Gastenboek Feedback Literatuur+Sites Inhoud website

         Inhoud website


 
Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpakStart Herstel burnout Burnout Preventie Burnout stellingen Herstel in 't kort Overige informatie


Inhoud www.burnoutherstel.nl - Over burnout en burnoutherstel


Een moderne integrale visie en aanpak van burnout

 

bulletStartpagina van deze website - www.burnoutherstel.nl -
 
bullet Introductie van deze website
 
bullet Tweede Kamer Verkiezing 15 maart  ***
 
bulletInhoudsopgave en opzet van deze website
 
bulletDefinitie van gezondheid
 
bulletDefinitie van burnout en het verschil tussen burnout en overspannen zijn
 
bullet Wanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen
 
bullet Website tips en boeken tips
 
bullet Belang van CAM (Complementary and Alternative Medicine)
Complementaire en Alternatieve geneeskunde
 
bullet Meest recent Burnout Nieuws
 
bulletNieuws
 
bulletCongressen en symposia
 
bullet Recente maatschappelijk belangrijke TV series
 
bullet Voorbeeld van Nieuwsbrieven ivm oa burnout en duurzaamheid
 
bulletThema van de website
 
bullet Vertalen van deze website
(Translate this website)


 

Vertalen van deze website:

(Translate this website)

   Using Google translate :

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
Use Firefox or Windows Internet Explorer.
By using 'Google translate' this website can be translated into many languages.


Vertaling van Engelse delen van deze website + Engelse links: Engels -> Nederlands
Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden in het Nederlands vertaald.


Using Microsoft translate:

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
Use Firefox or Windows Internet Explorer 8 or higher.
By using 'Microsoft translate' this website can be translated into 34 languages.

(After translation: Links on page to page items don't work, links to pages are oke)
 

 
bulletHerstel burnout  -  pagina:
Integrale visie van Ken Wilber, herstel burnout vraagt om een integrale aanpak en integrale gezondheidszorg.

Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale benadering en aanpak mbt begeleiding.
De integrale visie van Ken Wilber sluit uitstekend aan bij de eigen ervaring mbt burnout.

Op deze pagina komt oa de integrale visie met het belangrijke 4 kwadranten model van Ken Wilber aan de orde.

Ken Wilber (1949) is een van de laatste grote systeemdenkers die wetenschap en religie, filosofie, kunst en cultuur, Oost en West met elkaar verbindt.
Naar mijn mening kunnen de ideeŽn van Ken Wilber een praktisch en toegankelijk fundament zijn voor een integrale benadering bij bv integrale geneeskunde, integrale psychologie, integrale spiritualiteit, integraal bedrijfsleven, integrale ecologie, integrale economie, spiral dynamics, integraal leiderschap (met oa Daniel Ofman), integrale politiek en spirituele intelligentie in het multi intelligentie model
(Fysieke intelligentie, Logische en verbale intelligentie, Emotionele intelligentie, Spirituele intelligentie).
Waarom duurt het herstel van burnout zo lang?
Deze items komen op de pagina Herstel burnout aan de orde.


- Voorbeeld van een 'persoonlijke integrale leefwijzer' na een burnout-ervaring.

- Het belang van integrale visie en integrale geneeskunde.


- Bij een goed burnout herstel proces wordt gewerkt aan
:
 
bulletPsychisch              herstel
bulletFysiek                   herstel
bulletSpiritueel              herstel
bulletMaatschappelijke  context

Bovenstaande 4 aspecten kunnen hieronder apart aangeklikt worden om verder in detail te bekijken:
(Psychisch herstel, Fysiek herstel, Spiritueel herstel en Maatschappelijke context)


- Tevens komt het belang van respectvol omgaan (bejegenen) met bv burnout patiŽnten
bij overheid, instellingen en bedrijven aan de orde. Ook komt de communicatie met arts of specialist aan de orde.
 

 
bullet Psychisch herstel  -  pagina:
Psychisch herstel
bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven
Belang van 'vaardig jezelf zijn' en zelfrespect.

