bulletEnkele citaten van bekende Nederlandse theoloog Harry Kuitert geven ook aan dat er verschuivingen plaatsvinden in het theologisch denken (uit artikel van het dagblad Tubantia van 6 augustus 2004)
 
bulletIk opteer voor een cultureel Christendom, dat het niet langer zoekt in leerstellingen, maar in het je openstellen voor het grote mysterie van het bestaan (een mysterie dat zwijgt) en het mysterie van de naaste (een mysterie dat spreekt). Niet God maar de humaniteit staat centraal.
 
bulletHet gaat om de vraag of de mens zich iets gelegen laat liggen aan een medemens die je roept. Of men er hier iets aan doet, om wat van de samenleving te maken. Naarmate je meer investeert in de cultuur waarin je leeft, ben je een beter mens.
 
bulletDe kerk heeft de verbeelding omgezet in gestolde waarheden. Daar ligt precies het probleem.Bram Moerland:
 

bullet TV-interview met Bram Moerland in het Ikon-programma 'Het Vermoeden van 10 oktober 2004 

Liefde kan alleen opbloeien in totale openheid voor al wat is.
Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan deze openheid bereiken.
Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet.

In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als een reŽle menselijke mogelijkheid.

Bram Moerland is gnosticus.

Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is.

Van geloven naar innerlijk weten
en zelf ervaren.
 
YouTube Video: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert - Bram Moerland, duur ca 30 minuten
 

 

bullet Weergave YouTube Video: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert - Bram Moerland, duur ca 30 minuten
 
bullet Omschrijving: Weergave TV-interview met Bram Moerland in het IKON-programma 'Het Vermoeden' op 10 oktober 2004.

Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is.

Zijn bijdrage aan 'een Heilige Schrift' voor de 21ste eeuw, met oude en nieuwe 'heilige teksten', is dan ook niet het Onze Vader in de traditionele vertaling, maar het gebed vertaald vanuit het Aramees.

 
bullet Het Aramees Jezus-gebed. In de uitzending komt oa een prachtige versie van het Jezus Gebed uit het Aramees vertaald naar voren (Aramees was de taal die Jezus oa sprak).
 
Het is waarschijnlijk dat het Aramees Jezus-gebed dichter bij het oorspronkelijk door Jezus uitgesproken gebed staat dan het ĎOnze Vaderí, zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie.
 
bulletZie ook de website van Bram Moerland, op deze pagina staat de Nederlandse vertaling van het Jezus gebed.
 
bulletHet Aramees is een van de oudste talen van de wereld. De oudste overgebleven teksten in het Aramees zijn de Oud-Testamentische boeken DaniŽl en Ezra en het Nieuw-Testamentische boek het Evangelie van Matheus. In het begin van onze jaartelling was de omgangstaal van de Joden het Aramees.

Het was ook de taal van Jezus, Maria en de apostelen. De geschiedenis van de Syrisch-Orthodoxe Kerk gaat terug tot de Kerk van AntiochiŽ, de eerste grote Christelijke gemeenschap buiten Palestina. In de Handelingen van de Apostelen wordt vermeld, dat AntiochiŽ, het huidige Antakya in Zuid-Turkije, voor het eerst christenen werden genoemd.

In 1984 werd het Klooster in Twente (Glane/Losser) door de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap ingewijd. In 1994 werd bij het klooster de nieuwe Kathedraal van de H. Maagd Maria, Moeder van God gewijd.
 
bulletBron: Website van het IKON TV programma 'Het Vermoeden'

 
bulletYouTube Video:  De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden - Bram Moerland - TV programma 'De Nachtzoen'

 
bulletYoutube-video: Gilles Quispel in het Vermoeden met Annemiek Schrijver

Indrukwekkend interview van Gilles Quispel door Annemiek Schrijver in Het Vermoeden van de IKON.
Prof. Quispel speelde een belangrijke rol in de openbaarmaking van de Nag Hammadi-geschriften.

