Gastenboek Feedback Literatuur+Sites Inhoud website

         Start == burnoutherstel.nl ==


 
Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak


Herstel burnout
Burnout Preventie
Burnout stellingen
Herstel in 't kort
Overige informatie


Burnout en burnoutherstel  -  Informatie, eigen ervaringen en meningen


Welkom op deze website over burnout


Deze website gaat over burnout en herstel van burnout mbt lichaam, bewustzijn en samenleving, dwz:
 

Moderne integrale visie en aanpak van burnout mbt fysiek, psychisch en spiritueel herstel. Ook komen maatschappelijke aspecten aan de orde.


Naar een integrale visie en aanpak bij een samenhangend (coherent) wereldbeeld, gecombineerd met integrale politiek.
 

Eigen ervaringen (oa eigen burnout) en in de praktijk opgedane inzichten vormen de basis van deze website. 
 


De volgende onderwerpen mbt burnout en het herstelproces komen aan de orde:

 
bulletInventarisatie van belangrijke persoonlijke en maatschappelijke actuele aspecten

 
bulletBewustwordingsproces en heroriŽntatie van je plaats in de wereld (oa vaardig jezelf zijn)

 
bulletPreventie, bedrijfs- en werksituaties

 
bulletOverzicht mbt eigen burnout en herstelproces

 
bulletAlgemene informatie over burnout

 
bulletHandreikingen voor duurzaam (bestendig) herstel

 
bulletSuggesties voor (echte) maatschappelijke vernieuwing met oa veel meer aandacht voor duurzaamheid, transparantie, integriteit en pluriformiteit en niet voornamelijk 'meer van het oude' en 'snelle oploslossingen', met oa:
 
bulletEen integrale visie en aanpak met bv integrale gezondheidszorg / geneeskunde (4 kwadranten model van Ken Wilber)
Op vele gebieden kan deze integrale visie worden toegepast, bv integrale economie en integrale politiek.
 
bulletOp weg naar een samenhangend (coherent) wereldbeeld met bv Ervin Laszlo om de vele uitdagingen van deze tijd beter aan te kunnen.
 
bulletMeer gebruik van mindfulness en meditatie bij oa stress en burnout. Meer aandacht voor de belangrijke balans tussen de (gewone) kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd) (Meditatie en Mindfulness).
 
bulletCorrect en respectvol om gaan met cliŽnten (bv patiŽnten en gehandicapten) bij overheid, instellingen en bedrijven.
Respectvolle bejegening is een kwaliteitsinstrument en heeft oa te maken met visie, attitude, integriteit, duurzaamheid, transparantie en effectiviteit (Herstel burnout).
 
bulletBusiness-spiritualiteit - Paul de Blot(video), Sri Sri Ravi Shankar(video) en Bram Moerland (Spirituele pad)
 
bulletDe integrale benadering en aanpak is een oproep tot bewust-zijn en leven in een duurzame samenleving.
Daniel Ofman:
"De integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden"
"Integraal leiderschap is duurzaam"

 
bulletDeze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel en grondstoffen.
 


Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.

Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.

Het meemaken van een burnout en het weer herstellen hiervan is voor mij een zoektocht en een heel diep en ingrijpend proces geweest, waar ik ook nu nog mee bezig ben.

Deze website wordt steeds verbeterd en up to date gehouden met hulp en advies van anderen.

In deze website worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
 
bullet18 juli 2015: Het lijkt erop dat het kabinet wil tornen aan het medisch beroeps geheim!!
 
bullet  Urgent:
16 februari 2016, Trouw: Mediawet van Dekker komt niet door de Eerste Kamer
Staatssecretaris Sander Dekker haalt bakzeil in de Eerste Kamer.
Zijn voorstel voor de nieuwe mediawet, waarover veel discussie bestaat, krijgt geen meerderheid, melden bronnen aan de NOS
.
Tevens waren er grote bezwaren bij politici over de keuze van Dekker om drie VVD-leden te benoemen in het bestuur van de NPO.

11 december 2015,nu.nl: PvdA dreigt in Senaat tegen Mediawet te stemmen van VVD Staatssecretaris Dekker  te stemmen.
Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent maakt zich zorgen om de invloed die de staatssecretaris door de nieuwe wet krijgt op de inhoud van programma's van de publieke omroep.

Voor behoud van een Publieke Omroep met inhoud en een breed maatschappelijk gezichtsveld!
Geen (indirecte) invloed van regering op inhoud van omroepprogramma's.
 
bulletZie uitgebreid item op deze pagina.
 
bulletProtest tegen een dreigende aanpassing in de zorgverzekeringswet, waardoor de vrije artsenkeuze verdwijnt.
 
bulletRed de vrije artsenkeuze: teken de petitie!!! - Steun de vrije artsenkeuze
 
bulletZie item op deze pagina.
 
 
bullet4 maart 2016: Douwe Bob gaat met protestsong 'Slow Down' -  tegen burnout - naar Europees Songfestival  2016

Zie item op deze pagina.

 

Deze website over burnout heb ik opgezet
om de volgende redenen:
 

bulletHet helpt mij bij mijn burnout verwerkings- en herstelproces
 
bulletEen bijdrage uit de praktijk aan meer begrip, verdieping, transparantie, duidelijkheid en praktische achtergrond informatie rond burnout
 
bulletIn beeld brengen van een persoonlijke (eigen) ervaring van burnout en burnoutherstel proces
 
bulletBurnout wordt vaak omschreven als een moeilijk 'objectiveerbare' ziekte.
 
bulletTer ondersteuning is steeds gezocht naar 'beeld en geluid' - video's ('beeld-essays') van verhalen en ervaringen.
Dit hoort naar mijn mening bij de integrale benadering van deze website.
 
 
bulletAangeven van huidige in de praktijk gevoelde en ervaren noodzaak tot maatschappelijke bewustwording en innovatie in de gezondheidszorg.

Meer ruimte voor oa integrale visie en aanpak, duurzaamheid, aandacht, integriteit, transparantie en pluriformiteit.

 


 
bullet Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een bedrijf, praktijk, bureau, instelling, vereniging of politieke partij en heeft geen commerciŽle doelstelling.
 
bulletHet geheim van de verandering is om je energie niet te richten
op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe.
 
         
- Socrates  470 - 399 voor Christus -

Zie de pagina Spreuken en gezegden van deze website.

 
 
bulletVoor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.

Kies eventueel steeds een onderwerp uit met behulp van:
 
bullet Website inhoud en opzet op deze pagina
 
bulletDe aparte pagina Inhoud website  ()
Deze link staat linksboven op elke pagina van deze website

 
 
bulletDuurzame Politiek met Integrale Visie:

Zie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -

Op weg naar een duurzame samenleving
 
In deze website komen vele actuele onderwerpen aan de orde, onder andere:

 -
Overgang  naar een duurzame samenleving
   (Transitie - Manifest voor een duurzame en solidaire economie
)
 - Sociale voorzieningen
 - Klimaatcrisis (oa klimaatproces in Nederland)
 - (Lokale) democratie - Meer betrokkenheid van burgers (bv
G1000)
 - Hoe verder met de EU


Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst.