Psychisch herstel mbv lichaamswerk, ontspannings-oefeningen, groepswerk, familie opstelling en organisatie opstelling, etc.
Groeipad - vaardig jezelf zijn. Kunst van een goed gesprek (oa socratische gesprekstechniek en de geweldloze communicatie).

Ook komen k
lachten tgv stress en patronen, positieve psychologie, 'flow ervaren', boreout en duiding van sprookjes/mythen ivm oa burnout aan de orde. Vrijheid als ontwikkelingsweg. 
Boek/video's: Borderline Times - Het einde van de normaliteit - Dirk de Wachter.

De volgende onderwerpen komen op aparte pagina's aan de orde:
 
bulletDagboek schrijven bij oa burnout  -  pagina:
Met oa haal meer uit je dagboek, werken met een procesboek
 
bulletDialoog schrijven bij oa burnout  -  pagina:
Met dialoog schrijven en werken. Oa Voice Dialogue en Dennis Genpo Merzel (Big Mind - Big Heart)
 
bullet Biografie schrijven bij oa burnout  -  pagina:
Met oa vanuit verschillend perspectief schrijven, maken van een innerlijke reis
 
bullet IntuÔtief tekenen bij oa burnout  -  pagina:
Met oa eerste kennismaking met intuÔtief tekenen

 

bullet Fysiek herstel  -  pagina:
Fysiek herstel bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven

Lichamelijk herstel door reiniging, herstellen van functies (bv lever, (bij-)nieren en darmen), conditie opbouwen mbv fitness, juiste voeding, water, vitaminen en mineralen, etc. Aandacht voor ademhaling en (acute) hyperventilatie, hoge bloeddruk en de belangrijke invloed van stress. Ook komen lichaamsbewustzijn en goed 'geaard zijn' aan de orde. Mogelijke rol van de complementaire geneeswijzen. Boek 'De Voedselzandloper'.
ďLaat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedingĒ - Hippocrates
Iceman - Wim Hof.
Zie boek Koud kunstje - Wat kun je leren van de Iceman, door Wim Hof (Iceman - Wikipedia) en Koen de Jong
Zie boek: Boek: Verademing, door Bram Bakker  en  Koen de Jong

Kort worden de (niet westerse) geneeswijzen Ayurveda (India) en de traditionele Chinese Geneeswijzen (met oa acupunctuur) beschreven. Beide kennen een sterk holistische benadering van de mens. In het TV-programma 'Uitgedokterd?!' komen de verschillende CAM (Complementary Alternative Medicine) geneeswijzen aan de orde. CAM is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en Natuurgeneeskunde.

 
bullet Spiritueel herstel  -  pagina:
Spiritueel herstel bij
burnout in de praktijk - verder in detail beschreven


Spiritueel herstel door o.a. bezig te gaan met zingeving, het opnieuw plaatsen van jezelf en je proces in je leven (met o.a. Popper, Campbell, Bram Moerland, Hans Stolp, Tjeu van den Berk en Findhorn in Schotland).

De volgende onderwerpen komen op aparte pagina's aan de orde:
 
bullet Spirituele pad  -  pagina:
Spirituele pad bij o.a. burnout

O.a. over eigenheid, zelfervaring, grondervaring, bewustzijn, Nag Hammadi Geschriften (met oa Thomas Evangelie), Gnostiek (Bram Moerland, Aramees Jezus-gebed) en Business Spiritualiteit (Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar). Integrale
spiritualiteit en Ken Wilber en Dennis Genpo Merzel (Big Mind Big Heart).

 
bullet Nulpuntveld  -  pagina:
Nulpuntenergieveld, Zero Point Field (ZPF, Akasha-veld) bij oa burnout. Met oa Ervin Laszlo.

Seth Lloyd (hoogleraar MIT) over 'Quantum life'

Op weg naar een nieuw wereldbeeld met nieuwe gezichtspunten en invalshoeken in wetenschap en samenleving (oa non-lokaliteit). Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld. Met o.a. Einstein, kwantumcomputer, Ervin Laszlo (Club van Boedapest), Dalai Lama, David Bohm, Lynne McTaggart, Pim van Lommel, Stanislav Grof en Amit Goswami.