Prof Gilles Quispel is kerkhistoricus en mede-ontdekker van Het Evangelie van Thomas.

Het Thomas Evangelie vormt een deel van de
Nag Hammadi Geschriften.
 
bulletZie ook YouTube-video Wer war Jesus wirklich met oa prof Quispel.
(Zie ook de andere YouTube afleveringen uit deze serie)


 
bullet Tijdschrift 'Het Vermoeden', Voor Hemelse Wijsheid en Aards Geluk, Uitgave van NCRV en IKON.
Het Vermoeden komt vier keer per jaar uit met 92 paginaís kleurrijke fotografie, prachtige gedichten en vol spiritualiteit en zingeving.
 

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 

 
bulletZie ook de website van Bram Moerland:

Geschreven door Bram Moerland:
 
bullet"Mens, sta op en herinner jezelf"
 
bullet Het ontwaken van het zelf, zelfstappen voor spirituele groei: zelfbeginselen
 
bullet De zeven zelfwerken

 
bullet Gnosis en gnostiek, wat is dat?

 
bulletVoor opgave nieuwsbrief mbt activiteiten Bram Moerland.

 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website, item  5 Zelfkennis een belangrijke sleutel tot geluk?  Flow ervaren en positieve psychologie.

 
bulletBoek: Geef flow aan je leven, gelukkig worden doe je zelf, door Marlies Terstegge -  www.flowinjeleven.nl/

Dit boek vertaalt de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de flowtheorie naar het dagelijks leven.
Het geeft vele praktische aanknopingspunten om met flow in je eigen leven te kunnen kennismaken.
 
bullet Recensie door Bram Moerland, via de website www.gnostiek.nl
 

 

 
bullet Website Bram Moerland: Vertaling van het Thomas Evangelie door Bram Moerland
 
bulletTevens worden parallellen aangegeven met de Bijbel en andere delen van Nag Hammadi geschriften.
 
bulletOok kan je per logion reageren en de reacties van andere lezers bekijken.

 
 
bulletBoek: Het Evangelie van Thomas, door Bram Moerland  - Het weten van een ongelovige

Het Thomas-evangelie is een van de teksten die werden teruggevonden in 1945 bij Nag Hammadi - Nag Hammadi Geschriften.

Anders dan de evangeliŽn uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus.
 
De tekst bestaat uit 114 losse uitspraken van Jezus, zogenoemde logions.
Veel van die logions zijn nogal duister. Ze zullen in de spirituele gemeenschap waarin Jezus sprak vast wel begrijpelijk zijn geweest, maar voor hedendaagse lezers is de betekenis niet altijd meteen duidelijk.

Het is daarom belangrijk dat Bram Moerland nu een toelichting heeft geschreven die de tekst toegankelijk maakt voor een brede kring van belangstellenden.
Hij is grondig te werk gegaan, maar verstaat tevens de kunst om zijn bevindingen in heldere taal te presenteren, waardoor de betekenis van het Thomas-evangelie op een aansprekende wijze wordt ontsloten.

Dit boek laat een verrassend andere visie zien op de historische betekenis van Jezus. Veel hedendaagse christenen en niet-christenen ervaren het Thomas-evangelie als een welkome bron van inspiratie, die het waard is opnieuw gehoord te worden.

Bram Moerland was docent filosofie aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Met zijn ontdekking van de katharen begon voor hem een historische, en steeds persoonlijker wordende speurtocht naar de verborgen spirituele traditie van de gnosis.
 
bullet www.thomasevangelie.info - website van Bram Moerland over het Thomas Evangelie
 
bullet www.thomasevangelie.nl
 
bullet Evangelie van Thomas (Nag Hammadi) - Wikipedia
 


ISBN 9789020210774

 
bulletBoek: De Katharen , door Bram Moerland    -  ISBN 9789020210750

De katharen, de overwinning van de vrijheid van Bram Moerland wordt door kenners wel 'het beste boek over de katharen' genoemd. Waarom?
Omdat Bram Moerland in De katharen de geschiedenis en betekenis van de katharen inzichtelijk neerzet, met een helder ook voor het menselijk aspect.