 
* De website   is voortgekomen uit en sluit aan op deze website 
   - www.burnoutherstel.nl -

 

    Integral European Conference - 2016

  
- Integral Meditation and the New Europe
   - Reinventing Europe


   4 - 8 mei 2016  -  Balaton Meer  - Hongarije

    Reinventing Europe - Integral refelctions in a rapidly changing world -
 
bullet Toelichting Ken Wilber: Integral Meditation and the New Europa
 
bullet Organisatie-Team - Integral European Conference 2016
 
bulletZie meer informatie op deze pagina.
 


Vertalen van deze website:

(Translate this website)

 Using Google translate :

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
Use Firefox or Windows Internet Explorer.
By using 'Google translate' this website can be translated into many languages.

Gebruik
Firefox of Windows Internet Explore.

Vertaling van deze website + links:  Nederlands -> Engels:

Let op: Engelse website versie is geen perfecte vertaling van de Nederlandse versie! De meeste Nederlandse website links worden ook in het Engels vertaald.
Door gebruik van 'Google vertalen' kan deze website naar vele andere talen vertaald worden.

Vertaling van Engelse delen van deze website + Engelse links: Engels -> Nederlands

Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden in het Nederlands vertaald.


Using Microsoft translate:

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English. Use Firefox or Windows Internet Explorer.
By using 'Microsoft translate' this website can be translated into 34 languages.


Website inhoud en opzet

Deze startpagina:
 

bullet Introductie van deze website
 
bullet Inhoudsopgave en opzet van deze website

 
bulletDefinitie van gezondheid
 
bulletDefinitie van burnout en het verschil tussen burnout en overspannen zijn
 
bullet Wanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen
 
bullet Website tips en boeken tips
 
bullet Belang van CAM (Complementary and Alternative Medicine)
Complementaire en Alternatieve geneeskunde
 
bullet Keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg komt steeds meer onder druk
(oa aanpassing artikel 13 Zorgverzekeringswet!)

 
 
bullet Meest recent Burnout Nieuws

 
bullet Nieuws mbt burnout

 
bullet Congressen en symposia
 
bullet Recente maatschappelijk belangrijke TV series
 
bullet Voorbeeld van Nieuwsbrieven ivm oa burnout en duurzaamheid
 
 
bullet Pensioenen, achtergrond informatie en ontwikkelingen
 

 

bullet Hulplijnen (telefoon)

 
bulletThema van de website

 
bullet Vertalen van deze website
(Translate this website)
'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken
dat tot het probleem heeft geleid'.
- Albert Einstein -
-----------------------------------

Kan de integrale visie van Ken Wilber helpen om
de verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen
binnen een meer
samenhangend (coherent) wereldbeeld?
---------------

"If ordinary people don't perceive that our grand ideas
are working in their lives then they can't develop
the higher level of consciousness, to use a term that
American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about.
He said, you know, the problem is the world
needs to be more integrated, but it requires
a consciousness that's way up here,
and an ability to see beyond the differences among us."
- President
Bill Clinton -
--------------------------------

 
Zie op deze website oa:

 
bullet Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak

 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)

Check je werkstress week

 
bullet Nieuwe wet Werk en Inkomen

 
bullet Inperking vrije artsenkeuze
 
 

horizontal rule

 

Website inhoud:   overige pagina's van deze website

 

 
bulletHerstel burnout  -  pagina:
Integrale visie van Ken Wilber, duurzaam herstel van burnout vraagt om oa een integrale aanpak en integrale gezondheidszorg.

Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale benadering en aanpak mbt begeleiding.
De integrale visie van Ken Wilber sluit heel goed aan bij de eigen ervaring mbt burnout.


Op deze pagina komt oa de integrale visie met het belangrijke 4 kwadranten model van Ken Wilber aan de orde.

Naar mijn mening kunnen de ideeŽn van Ken Wilber een praktisch en toegankelijk fundament zijn voor een integrale benadering bij bv integrale geneeskunde, integrale psychologie, integrale spiritualiteit, integraal bedrijfsleven, integrale ecologie, integrale economie, spiral dynamics, integraal leiderschap (met oa Daniel Ofman), integrale politiek en spirituele intelligentie in het multi-intelligentie model
(Fysieke intelligentie, Logische en verbale intelligentie, Emotionele intelligentie, Spirituele intelligentie).
Waarom duurt het herstel van burnout zo lang?
Deze items komen op de pagina Herstel burnout aan de orde.

 

Zie ook de website    www.duurzame-politiek.nl:
 
bullet De website over Duurzame Politiek met integrale visie was eerder onderdeel van deze website over burnout.
Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst
 
bullet13 maart 2016, VPRO-Tegenlicht - TV programma: De Doorbraak van Duurzaam
Nu duurzame energie goedkoper aan het worden is dan energie uit fossiele brandstoffen, voltrekt zich een omslag naar een wereld zonder CO2-uitstoot.
Het staat niet in de krant, maar er trekt een stille revolutie door de wereld: duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen.
Dat betekent in toenemende mate dat een keuze voor wind- en zonne-energie geen ethische meer is, maar een economische.

 
bullet Zie bv de pagina's Wat is Integraal en wat is duurzame politiek met integrale visie? en Duurzaamheid van deze website over duurzame politiek.
 
bulletPanama Papers - Oa kapitaal wegsluizen naar belastingparadijzen

   'Dit geeft de politiek wapens om te zeggen: nu is het genoeg'
                 Pierre Moscovici - Eurocommissaris 
(Tubantia 05-04-2016)

 
bullet11 april 2016, Trouw: Panama Papers moeten belatingontwijking uitbannen

Eťn van de grootste datalekken ooit zet een schijnwerper op de plekken die juist worden opgezocht vanwege de duisternis.
Moeten belastingparadijzen voorgoed verdwijnen?
Een geraffineerd, wereldwijd systeem om vermogen zo min mogelijk of zelfs helemaal niet te laten belasten.
Velen vermoedden het bestaan ervan al, maar dit bewijzen is lastig.
Belastingontwijking kenmerkt zich door anonimiteit en niet te traceren geldstromen.
 
bulletTrouw:  Dossier Panama Papers
 
bullet Voorbeeld: Zie de website: ActionAid in een Rapport (pdf) over belastingontwijking in Malawi.
 
bulletZie de pagina Integrale Visie EU / NL - item 3.5 - van de website www.duurzame-politiek.nl
 


- Ken Wilber (1949) is ťťn van de laatste grote systeemdenkers die wetenschap en religie, filosofie, kunst en cultuur, Oost en West met elkaar verbindt.

- Voorbeeld van een 'persoonlijke integrale leefwijzer' na een burnout-ervaring.

- Het belang van een integrale visie en integrale geneeskunde.


- Bij een goed burnout herstel proces wordt gewerkt aan
:
 
bulletPsychisch              herstel
bulletFysiek                   herstel
bulletSpiritueel              herstel
bulletMaatschappelijke  context

Bovenstaande 4 aspecten kunnen hieronder apart aangeklikt worden om verder in detail te bekijken:
(De pagina's: Psychisch herstel, Fysiek herstel, Spiritueel herstel en Maatschappelijke context)


- Tevens komt het belang van respectvol omgaan (bejegenen) met bv burnout patiŽnten
bij overheid, instellingen en bedrijven aan de orde. Ook komt de communicatie met arts of specialist aan de orde.
 

 
bullet Psychisch herstel   -  pagina:
Psychisch herstel bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven
Belang van 'vaardig jezelf zijn' en zelfrespect.