Ook komen het boek en de film/DVD 'What the Bleep Do We Know', de film/DVD en boek 'Something Unknown' en serie 'Through The Wormhole' aan de orde. Wat is bv de betekenis van bewustzijn en waarnemen. Coherentie in de kosmos, biosfeer, in domein van hersenen en bewustzijn en gezondheid. Teleporteren. V
ideo 'Ratselhafte Heilung', de weg van Zen, VU-Onderzoek onderzoek naar gebedsgenezing, werkt het echt?, Tibetaans Dodenboek. Criteria voor moreel handelen in vernieuwd wereldbeeld. Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig? (met oa kort het cultuurmodel van Geert Hofstede).

 
bullet Filosofie en Ethiek  -  pagina:
Filosofie en ethiek bij oa burnout

Oa over zingevingvragen, ethiek (opvattingen over goed en kwaad, normen en waarden, integriteit), mens- en wereldbeelden.
Wanneer je bv met een burnout te maken krijgt, krijg je meestal indringend te maken met deze onderwerpen.
Oa 'Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?' Bv met G1000?

 
bullet Spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten bij bv stress  -  pagina:
Spreuken, spreekwoorden en citaten voor inspiratie en wijsheid bij oa stress en burnout

Spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten geven vaak een schat aan levenservaring, doorleefde wijsheid en inspiratie.
Bij stress kunnen spreuken, spreekwoorden en gezegden je helpen om weer beter bij je zelf te komen en weer grond onder je voeten te voelen.

 
bullet Meditatie en Mindfulness  -  pagina:
Meditatie, Mindfulness Yoga en gedichten bij oa stress en burnout

Door meditatie, mindfulness en werken met teksten en gedichten kan je na bv burnout of overspannen raken weer dichter bij jezelf komen.
Vrede sluiten met aandacht, stilte en zijn en thuiskomen in het Nu.
Het gaat over het belang van meditatie, ademhaling en aandacht ivm je gezondheid en welzijn. Kennismaking met Tao, Zhuangzi en leegte.  Mediteren is integreren wat we weten.
Eigen ervaring met meditatie, mindfulness en gedichten. Eerste kennismaking met meditatie. Verdere achtergrond informatie mbt meditatie en mindfulness.
Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh met meditatie en mindfulness- of aandachttraining. (dr Jon Kabat Zinn begon in 1979 met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction). Mantra meditatie. Werken met mandala's. Wat is wijsheid - Jan Bor.

Yoga is een oude wetenschap.
Yoga is een oud Indisch woord, dat 'vereniging' betekent.
Yoga wil tegenstellingen, die spanningen oproepen, verbinden.

De in het westen meest bekende vorm is de Hatha yoga, die uitgaat van het lichaam.

Kern-begrippen 'kloktijd', 'innerlijke tijd', in het 'nu' zijn en het 'juiste moment'. Over de belangrijke balans tussen de gewone kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd), met oa de schrijfster en filosofe Joke Hermsen, schrijfster van de boeken 'Stil de tijd' en 'Kairos, een nieuwe bevlogenheid'. Over Melancholie van de onrust.
Film 'Down to Earth' -
De ontmoetingen met de ĎKeepers of the Earthí laten niemand onberoerd

Hoe omgaan met negatieve gedachten

Iceman - Wim Hof - Bij bv Tummo meditatie komt sterk de relatie tussen oa ademhaling, lichaam en geest naar voren.
De Nederlander Wim Hof (Iceman) beoefent oa deze techniek. Dit oa ivm oa je weerbaarder maken tegen ziektes.
Wim Hof heeft een methode ontwikkeld welke bijzonder belangrijk kan worden op het gebied van oa de volksgezondheid.
De effecten van deze methode worden door diverse wetenschappelijke instituten onderzocht (Oa UMC St. Radboud Universiteit Nijmegen)
.