Dit maakt De katharen tot een ontroerend en aangrijpend document.

De katharen, wie waren dat? Wat geloofden ze? Waarom werden ze door de kerk vervolgd? Op deze vragen geeft Bram Moerland in dit goed geschreven en prettig leesbare boek een duidelijk en begrijpelijk antwoord.
 
bullet  De Katharen - Een toelichting op de website van Bram Moerland
 
bullet www.katharen.nl - Een uitgebreide site over de Katharen
 
bullet Katharen               - Wikipedia
 
 
bulletBoek Gnosis en Gnostiek, door Bram Moerland

De vondst van oude gnostische teksten uit de begintijd van het christendom bracht een schokgolf teweeg. Ze waren in de vierde eeuw door de kerk verboden en hadden vernietigd moeten worden. Maar monniken van een klooster bij Nag Hammadi verstopten ze in een kruik en begroeven ze. Het duurde nog tot 1945 tot ze weer gevonden werden.

Uit die teruggevonden teksten komen een heel andere Jezus en een heel andere visie op de mens tevoorschijn dan die we kennen uit het kerkelijke christendom. Jezus is daar geen wonderen doende god, maar een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: `Mens sta op en herinner jezelf . Kern van de gnostische zienswijze is dat in elk mens een innerlijk weten van liefde woont, de gnosis.

Maar die gnosis kan verduisterd raken. De gnostiek als spirituele traditie biedt de mens een weg naar de bevrijding van de liefde in hemzelf. Met zijn heldere en toegankelijke manier van schrijven maakt Bram Moerland de betekenis van deze teksten stap voor stap duidelijk. Hij plaatst ze ook in hun historische context, wat hun grote belang nog extra benadrukt. Hij laat ook zien waarom deze teksten voor veel hedendaagse christenen, die zich niet meer thuis voelen bij oude dogma's, een bevrijdend perspectief bieden.
 
bullet Gnostiek  -  Een toelichting op de website van Bram Moerland
 
bullet Gnostiek   -  Wikipedia
 


ISBN 9789020210798

 
bulletBoek: De Nag Hammadi Geschriften, door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans  - ISBN 9789020219647

Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex.

De Nag Hammadi-geschriften zijn een belangrijke verzameling bronteksten uit het begin van onze jaartelling. Ze werden in 1945 bij toeval ontdekt.

Wie de wortels van het christendom wil bestuderen, wie een andere Jezus wil ontmoeten, wie geÔnteresseerd is in oude archetypische beelden en symbolen, of wie op zijn spirituele zoektocht behoefte heeft aan een ruimer scala evangeliŽn en openbaringen dan de bijbelse traditie aanreikt, kan terecht bij de 'Nag Hammadi-geschriften'.

De boeken van Nag Hammadi zijn veel belangrijker als de rollen van de Dode Zee.
Ze vertellen iets over een secte van Essenen, die heel anders dachten dan de latere rabbi's. Maar de codices van Nag Hammadi bevatten onthullingen over het christendom.
 
bulletOpmerking: Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans hebben beide een uitgebreide en informatieve site.
 
bullet Nag Hammadi Geschriften - Wikipedia
 

 

bulletUigebreide website over het Thomas Evangelie

 
bulletWebsite van Jacob Slavenburg
Jacob Slavenburg is een bekend schrijver over Gnosis. In 1989 verscheen zijn eerste boek 'De geheime woorden' , over de geschiedenis van de Gnosis. Het boek is inmiddels aan de zesde druk toe, iets waar ik toen zelfs niet van kon dromen. Na dit debuut volgde in rap tempo een aantal andere boeken, studies, artikelen en interviews. Bekijk eens zijn mooie website.
 