Psychisch herstel mbv lichaamswerk, ontspannings-oefeningen, groepswerk, familie opstelling en organisatie opstelling, etc.
Groeipad - vaardig jezelf zijn. Kunst van een goed gesprek (oa socratische gesprekstechniek en de geweldloze communicatie)
Ook komen k
lachten tgv stress en patronen, positieve psychologie, 'flow ervaren', boreout en duiding van sprookjes/mythen ivm oa burnout aan de orde. Vrijheid als ontwikkelingsweg.
Boek/video's: Borderline Times - Het einde van de normaliteit - Dirk de Wachter.De volgende onderwerpen komen op aparte pagina's aan de orde:
 
bulletDagboek schrijven bij oa burnout  -  pagina:
Met oa haal meer uit je dagboek, werken met een procesboek
 
bulletDialoog schrijven bij oa burnout  -  pagina:
Met dialoog schrijven en werken. Oa Voice Dialogue en Dennis Genpo Merzel (Big Mind - Big Heart)
 
bullet Biografie schrijven bij oa burnout   -  pagina:
Met oa vanuit verschillend perspectief schrijven, maken van een innerlijke reis
 
bullet IntuÔtief tekenen bij oa burnout  -  pagina:
Met oa eerste kennismaking met intuÔtief tekenen

 
bullet Fysiek herstel  -  pagina:
Fysiek herstel bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven

Lichamelijk herstel door reiniging, herstellen van functies (bv lever, (bij-)nieren en darmen), conditie opbouwen mbv fitness, juiste voeding, water, vitaminen en mineralen, etc. Aandacht voor ademhaling en (acute) hyperventilatie, hoge bloeddruk en de belangrijke invloed van stress. Ook komen lichaamsbewustzijn en goed 'geaard zijn' aan de orde. Mogelijke rol van de complementaire geneeswijzen. Boek 'De Voedselzandloper'. Iceman - Wim Hof.

Kort worden de (niet westerse) geneeswijzen Ayurveda (India) en de traditionele Chinese Geneeswijzen (met oa acupunctuur) beschreven. Beide kennen een sterk holistische benadering van de mens. In het TV-programma 'Uitgedokterd?!' komen de verschillende CAM (Complementary Alternative Medicine) geneeswijzen aan de orde. CAM is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en Natuurgeneeskunde.

 
bullet Spiritueel herstel  -  pagina:
Spiritueel herstel bij
burnout in de praktijk - verder in detail beschreven


Spiritueel herstel door o.a. bezig te gaan met zingeving, het opnieuw plaatsen van jezelf en je proces in je leven (met o.a. Popper, Campbell, Bram Moerland, Hans Stolp, Tjeu van den Berk en Findhorn in Schotland).


De volgende onderwerpen komen op aparte pagina's aan de orde:
 
bullet Spirituele pad  -  pagina:
Spirituele pad bij o.a. burnout

O.a. over eigenheid, zelfervaring, grondervaring, bewustzijn, Nag Hammadi Geschriften (met oa Thomas Evangelie), Gnostiek (Bram Moerland, Aramees Jezus-gebed) en Business Spiritualiteit (Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar).
Integrale spiritualiteit en Ken Wilber en Dennis Genpo Merzel (Big Mind Big Heart).

 
bulletNulpuntveld  -  pagina:
Nulpuntenergieveld, Zero Point Field (ZPF), Akasha-veld) bij oa burnout. Met oa Ervin Laszlo.

Seth Lloyd (hoogleraar MIT) over 'Quantum life'

Op weg naar een nieuw integraal wereldbeeld met nieuwe gezichtspunten en invalshoeken in wetenschap en samenleving (oa non-lokaliteit). Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld. Met o.a. Einstein, kwantumcomputer, Ervin Laszlo (Club van Boedapest), Dalai Lama, David Bohm, Lynne McTaggart, Pim van Lommel, Stanislav Grof en Amit Goswami.

Ook komen het boek en de film/DVD 'What the Bleep Do We Know', de film/DVD en boek 'Something Unknown' en serie 'Through The Wormhole' aan de orde. Wat is bv de betekenis van bewustzijn en waarnemen. Coherentie in de kosmos, biosfeer, in domein van hersenen en bewustzijn en gezondheid. Teleporteren. V
ideo 'Ratselhafte Heilung', de weg van Zen, Tibetaans Dodenboek. Opgroeien in verbondenheid. Criteria voor moreel handelen in vernieuwd wereldbeeld. Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig? (met oa kort het cultuurmodel van Geert Hofstede).

 
bullet Filosofie en Ethiek  -  pagina:
Filosofie en ethiek bij oa burnout.

Oa over zingevingvragen, ethiek (opvattingen over goed en kwaad, normen en waarden, integriteit), mens- en wereldbeelden.
Wanneer je bv met een burnout te maken krijgt, krijg je meestal indringend te maken met deze onderwerpen.
Oa 'Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?' Bv met G1000?

 
bullet Spreuken, spreekwoorden en gezegden bij bv stress  -  pagina:
Spreuken en spreekwoorden voor inspiratie en wijsheid bij oa stress en burnout

Spreuken, spreekwoorden en gezegden geven vaak een schat aan levenservaring, doorleefde wijsheid en inspiratie.
Bij stress kunnen spreuken, spreekwoorden en gezegden je helpen om weer beter bij je zelf te komen en weer grond onder je voeten te voelen.

 
bullet Meditatie en Mindfulness  -  pagina:
Meditatie, Mindfulness en gedichten bij oa stress en burnout

Door meditatie, mindfulness en werken met teksten en gedichten kan je na bv burnout of overspannen raken weer dichter bij jezelf komen.
Vrede sluiten met aandacht, stilte en zijn en thuiskomen in het Nu.
Het gaat over het belang van meditatie, ademhaling en aandacht ivm je gezondheid en welzijn. Kennismaking met Tao, Zhuangzi en leegte. Mediteren is integreren wat we weten.

Mediteren is integreren wat we weten - Rients Ritskes


Eigen ervaring met meditatie, mindfulness en gedichten. Eerste kennismaking met meditatie. Verdere achtergrond informatie mbt meditatie en mindfulness.
Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh met meditatie en mindfulness- of aandachttraining. (dr Jon Kabat Zinn begon in 1979 met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction). Mantra meditatie. Werken met mandala's. Wat is wijsheid - Jan Bor.

Kern-begrippen 'kloktijd', 'innerlijke tijd', in het 'nu' zijn en het 'juiste moment'.
Over de belangrijke balans tussen de gewone kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd), met oa de schrijfster en filosofe Joke Hermsen, schrijfster van de boeken 'Stil de tijd' en 'Kairos, een nieuwe bevlogenheid'.

Iceman - Wim Hof - Bij bv Tummo meditatie komt sterk de relatie tussen oa ademhaling, lichaam en geest naar voren.
De Nederlander Wim Hof (Iceman) beoefent oa deze techniek. Dit oa ivm je lichaam sterker en weerbaarder maken tegen ziektes.
Wim Hof heeft een methode ontwikkeld welke bijzonder belangrijk kan worden op het gebied van oa de volksgezondheid.
De effecten van deze methode worden door diverse wetenschappelijke instituten onderzocht (Oa UMC St. Radboud Universiteit Nijmegen
)
.

 
bullet Maatschappelijke context  -  pagina:
Maatschappelijke context bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven

Je bewust worden van de maatschappelijke context is een belangrijk aspect voor begrip, aanvaarding en genezing. Oa. belang Complementaire & Alternatieve Geneeskunde in onze samenleving. Het gebruik van antidepressiva bij burnout.