Door de juiste training (oa ademhalingsoefeningen) versterk je oa je immuunsysteem
Goed ademhalen voor oa ontspanning en meer energie

 

bullet Maatschappelijke context  -  pagina:
Maatschappelijke context bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven


Je bewust worden van de maatschappelijke context is een belangrijk aspect voor begrip, aanvaarding en genezing. Oa. belang Complementaire & Alternatieve Geneeskunde in onze samenleving. Het gebruik van antidepressiva bij burnout.

 
 
bulletBurnout Preventie  -  pagina:
Burnout preventie en oorzaak van burnout in de praktijk

De volgende onderwerpen komen kort aan de orde:
 
bulletAlgemene informatie over burnout en preventie.
Links naar detail informatie over oa 'burnout en hormonen', 'kenmerken van burnout', 'burnout en het immuunsysteem' en 'lichaamstaal en stress'.
 
bulletHeb ik last van burnout verschijnselen?
De bijna altijd belangrijke rol van stress, vermoeidheid en motivatie.
 
bulletWat kan de oorzaak van een burnout zijn?
 
bulletIk weet dat ik burnout ben, hoe kan ik verder?
 
bulletAlgemene opmerkingen mbt wanneer je in een burnout herstelproces zit.
 
bulletAlgemene vragen ivm burnout risico bij een werkgever.
 
bulletAspecten om op te letten ivm gevaar voor burnout bij een bestaande baan (burnout als beroepsziekte).
 

 
bullet Burnout stellingen  -  pagina:
De burnout stellingen geven in het kort mijn persoonlijke mening en ervaringen weer.

Met stellingen mbt persoonlijke aspecten, maatschappelijk en politieke aspecten, bedrijfs- en werksituatie aspecten.

 
bullet Verschijnselen  -  pagina:
Verschijnselen burnout bij ziekmelding eigen burnout

 
bullet Herstel in 't kort  -  pagina:
Globale beschrijving van eigen burnout herstelproces tot nu toe
 
bullet Ziektebeeld: Van overspannenheid naar burnout in 't kort  -  pagina:

Korte beschrijving oorzaak en klachtenverloop van eigen burnout.
 
bullet Verschijnselen burnout bij ziekmelding eigen burnout  -  pagina

 
bullet Overige informatie mbt burnout  -  pagina:

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 
bulletOpmerkingen mbt oa financiŽn, WW, Deeltijd WW, WAO/WIA, re-integratie en bijstand bij burnout.
 
bulletZorgstelsel in het kort en verwijzingen naar belangrijke websites.
 
bulletOverzicht Informatie- en advies-verstrekkers mbt oa problemen, financiŽn en WAO/WIA bij burnout
 
bulletKlachten over instanties
 
bulletOndersteuning aangifte inkomsten belasting
 
bulletWanneer je in financiŽle zorgen komt
 
bulletKort informatie over LETS - kringen (Local Exchange Trading System)
Door de crisis is de uitruil van diensten en goederen in opmars
 
bulletKort informatie over mediation
 
bulletKort informatie over coaching
 
bulletKort informatie over Eigen Kracht-conferentie
 
bullet PatiŽntinformatie (oa wachtlijsten) en oriŽntatie mbt kiezen van de beste reguliere en complementaire zorg
 
 
bulletWijzigingen per 1 januari 2014     -  wetten, regelingen, belasting, GGZ 
 

 

 
bulletLiteratuur en Sites  -  pagina:
Literatuur en sites mbt burnout

Overzicht van informatie bronnen mbt burnout:
 
bulletLiteratuur
 
bulletWebsites
 
bulletDVD's en CD's
 
bulletVideo-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen
 
bullet Audio-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen

 
bulletFeedback  -  pagina

Contact opnemen ivm vragen of opmerkingen.

 
bulletGastenboek  -  pagina:

Bekijk het gastenboek of schrijf er een bericht in.

 
bulletInhoud website  -  pagina:

Inhoudsopgave van deze website www.burnoutherstel.nl
 


Ga naar het begin van deze pagina


Wetenschap ontstaat door denken en verklaren, wijsheid door voelen en ervaren
 

horizontal rule

 

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciŽle website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies                             Contact: pagina Feedback 

Start