bullet Zie voor alle Nag Hammadi Geschriften met oa de Jung Codex (Evangelie van de Waarheid) en het Thomas Evangelie, het imposante boek:
'De Nag Hammadi Geschriften', door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans. Het is een standaardwerk (met oa vertalingen en toelichtingen) voor wie op zoek is naar de wortels van het Christendom of een andere Jezus wil leren kennen.
 
bullet'Het Thomas-Evangelie, tekst en toelichting', door J. Slavenburg
Een mooi, helder en overzichtelijk boekje, waarbij de achtergrond van het Thomas Evangelie tevens aan de orde komt.

 
bulletBoeken door Johan M. Pameijer
Als je als Westers mens door je zoektocht terecht komt bij de oorspronkelijke Oosterse Wijsheidsleer, en de immense waarde en diepgang daarvan beseft, kun je soms in verwarring raken door de Oosterse Beeldspraak. Dhr. Pameijer weet feilloos Oosterse en Westerse Gnosis te schakelen en samen te vatten tot een universele wereldomvattende wegwijzer die je raakt tot in het diepst van je Ziel.
 
bulletArtikel: Johan Pameijer over de menselijke spiritualiteit, via www.sallandcentraal.nl.
bullet Boeken van Johan M Pameijer via www.bol.com.

 
bulletYoutube video: De Zoon van God - deel II: Een christendom voor het christendom - ca 53 minuten

Waar ligt de oorsprong van het Christelijke geloof? Zijn de bijbelse verhalen echt waar? Was Jezus nu wel of niet Gods Zoon?
Meer over het Thomas Evangelie en de in 1945 bij Nag Hammadi (Egypte) gevonden kruik met teksten uit de eerste eeuwen na Christus. Hierbij komen ook aspecten mbt de 3 werelden volgens Popper indringend aan de orde. Een onverwacht interessante en actuele cursus. Een tweeluik.
 
bulletZie ook de pagina  Meditatie Geluk Duurzame politiek  - item 4   van de website    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie.
Deze website over duurzame politiek is voortgekomen uit deze website over burnout.

 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

5 Business-spiritualiteit - Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar
 

Business-spiritualiteit - Paul de Blot
 

Naast zelf en in je eigen directe privť leefomgeving met spiritualiteit bezig te zijn is er bij veel mensen die met een burnout te maken krijgen ook een sterke behoefte met spiritualiteit in je werk (en maatschappij) bezig te gaan.
Vaak zijn vooraf aan een burnout erg moeilijke situaties en grote problemen aan de orde geweest. Om hier goed uit te kunnen komen en goed verder te kunnen, moet vaak 'diep worden gegaan'.

'De mensen zijn levensmoe. Iedereen zoekt naar zingeving. Het heeft altijd wel geleefd, maar het leven is steeds ingewikkelder geworden. De stress neemt toe, de burnout neemt toe, het leven wordt moeilijker. De mens is moe en zoekt inspiratie. Er is een enorme geestelijke honger, want mensen hebben lang geen voedsel gehad' - Paul de Blot.

Spiritualiteit kan helpen tegenstellingen te overstijgen.

'Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch' - Prof. dr. Paul de Blot

 

Paul de Blot noemt als de kern voor business spiritualiteit:
 

bulletRealisme en deskundigheid (oa effectief werken en presteren, blijven leren, je omgeving verandert steeds)
 
bulletIdealisme (oa op zijnsniveau groeien, steeds meer weten wat je eigenlijk verlangt, idealist zijn, verlangen naar iets moois)
 
bulletInteractie (oa er is samenhang nodig, er is interactie met andere mensen en de natuur/kosmos nodig, je moet van iemand kunnen leren, samenwerken en samenzijn, kunnen luisteren)
 
bulletRealisme en Idealisme hebben interactie essentieel nodig
 

Paul de Blot SJ: 'Mijn missie is menselijkheid',

'Als je je spirituele kracht ontwikkelt, word je een beter, gezonder mens, meer jezelf, meer open voor de ander'