 
 
bulletBurnout Preventie  -  pagina:
Burnout preventie en oorzaak van burnout in de praktijk 

De volgende onderwerpen komen kort aan de orde:
 
bulletAlgemene informatie over burnout en preventie.
Links naar detail informatie over oa 'burnout en hormonen', 'kenmerken van burnout', 'burnout en het immuunsysteem' en 'lichaamstaal en stress'.
 
bulletHeb ik last van burnout verschijnselen?
De bijna altijd belangrijke rol van stress, vermoeidheid en motivatie
 
bulletWat kan de oorzaak van een burnout zijn?
 
bulletIk weet dat ik burnout ben, hoe kan ik verder?
 
bulletAlgemene opmerkingen mbt wanneer je in een burnout herstelproces zit.
 
bulletAlgemene vragen ivm burnout risico bij een werkgever.
 
bulletAspecten om op te letten ivm gevaar voor burnout bij een bestaande baan (burnout als beroepsziekte).
 
 
bullet Burnout stellingen  -  pagina:
De burnout stellingen geven in het kort mijn persoonlijke mening en ervaringen weer.

Met stellingen mbt persoonlijke aspecten, maatschappelijk en politieke aspecten, bedrijfs- en werksituatie aspecten.

 
bullet Herstel in 't kort  -  pagina:
Globale beschrijving van eigen burnout herstelproces tot nu toe.

 
bullet Ziektebeeld Van overspannenheid naar burnout in 't kort - pagina:

Korte beschrijving oorzaak en klachtenverloop van eigen burnout.
 
bullet Verschijnselen burnout bij eigen burnout ziekmelding  - pagina

 
bullet Overige informatie mbt burnout  -  pagina:

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 
bulletOpmerkingen mbt oa financiŽn, WW, Deeltijd WW, WAO/WIA, re-integratie en bijstand bij burnout.
 
bulletZorgstelsel in het kort en verwijzingen naar belangrijke websites.
 
bulletOverzicht Informatie- en advies-verstrekkers mbt oa problemen, financiŽn en WAO/WIA bij burnout
 
bulletKlachten over instanties
 
bulletOndersteuning aangifte inkomsten belasting
 
bulletWanneer je in financiŽle zorgen komt
 
bulletKort informatie over LETS - kringen (Local Exchange Trading System)
Door de crisis is de uitruil van diensten en goederen in opmars
 
bulletKort informatie over mediation
 
bulletKort informatie over coaching
 
bulletKort informatie over Eigen Kracht-conferentie
 
bullet PatiŽntinformatie (oa wachtlijsten) en oriŽntatie mbt kiezen van de beste reguliere en complementaire zorg
 
 
bulletWijzigingen per 1 januari 2014     -  wetten, regelingen, belasting, GGZ  -
 


 

 
bullet Literatuur en Sites  -  pagina:
Literatuur en sites
mbt burnout

Overzicht van informatie bronnen mbt burnout:
 
bulletLiteratuur
 
bulletWebsites
 
bulletDVD's en CD's
 
bulletVideo-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen
 
bullet Audio-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen

 
bulletFeedback  -  pagina

Contact opnemen ivm vragen of opmerkingen.

 
bulletGastenboek  -  pagina:

Bekijk het gastenboek of schrijf er een bericht in.

 
bulletInhoud website  -  pagina:

Inhoudsopgave van deze website www.burnoutherstel.nl
Een moderne integrale visie en aanpak van burnout.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 
bullet Definitie van 'gezondheid' door de Verenigde Naties (WHO - World Health Organisation):


'Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap'.
 
bullet Deze definitie betekent voor mij dat gezondheid en ziek worden in relatie gezien moeten worden in oa de psychische en sociale context. Alleen kijken naar en werken aan de lichamelijke aspecten van ziekte gaat vaak uit van een te beperkte blik en werkwijze.
 
bullet Dit heeft consequenties voor de allopatische (huidig gangbare) gezondheidszorg (geneeswijze waarbij tegenwerkende geneesmiddelen worden gebruikt) en preventie van bv burnout.
Gezondheid vraagt om een integrale benadering.
 
bulletVaak is er nog het misverstand in de zorg, dat we denken dat zorg alleen het verrichten van een aantal interventies (van een aantal ingrepen) is, waardoor je makkelijk weer alleen verder kan.

 
bulletZie ook:
 
bullet 'Constitution of the World Health Organisation (WHO)' - open pdf-file - Governance
 
bullet Centennial Declaration of the International Commission on Occupational Health (ICOH) (pdf)
 

Ga naar het begin van deze pagina.
 

 
bulletDefinitie van 'burnout' 


Burnout - Emotional Exhaustion Syndrome (EES), International Commission on Occupational Health (ICOH
):


"Burnout is een stoornis, die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam, geest en ziel, welke vaak gevolgd zijn op een periode van extreme stress, na life events, die kort na elkaar plaats vonden, zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen plaatsvinden".

 
bulletVerschil tussen burnout en overspannen zijn (naar eigen ervaring):

Over het algemeen wordt overspannen zijn als een minder vergaande vorm van burnout gezien. Zelf ben ik, met een tussentijd van ca 1 jaar, voor burnout eerst overspannen geworden. In deze tussentijd heb ik voor een deel 100 % gewerkt.

Bij overspannenheid zijn de problemen meestal te overzien en zijn naar mijn inzicht de gevolgen minder vergaand. Meestal is, in een goede leefomgeving en bij een goed herstelproces, redelijk tot goed herstel binnen ca 4 tot 15 maanden mogelijk.

Wanneer overspannenheid niet onderkend wordt of niet het voor de persoon juiste herstelproces gevolgd wordt, kan overspannenheid overgaan in een burnout met veel ernstiger gevolgen. De herstel-omgeving (werk, instanties en/of thuis) is hierbij van heel groot belang.

Bij burnout zijn er op lichamelijk, psychisch, spiritueel en (/of) maatschappelijk gebied echt meerdere zaken 'geknapt' en ernstig ontregeld. Bijna altijd wordt oa ervaren dat er zekere kritische grenzen zijn overschreden en er echt schade en desoriŽntatie is ontstaan. De ontregeling, schade en desoriŽntatie kunnen hierbij ernstig zijn. Herstel bij burnout is een moeilijk en moeizaam proces wat veel tijd vraagt, waarbij problemen kunnen blijven bestaan.

 
bulletHoewel deze website vooral over burnout gaat, kan naar mijn mening gesteld worden dat de inhoud ook, misschien in wat 'mildere mate', op overspannenheid van toepassing is.

 
bullet25 juni 2009: Aangepaste registratie-richtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002]
 
bullet

Overspannenheid - Burnout, kijk op website  www.beroepsziekten.nl voor verdere informatie.