Paul de Blot is hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode
 

bulletWebsite van Paul de Blot

 
bullet TV Interview met Paul de Blot  - Weergave TV uitzending van ca 30 minuten via breedband internet. 

 
bulletOmschrijving: Weergave TV-interview met Paul de Blot in het IKON-programma 'Het Vermoeden' op 27 januari 2008.
Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph. (83) werd geboren op Java, IndonesiŽ. Hij studeerde natuurkunde, filosofie en politicologie; later psychologie en spiritualiteittheologie. Hij werkte als chemicus op een suikerplantage. Hij belandde in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. Na de oorlog trad hij toe tot de jezuÔetenorde.

Hij werkte in het basisonderwijs, als pastor, als docent aan de universiteit en sinds 1979 als campus moderator aan de Nyenrode Business Universiteit.

Hij promoveerde in 2004 op het proefschrift ďVernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mensĒ (pdf, laden duurt even), en werd benoemd als hoogleraar business spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit.
 
 
bulletBron: Website van het IKON TV programma 'Het Vermoeden'.
 
bulletPublicatie/interview 'Mijn Missie is menselijkheid' (pdf) door Paul de Blot via de website www.karinsorbi.nl.

 
bulletVideo's met Paul de Blot, bv:
 
bullet YouTube-video: Oudstanding: Exclusief Interview prof. Paul de Blot aangaande Business Spiritualiteit
bullet YouTube-video: Spiritualiteit en zingeving op universiteit Nijenrode
 
 
bullet YouTube - video: Business Spiritualiteit - inspirerende teksten op muziek, duur ca 5 minuten

GeÔnspireerd door het boek Business Spiritualiteit van Paul de Blot, deze video is opgedragen aan alle werkende mensen. Spiritualiteit mag nu geÔntegreerd worden in het dagelijkse leven, in alle relaties en in alle bedrijven.
 


 

bulletWebsites en literatuur:
 
bulletDoor Paul de Blot mede geschreven boeken: Uitgeverij Nieuwe Dimensies oa:
 
bullet Business Spiritualiteit, door Paul de Blot
 
bullet Business Spiritualiteit als kracht voor organisatie vernieuwing. Op zoek naar de mystiek van het zakendoen
bullet Business Spiritualiteit - Radicale vernieuwing begint bij de wortels
bullet Spiritualiteit & Leiderschap - Als Macht niet meer werkt en innerlijke Kracht de oplossing is
 
bullet Spiritueel Ondernemers netwerk
 
bullet Nyenrode Business Universiteit

 
bullet Boek: People, Planet, Profit & Prophecy, Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen, door Ilse C. ten Berge
Duurzaam ondernemen is een totaal concept. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en het totaal.
Het is organisatieoverstijgend en werkt verbindend.

 
bullet29 november 2011, www.mvonederland.nl: Paul de Blot: betoog voor minder controle in een dynamische wereld
"Vasthouden aan oude systemen werkt niet. Wat vroeger succesvol was, moeten we nu loslaten, anders sterft het. Een systeem is dood, een proces leeft."  Daarmee begon honorair hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit Paul de Blot zijn inspirerende betoog over business spiritualiteit. Vrijdag 25 november gaf hij op verzoek van MVO Nederland een masterclass in Kasteel Woerden.


 
bulletMei 2010, tijdschrift The Optimist: Op zoek naar onze innerlijke leider - Joseph Jaworski
Nederland is het meest geschikte land om een nieuw paradigma rond leiderschap te ontwikkelen, meent managementdeskundige Joseph Jaworski. Volgens Jaworski houden nieuwe leiders zich bezig met maatschappelijke verantwoordelijkheid en bewustzijn.
 
bulletZie ook de boeken 'Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap' en 'Precense, Exploring Profound Change In People, Organizations And Society'.
 
bulletZie YouTube-video's: TAI Presents: Joseph Jaworski - Part 1/7, Zie ook de andere delen.
 
bulletZie ook Oxford Leadership Academy (Wikipedia)

horizontal rule


 

Business-spiritualiteit - Sri Sri Ravi Shankar

 

bullet25 mei 2012, Nyenrode Business Universiteit: Sri Sri Ravi Shankar ontvangt eredoctoraat Nyenrode Business Universiteit
Spiritueel leider verbindt universele menselijke waarden en bedrijfsleven

Ter ere van haar 65-jarig bestaan verleent Nyenrode Business Universiteit Sri Sri Ravi Shankar een eredoctoraat. Sri Sri Ravi Shankar wordt algemeen erkend als een van de meest invloedrijke spirituele leiders van dit moment. Met zijn spirituele technieken, interventies en adviezen bereikt hij een breed publiek; van studenten tot wereldleiders. Door zijn open en praktische benadering van spiritualiteit staat het onderwerp steviger op de agenda van kleine en grote ondernemingen over de gehele wereld

 
bullet10 november 2012,Omroep Ohm: Spiritualiteit & Business - Sri Sri Ravi Shankar (met video) (video via uitzendinggemist.nl)
Na de financiŽle malaise van de afgelopen jaren zijn veel bedrijven na gaan denken over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Een spirituele manier van zaken doen zou een oplossing kunnen bieden. Maar zijn spiritualiteit en commercieel zakendoen Łberhaupt wel met elkaar te verenigen? En hoe doe je dat dan?
 
bulletYouTube-video: Nyenrode Business University Awards Sri Sri Ravi Shankar
 
bulletYouTube-video: Sri Sri Ravi Shankar conferred with an Honorary Doctorate from Nyenrode Business University
 
bullet World Forum for Ethics and Business
 
bullet International Association of Human Values
 
 
bullet Sri Sri University - Wikipedia
 
bullet http://srisriuniversity.edu.in/ - website Sri Sri University
Vision:
To impart holistic, value-integrated education that develops visionary thinkers with the social-consciousness to lead societal and economic change.

The campus is located in the state of Orissa, on 185 acres on the banks of the Kathjodi River,
24 kilometers (15 miles) from Orissaís capital city of Bhubaneshwar in India


 
bulletAndere video's van Sri Sri Ravi Shankar via de website van Omroep Ohm.

 
bulletBoek: Spirituality and Business: Exploring Possibilities for a New Management Paradigm, door Sharda S. Nandram, Margot Esther Borden, H.H. Sri Sri Ravi Shankar (Foreword)
bullet Zie inkijk-exemplaar via Google

horizontal rule

 

bulletZie ook de pagina's van deze website:

 
 
bullet Herstel burnout  - Belang van en aandacht voor 'Multi Intelligentie Model' - Fysieke intelligentie, Logische en verbale intelligentie, Emotionele intelligentie, Spirituele intelligentie.
 

 
bullet Psychisch herstel - item 4 Zelfkennis een belangrijke sleutel tot geluk?  Flow ervaren en positieve psychologie)
 
bullet Spiritueel herstel - item 8 Visie - communicatie - implementatie  -  Findhorn in Schotland
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


6 Spiritualiteit en Ken Wilber en Dennis Genpo Merzel (Big Mind Big Heart)


 

bulletIntegrale spiritualiteit met Ken Wilber

In het boek 'Integrale Visie' van Ken Wilber komt ook integrale spiritualiteit aan de orde. Hij stelt oa de vraag 'hoe komt het dat religie zo'n complexe, verwarrende kracht is in de wereld.'