 

bulletZie ook de pagina Burnout Preventie van deze website.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

 
bullet Wanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen voor:

 
bulletJezelf
 
bulletJe naaste familie
 
bulletJe financiŽle situatie ( bv minder inkomen, hoge herstelkosten, veel moeite met vergoeding door bv verzekering en vaak naar een andere goedkopere woning)
 
bulletJe werkplek en verdere loopbaan
 
bulletDe werkgever (extra kosten en inspanning)
 

De grote aantallen mensen in onze samenleving die overspannen en burnout raken en voor een aanzienlijk deel in de WAO/WIA belanden heeft o.a. zijn oorzaak in een aantal zeer serieuze maatschappelijke problemen en problemen in werksituaties waar weinig echte aandacht aan wordt geschonken.
Het met direct betrokkenen goed en open bekijken, analyseren en aanvoelen wat de echte oorzaken zijn is ontzettend belangrijk.

Naast het 'stevig' ziek zijn over een breed spectrum van verschijnselen en ervaringen bij een minimale belastbaarheid, vormt de weg vinden tot herstel en overeind blijven mbt gezin, instanties, bedrijf en financiŽn een zware, extra belastende, moeilijke, inspannende en een vaak sterk onderschatte zoektocht en opgave.

Een goed burnout herstelproces is naast lichamelijk herstel een intensief bewustwording-, individuatie- en groei-proces nodig, waarbij gewerkt wordt aan
de maatschappelijke context, fysiek herstel, psychisch herstel  en de spiritueel herstel. Wanneer dit niet het geval is is de kans op terugval groot. Het burnout herstelproces vraagt een intensieve brede begeleiding op maat, afgestemd op en in goed overleg met de patiŽnt en zijn naaste omgeving.  Tijdens een herstelproces kunnen accenten bij de begeleiding verschuiven.
Een 'echte' integrale visie en aanpak is gewenst !

Voor ziekten als burnout behoeft de huidige reguliere gezondheidszorg aanvulling en verbreding van het mensbeeld, de geneeswijzen en behandel- en werkmethoden.
 
bulletZie de pagina Herstel burnout Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale benadering en aanpak.  De integrale visie van Ken Wilber kan hierbij goede inspiratie en ondersteuning geven.

 
bullet Ervin Laszlo in zijn boek 'Wordshift 2012, de synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn' (2009):

'Het accent moet liggen op instandhouding van de gezondheid door middel van preventie, in plaats van de toepassing van kunstmatige methoden voor het behandelen van ziekten die al in het acute stadium verkeren. Dit vereist dat we de mens zien als een integraal geheel van lichaam, geest en bewustzijn, en tevens als een integraal deel van de samenleving, het milieu en de cultuur'. (zie weergave boek via Google - Engels)

Zie de pagina's Herstel burnout en Nulpuntveld van deze website.


 
bulletZie oa als voorbeeld de holistische geneeswijzen Ayurveda (India) en traditionele Chinese geneeswijzen. Zie oa de pagina's Fysiek herstel en  Psychisch herstel van deze website.
 

Een goede, dwz betrokken, ervaren, deskundige, integere en op de mensen en situatie afgestemde,  preventie, beoordeling en begeleiding mbt burnout zijn uiterst belangrijk en kunnen ontzettend veel narigheid, tijdverlies en kosten besparen. Bij oa geen goede begeleiding en preventie wordt het al gauw dweilen met de kraan open.

Zolang een echt probleem niet wordt omarmt en er een vijandige houding tegen bestaat en men er vanaf wil, blijft het probleem steeds naar boven komen en de aandacht vragen.

Een omgeving waar aandacht, betrokkenheid en respect op natuurlijke (van zelf sprekende) wijze aanwezig zijn, helpt bij preventie en het herstellen van gespannenheid, overspannenheid en burnout.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

 
bulletMaart 2013, Watkinsí Spiritual 100 List for 2013 - 100 Most Spiritually Influential Living people

1 Dalai Lama,
2 Thich Nhat Hanh, 3 Eckhart Tolle, 4 Deepak Chopra, 17 Sri Sri Ravi Shankar, 50 Ken Wilber, 66 Lyne McTaggart en 87 Rupert Sheldrake.
Deze mensen komen alle aan de orde in deze website over burnout.


 
bulletMaart 2012, Watkinsí Spiritual 100 List for 2012 - 100 Most Spiritually Influential Living people

1 Dalai Lama, 2 Eckhart Tolle, 3 Thich Nhat Hanh, 8 Ken Wilber, 49 Ervin Laszlo, 84 Lyne McTaggart en 94 Jon Kabat-Zinn.
Deze mensen komen alle uitgebreid aan de orde in deze website over burnout.
 


Website-tips:
 

bulletAlgemene onafhankelijke sites over burnout, burnout-herstel en ondersteuning:
 
bullet http://burnout.startpagina.nl (prikbord)
 
bullet www.stichtingdepijler.nl
Zie de vele informatie en website-links.
 
bulletwww.lva-nederland.nl - Heeft haar activiteiten gestopt.
 
bullet Overzicht burnout artikelen in nu.nl
 
bulletAndere belangrijke websites mbt WAO en WIA zijn oa:
bullet www.sterknaarwerk.info/
bulletKenniscentrum Welder (was Breed Platform Verzekerden en Werk)
bullet Bureau Beroepsziekten FNV
bullet www.waotips.nl
 
bullet www.meerkosten.nl - regelingen, belastingaangifte, etc, voor mensen met een handicap en chronisch zieken.
 

Boeken-tips
 

bulletBoek: 'Van Burn-out ... naar Heelheid', door Karen M. Hamaker-Zondag
- Een nieuwe kijk op burn-out aan de hand van de symboliek van het sprookje 'Het meisje zonder handen' -
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek 'Op weg naar de energetische mens', door Yvo van Orshoven, 1995
Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn in de praktijk. Hoe kunnen we weer de energetische mens worden, die we van oorsprong zijn. De klassiek geneeskunde concentreert zich te zeer op de klacht, maar ziet nauwelijks de mens. Met een voorwoord van Frits Philips.
- Leven vanuit je oorspronkelijk gewaar zijn -
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google.
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek: 'Borderline Times', door Dirk de Wachter, 2012
- In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog ze kenmerken onze leefwereld -
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek 'Bejegening in de zorg', door Erik Bosch.
- Respectvol omgaan met cliŽnten -

Zie de pagina Herstel burnout van deze website.

 
bulletBoek 'Schatgraven in Nag Hammadi', door Bram Moerland, 2002
Met oa vaardig je-Zelf zijn.
- Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert -
Zie de pagina Spirituele Pad van deze website.

 
bulletBoek 'Handboek Meditatief ontspannen', door Jon Kabat-Zinn
- Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress -
Uitgebreid standaard werkboek mbt mindfulness (aandachttraining)
Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.

 
bulletBoek 'Stil de tijd', door Joke Hermsen, 2009
-
Balans tussen de gewone 'kloktijd' en de 'innerlijke tijd' (belevingstijd) -
De teloorgang van de 'innerlijke tijd' betekent oa een vervreemding van jezelf en vervreemding van menselijkheid (oa vermogen tot creativiteit en ethisch bewustzijn).
Zie website van Joke Hermsen: www.jokehermsen.nl
Zie de website van het project 'Time's Shadow': www.timeshadow.nl
Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

 
bulletBoek 'Spirit [at] Work', door Marjolein Rikmenspoel
- Aan het werk met je spirituele intelligentie -
Wat drijft je? Waar ligt je passie? Hoe ziet jouw ideale loopbaan eruit? Spirituele intelligentie (SQ) stelt je in staat om de juiste keuzes te maken voor je loopbaan en bepaalt je inbreng in een team en netwerk.
Zie de pagina's Herstel burnout en Spirituele pad van deze website.
 

Zie uitgebreide burnout en herstelproces [Literatuur+Sites] pagina van deze website
 

Ga naar het begin van deze pagina
 


Boeken-tips:
 

bulletBoek: 'Integrale visie', door Ken Wilber, 2008
- De integrale visie brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben -
Overal ter wereld passen vele mensen de integrale visie toe op tientallen verschillende terreinen, van oa geneeskunde, ecologie, bedrijfsleven tot persoonlijke transformatie.
Het is, naar mijn mening, een heel belangrijk en toegankelijk boek dat je kan helpen op een moderne wijze je weg in de 21 ste eeuw te vinden. In het boek komen integrale visie (benadering) en oa de integrale geneeskunde aan de orde.
Het boek is ook en goede inleiding op de overige door Ken Wilber geschreven literatuur.
Ken Wilber wordt wel "de Einstein van het bewustzijn" genoemd, vanwege het fundamentele en baanbrekende karakter van zijn inzichten.
Bekijk de Engelse versie van dit boek via Google.

Zie de pagina Herstel burnout. 
 
bullet Wat is de integrale beweging - http://integrallife.com/
 
bulletWillkommen auf der Seite des Integralen Forums -
http://integralesleben.org/

 
bulletBoek 'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond, 2010
- Maatschappelijke en culturele achtergronden van het duurzaamheid-vraagstuk. Komen tot een samenleving waarbij het draagvermogen van de aarde tot zijn recht komt -
Met dit boek leren we eenzijdigheid erkennen en komen voorwaarden voor een duurzame samenleving in zicht.
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google.
Dit boek sluit aan op het boek 'Integrale visie', door Ken Wilber.

 
 
bulletErvin Laszlo:
Zie de pagina Nulpuntveld van deze website.

- Via mythos, theos en logos naar holos -

- Op weg naar een zinvol wereldbeeld voor onze tijd -

 
 
bulletBoek: 'Worldshift 2012', door Ervin Laszlo, 2009

- De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn -
Een handboek voor de 21 ste eeuw dat zich persoonlijk tot je richt.
Een keerpunt van een pad van gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties naar een pad van duurzaamheid, welzijn en vrede?
 
bullet Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google - Engels
bulletYouTube-video: Ervin Laszlo and WorldShift 2012 (part 1), (part 2), duur ca 20 minuten
bullet Zie de pagina Nulpuntveld van deze website.
bulletWebsites:
bullet Worldshift2012
bullet Ervin Laszlo
bullet Club of Budapest, Club van Rome
 


Duurzame ontwikkeling is het nieuwe maatschappelijke project van de 21 ste eeuw - Herman Wijffels


Wat gaan jij doen? 
Ga je de uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd aan? Ga je op de oude voet verder? Val je terug in conservatisme en/of populisme?
...


Boek 'Formeren is vooruitzien, duurzame hervorming in 21 stellingen', door Herman Wijffels (september 2012)
 

 

bulletBoek 'Cradle to Cradle: afval = voedsel', door Michael Braungart en William McDonough, 2007
- Produceren en consumeren zonder afval -
Boek:
'Cradle to cradle in bedrijf', door Marieke van der Werf, 2008

 
bulletBoek en 2 DVD's 'Eckhart Tolle's Findhorn retraite', door Eckhart Tolle, 2006
- Stilte middenin de wereld -
Geen enkele beschaving kan overleven zonder het evenwicht tussen vorm en het vormloze
.
Zie de pagina's Meditatie en Mindfulness en Nulpuntveld van deze website
 

Zie uitgebreide burnout en herstelproces [Literatuur+Sites] pagina van deze website
 

 
bullet Integraal denken en integraal doen. Ervaringsdeskundigen aan het woord over integrale dienstverlening bij bv Werkpleinen

 
bulletYouTube-video: Integraal denken, integraal doen. Het kader (9 juli 2009)

Ervaringsdeskundigen aan het woord over integrale dienstverlening.

 
bulletYouTube-video: Integraal denken, integraal doen (3 maart 2009)

F
ilm die speciaal is ontwikkeld voor de workshop 'Hoe richten we effectief de LWI's (Werkpleinen) in?'.
In deze film komen collega's van een drietal Werkpleinen: Assen. Middelburg-Walcheren en Zoetermeer, aan het woord.

Ze vertellen hoe zij op het werkplein zijn gestart, lichten toe welke voordelen het integraal werken opgeleverd, tegen welke problemen ze zijn aangelopen en het belangrijkste: hoe ze problemen hebben opgelost.

 
bulletRecent voorbeeld van Integrale aanpak bij de Gemeentelijke - en Rijksoverheid - 2016:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ):
Gemeente van de Toekomst - Integrale Aanpak

P
rogramma 'Gemeenten van de Toekomst' ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein.
 
bullet www.integrale-aanpak.nl - Integrale Aanpak

De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen.

Onder het motto 1gezin/huishouden, 1 plan worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter ťn goedkoper moeten maken.

Dit zijn ook belangrijke uitgangspunten van de voorgenomen decentralisaties.

Het landelijk project Integrale Aanpak (voorheen Achter de voordeur / MPG) van het ministerie van BZK heeft sinds 2008 samen met gemeenten door alle domeinen heen ervaring opgedaan met de werkwijze 1gezin/huishouden, 1 plan.

Inmiddels is het leernetwerk gegroeid naar meer dan 60 gemeenten.

Er zijn ter ondersteuning producten ontwikkeld en goede voorbeelden verzameld. Dit alles is nu Ė voor algemeen gebruik - gebundeld op de website.

 
bulletVoorbeeld: Integral Studies at John F. Kennedy University USA  (Site in onderhoud?):
 
bullet Course ITH5303 - Integral Politics
bullet Course ITH5009 - Integral Theory: Applications
bullet Course Leadership for Sustainable Change
bullet Course Leadership for Social Transformation
 
bullet General Catalog JFK University 2015 -2016 (pdf)
 
bullet The Institute for Integral Studies (IFIS), Freiburg, Duitsland
 
bullet California Institute of Integral Studies
 
bullet Integral University Lucknow - India
 
bullet Integral University - Lucknow -Wikipedia
 
bulletZie ook andere universiteiten en onderzoek centra op deze pagina.

 
bulletZie ook voor andere opleidingen de pagina Herstel burnout van deze website:

 - item: '
Integrale visie van Ken Wilber, herstel burnout vraagt om integrale aanpak en integrale gezondheidszorg'
 
 
 
bullet21 januari 2014, Studium Generale Universiteit Twente: Iceman Wim Hof - Presentatie 21 januari 2014  -  (YouTube - Video) duur 1 uur en 30 minuten.

Een uitgebreide presentatie met oa Wim Hof  en  Dr. Matthijs Kox.
Dr. Kox is als biomedisch wetenschapper verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen.


De video gaat over de Wim Hof Methode en enkele resultaten van het uitgevoerde uitgebreide onderzoek.

Matthijs Kox en zijn collegaís proberen een wetenschappelijke verklaring te vinden voor Wim Hofs prestaties.