Hij stelt in dit boek dat dit wel eens het meest serieuze vraagstuk is van oa deze tijd. Volgens Ken Wilber kan de integrale benadering ons helpen om hier meer zicht op te krijgen.
In het boek 'Integrale Visie' gaat Ken Wilber verder in op dit vraagstuk.
 
 
bullet Boek Integral Spirituality: A starting new role for religion in the modern and postmodern world, by Ken wilber (2006)
Inkijk-exemplaar
via Google van het boek 'Integral Spirituality', door Ken Wilber.


Een theorie over spiritualiteit die de waarheden van premoderniteit, moderniteit en postmoderniteit - met inbegrip van de revoluties in wetenschap en cultuur - erkent, maar ook de essentiŽle inzichten van de grote religies omvat.
 
bulletArtikel door Ken Wilber: What Is Integral Spirituality?
 
bulletYouTube video's mbt Tomorrow's Spirituality met Ken Wilber en Father Thomas Keating:
bullet Ken Wilber - Tomorrow's Spirituality
bullet Father Thomas Keating: Spiritual, But Not Religious?

 
bullet Artikel 'Integrale Spiritualiteit en ZijnsoriŽntatie' (pdf), door Jaap Schaveling (www.aikima.com)
Dit artikel is verschenen in het tijdschrift de Cirkel juni 2007, te verkrijgen via www.zijnsorientatie.nl
 


Ken Wilber on seeking enlightment
YouTube video, ca 9 minuten

 
bulletZie de Facebook video Integral Spirituality: From Belief to Liberation met Ken Wilber, duur ca 9 minuten
 
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.
Op deze pagina wordt oa verder ingegaan op de Integrale Visie van Ken Wilber.
 
bullet Integral Life | A global community of leaders, artists, and visionaries....
Welcome to integral life - Ken Wilber

 

bulletBig Mind Big Heart - Dennis Genpo Merzel

In het voorwoord van het boek 'Big Mind - Big Heart, vrij functioneren door zelfonderzoek: een praktische methode' schrijft Ken Wilber oa onomwonden:

 Het Big Mind proces dat zenmeester Dennis Gempo Merzel ontwikkeld heeft is onbetwist de belangrijkste en meest originele ontdekking in het boeddhisme van de afgelopen twee eeuwen. het is een ongelooflijk originele, diepgaande en effectieve methode om te ontwaken of je eigen ware natuur te zien. De methode is zo eenvoudig en zo universeel, dat hij binnen elk gewenst spiritueel pad gebruikt kan worden - of ook op zich zelfstaand - om je Ware Zelf te realiseren."


 
 
bullet Boek met CD: Big mind big heart, door Dennis Genpo Merzel (zenleraar en oprichter van Kanzeon Sangha en abt van het Kanzeon Zen Center in Utah (VS))

Dit boek beschrijft een effectieve methode om te komen tot zelfkennis en persoonlijke bevrijding. BIG MIND maakt gebruik van een jungiaanse gesprekstechniek (Voice Dialogue) die deelnemers in staat stelt hun beperkte zelfbeeld te doorbreken en zicht te krijgen op de veelstemmigheid van hun wezen.

Het voorwoord in het boek is geschreven door Ken Wilber


 
bulletZie verder ook de pagina Dialoog van deze website.
Op deze pagina wordt oa verder ingegaan op
Genpo Roshi, een dialoog schrijven en 'Voice dialogue',


Genpo Roshi (Dennis Genpo Merzel) Explaining Big Mind
YouTube video, ca 9 minuten

 

bulletZie ook de pagina's Nulpuntveld (item 8 'Helend Bewustzijn') en Meditatie en Mindfulness (item 1 'Introductie mbt eigen ervaring met meditatie en mindfulness') van deze website.


Ga naar het begin van deze pagina

 

Voor de genezing is het heel belangrijk dat je (gedoseerd) door de duisternis gaat en je niet met pillen suf gemaakt wordt. Uiterst belangrijk is dan ook een goede begeleiding die tijd, ervaring en inzicht heeft mbt dit soort processen
 

horizontal rule

 

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciŽle website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies                             Contact: pagina Feedback 

Start Omhoog