Door de juiste training en oefeningen versterk je oa je immuunsysteem.
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 


Belang van CAM (Complementary and Alternative Medicine) - Complementaire en Alternatieve geneeskunde

CAM (Complementary Alternative Medicine)
is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en Natuurgeneeskunde. Miljoenen patiŽnten zijn met deze behandelwijzen zeer tevreden.

Complementaire en alternatieve geneeskunde is een richting binnen de geneeskunst die zich - in grote lijnen - richt op het herstel van het evenwicht en de kracht van lichaam en geest. Doel van deze aanpak is het lichaam zelf aan te zetten tot genezing.
 

De keuzevrijheid voor de patiŽnt in de gezondheidszorg wordt steeds door oa kabinetsplannen ernstig bedreigd!
 

bulletIedereen beweert dat de patiŽnt in de gezondheidszorg centraal staat, maar de praktijk is anders. Het wordt de patiŽnt steeds moeilijker gemaakt om bv te kiezen voor CAM (Complementary and Alternative Medicine).

 
bulletDe patiŽnt wil ook kunnen kiezen voor CAM
Veel CAM behandelingen zijn bewezen effectief en veilig
CAM is veelal kostenbesparend
De keuzevrijheid wordt door kabinetsplannen NU ernstig bedreigd!

 
bulletEr is in Nederland weinig politieke interesse voor CAM:
bulletGťťn academisch onderwijs
bulletGťťn wetenschappelijk onderzoek
bulletEr wordt nu gedreigd de arts-titel af te nemen en BTW op alternatieve behandelingen te heffen.

 
bullet Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
bullet 'Kernvisie op gezondheid, ziekte en geneeskunde van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde' (pdf)
bullet Zoek een (AVIG-) arts
 
bulletDe informatieve brochure 'Introductie dossier Complementaire & Alternatieve Geneeskunde' (pdf, te downloaden).

 
bullet29 juni 2014: YouTube.com: Hoe werkt klassiek homeopathie?, duur video ca 30 minuten

Klassieke Homeopathie werkt wel degelijk, maar hoe? De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht het uit en sprak met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden ze de onderzoeken naar de werking van homeopathie en concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.
bulletKijk voor meer informatie over homeopathie ook op: www.klassiekehomeopathie.nl/

 
bullet10 juni 2010, Amsterdam: Homeopathie, een wetenschappelijk congres
Naast de principes van de homeopathie zal er veel aandacht worden besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing, niet alleen vanuit de praktijk (effectonderzoek) maar ook vanuit de theorie (similiawet) en fundamenteel onderzoek (zowel chemisch-fysisch als biologisch).
bullet Zwitserse overheid erkent homeopathie  -  Rapport: Homeopathy in Healthcare  Effectiveness, Appropriateness, Safety, Cost (Zie pdf) - www.iocob.nl
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Zie ook de volgende pagina's van deze website:
 
bullet Fysiek herstel - zie op deze pagina bv de ervaringen in de 6 TV-afleveringen en het TV-debat en opmerkingen bij NCRV TV programma Uitgedokterd?!
In het programma 'Uitgedokterd' komen oa de volgende complementaire geneeswijzen aan de orde: Acupunctuur, Osteopathie, Homeopathie, Ayurveda , Orthomanuele therapie,
Biologische en Natuurlijke Geneeskunde, Hypnotherapie, Feldenkrais-methode en Antroposofische geneeskunde.
 
bulletVereniging tegen Kwakzalverij ongelijk: NCRV geen kwakzalver volgens Raad van Journalistiek
TV programma ďUitgedokterd?! is niet eenzijdig noch misleidend over alternatieve geneeswijzenĒ
 
bullet26-03-2009: Uitgedokterd?! Zege tegen Vereniging tegen Kwakzalverij
De klacht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij over de kwaliteit van dat programma is door de tuchtraad van de KNMG niet ontvankelijk verklaard.
De tuchtraad van de KNMG heeft een klacht van reguliere collegaís tegen twee artsen die meewerkten aan het programma ĎUitgedokterdí niet ontvankelijk verklaard. Met deze uitspraak krijgt de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor de tweede keer nul op request. Eerder had ook de raad voor de Journalistiek hun klacht afgewezen.
 
bullet Herstel burnout - zie item Ken Wilber  - 4 kwadranten model, integrale visie en integrale geneeskunde
Overal ter wereld passen vele mensen de integrale visie toe op vele verschillende terreinen, van oa geneeskunde, ecologie, politiek, bedrijfsleven tot persoonlijke transformatie.

 
bullet28-03-2012: Europese regels bedreigen bewuste keuze voor gezonde voeding.
Het is goed dat er regels zijn die misleiding tegengaan en ons beschermen. De nieuwe Europese wet is zo streng, dat ons informatie wordt onthouden.
Beweringen over voedingsproducten moeten straks op dezelfde manier worden onderbouwd als geneesmiddelen. Dit past echter niet bij voedingsproducten en supplementen die juist bedoeld zijn om een goede gezondheid te ondersteunen.
Op 21 april 2012 wordt het wetsvoorstel in het Europees Parlement behandeld. Deze petitie vraagt de betrokken EuroparlementariŽrs de gevolgen van deze wet nog eens goed te overwegen.

 
bullet Het is de hoogste tijd dat de patiŽnt echt meespreekt in de behandeling! - IOCOB
IOCOB wil een stem geven aan miljoenen mensen die aan kwalen en ziektes lijden. Samen met de organisatie PIP Health hopen we de kloof te gaan overbruggen tussen de meningen van een patiŽnt enerzijds en artsen en zorgverleners anderzijds. Dat doen we door patiŽnten een platform te verschaffen van waaruit ze hun meningen, gevoelens en ervaringen kunnen delen. Health betekent: gezondheid, en PIP staat voor: Patient Intelligence Panel.

Dit is een oproep aan allen die dit lezen: log in op deze link en deel uw visie met IOCOB en PIP Health!
 
bullet23 september 2011, Telegraaf: PatiŽnt krijgt een stem
Het had weinig gescheeld of Nadine van Dongen was zes jaar geleden begraven. Ze sloeg drie keer over de kop op de A27 toen een medeautomobilist haar over het hoofd zag. Twee gebroken nekwervels, twee ingeklapte longen en een waslijst aan andere verwondingen leverde het haar op. Plus de motivatie om een bedrijf op te zetten dat patiŽnten een stem geeft. ĄIk heb enorm veel geluk gehadĒ, beseft ze.

 
bullet1 oktober 2012, IOCOB: IOCOB richtte zich tot de kabinetsonderhandelaren Rutte en Samsom
Tijdens de kabinetsformatie heeft IOCOB zich door middel van onderstaande brief dd 1 oktober 2012 gericht tot de heren Rutte en Samsom. Zoals bekend, is als gevolg van het Lente-accoord de BTW-vrijstelling voor complementaire artsen en dito zich kwalificerende complementaire BIG-geregistreerde paramedici met ingang van 2013 vervallen. In de brief van IOCOB wordt vooral Mark Rutte aangesproken om deze discriminatoire wetgeving alsnog ongedaan te maken omdat de VVD-minister van VWS Edith Schippers deze onrechtvaardige stokpaardjesmaatregel heeft ingebracht. Omdat de PvdA aan IOCOB reeds had doen weten deze BTW-vrijstelling alsnog intact te willen laten, bevat de brief van IOCOB dus ook een duidelijke aansporing aan Diederik Samsom om hierbij tegenover Mark Rutte voet bij stuk te houden.
Zie inhoud brief.

 
bullet1 oktober 2012, Pharmaceutisch Weekblad: Acupunctuur effectief bij pijn en ontsteking
Acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en gewrichtsontsteking.
Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waarin negen epidemiologen en biostatistici de gegevens van 17.922 patiŽnten bestudeerden. Ondanks dat het bewijs voor de werkzaamheid van acupunctuur gegroeid is, erkent de medische wereld onderzoek op dit gebied nauwelijks.
 
bulletZie ook Acupunctuur effectief: de grote meta-analyse
 
bulletZie ook Acupuncture (Engels) - Wikipedia

 
bulletDuitse video, 'Ratselhafte Heilung, Wunder an den Grenzen der Medizin', (of Video of Video) documentaire van Joachim Faulstich, duur ca 45 minuten.
        
bulletBeschrijving: In de video komen verschillende patiŽnten, artsen en hoogleraren aan het woord welke niet gangbare genezingsprocessen van patiŽnten in beeld brengen. De rol van het bewustzijn speelt steeds een belangrijke rol.

Oa komt de niet-lokaliteit uit de kwantumfysica aan de orde
. Steeds komt de nauwe band tussen lichaam en geest naar voren.

 
bulletBoek: Das heilende Bewusstsein, door Joachim Faulstich  (ISBN 9783426873304)

Rštselhafte Heilung Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hšnde auflegt?
Kann Hypnose kŲrperliche Erkrankungen beeinflussen?
 
bullet Das Geheimnis der Heilung, door Joachim Faulstich      (ISBN 9783426403846)

Steht die moderne Medizin an einem Wendepunkt?
Joachim Faulstich zeigt, wie aktuelle Forschungsergebnisse altes Erfahrungswissen bestštigen: Gedanken und GefŁhle haben direkten Einfluss auf alle Bereiche des KŲrpers.

 
bulletZie oa ook item 8 Het helende bewustzijn van de pagina Nulpuntveld van deze website

 
 
bullet14 november 2013, Nu.nl: Ruim vijf miljoen Nederlanders chronisch ziek

In Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch zieken in acht jaar tijd met 17 procent gestegen.
 
bulletRIVM: Hoeveel mensen hebben ťťn of meer chronische ziekten? - uitgebreide toelichting
 
bullet6 september 2011, NOS: Veel meer kankerpatienten in 2020
Het aantal nieuwe kankerpatiŽnten stijgt tot 2020 met 40 procent naar 123.000 per jaar. Dat blijkt uit het rapport 'Kanker in Nederland tot 2020' dat in opdracht van KWF Kankerbestrijding werd gemaakt.
 
bullet18 april 2013, RIVM: Meer dan 800.000 mensen met diabetes in Nederland; toename fors
 
bullet26 september 2013 www.psychischegezondheid.nl: Aantal mensen met burn-out alarmerend
Ruim 1 op de 7 werknemers gaf vorig jaar aan burn-out klachten te ervaren. (CBS)
 
bullet15 november 2013, nu.nl: Chronisch zieke durft niet over te stappen
Veel chronisch zieken durven niet over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Bijna 80 procent van de chronisch zieken is nog nooit van verzekeraar gewisseld.
Angst voor het mislopen van een aanvullende verzekering is voor bijna 21 procent van de chronisch zieken een reden om niet over te stappen.

 


 
bulletZie bv artikel: 'Blue Zones: 9 regels om de kans op een langer leven te verhogen' via de site http://50plusje.blogspot.nl/

Dan Buettner maakte een ontdekkingsreis langs gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
Hij reisde langs deze 'blauwe zones'
(gebieden)
en kwam erachter dat het geheim zit in de alledaagse dingen die ze doen: het voedsel dat ze eten, het gezelschap waarin ze verkeren en hun zienswijze op het leven. Door hun voorbeeld te volgen laat Buettner zien hoe je met simpele aanpassingen van je levensstijl jaren kunt toevoegen aan je levensduur.

 
bulletYouTube-video: Dan Buettner At Tedmed 2011 (Er zijn meerdere YouTube video's met Dan Buettner en over Blue Zones)
Buettner talks about universal lifestyle behaviors that promote longevity, why they're so hard to adopt in the U.S., and how one town undertook its own Blue Zone experiment, to great effect.

 
bulletWebsite: Blue Zones, zie ook Blue Zones project Iowa - VS  (Zie ook enorme aantal YouTube video's, zoek  'bleu zones'
 
bullet Benadering bij 'blue zone' - projecten

 
bulletBoek: Het geheim van langer leven - Dan Buettner - Inzage van dit boek via Google

Een ontdekkingsreis langs gebieden (Blue Zones - Wikipedia) in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
 
 
bulletBoek: De Bleu zones methode - Wordt oud, gelukkig en gezond, door Dan Beuttner - Wikipedia

Gezond en gelukkig over de 100 worden. Dat kan met De blue zones-methode van Dan Buettner.

Er zijn 5 plekken op aarde waar de mensen significant ouder worden: Okinawa, CaliforniŽ, Nicoya, Icaria en SardiniŽ. Hun geheim?
Een stressvrij leven, ook op oudere leeftijd een doel in het leven, gezonde voeding, lichte beweging en een heel hechte gemeenschap.
The Blue Zones is een fenomeen dat Ivo Niehe, Jamie Oliver en Amerikaanse gemeenten inspireerden. Dan Buettner laat in De blue zones-methode zien hoe we zelf een blue zone kunnen creŽren.

 
bullet Boek 'De Bleu Zones Methode - inzien via Google

 
bullet Januari 2016, RTL Boulevard TV-item: Langer Leven: de Bleu Zones Methode met Dan Beuttner
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 
bulletBoek: De voedselzandloper, door Kris Verburgh (arts)   - Genomineerd voor 'Boek van het jaar 2013'

Een boek over voeding, gezondheid, afvallen, preventie van ziektes en jong blijven.

Als we kijken naar de gemeenschappelijke factoren van de honderdjarigen in de
Blauwe Zones, dan zien we dat ze voornamelijk een voedselpatroon nuttigen zoals in dit boek beschreven wordt.(zie blz 311 van dit boek).
 
bullet12 januari 2014, NTR Academie: Kris Verburgh: VoedselZandloperdieet - (video ca 30 minuten - Uitzendingemist)

 
bulletZie ook de informatieve website: www.voedselzandloper.com/

 
bulletBoek: 'Het Voedselzandloperkookboek', door Kris Verburgh en Pauline Weuring
 
bulletZie de vele recepten op de site van Pauline Weuring.
 

 
bulletBoek: Veroudering vertragen, door Kris Verburgh

Waarom zijn we sterfelijk? Waarom worden we ouder? En wat kunnen we hieraan doen?
Wat is het verband tussen seks en veroudering, tussen kanker en onsterfelijkheid?

Naast antwoord op dergelijke vragen, schetst Verburgh in Veroudering vertragen toekomstige doorbraken die veroudering kunnen afremmen, zodat we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
Volgens vooraanstaande wetenschappers kan veroudering binnenkort zelfs omgekeerd worden. Kortom, mensen weer jonger maken.

Tevens kaart Verburgh de vele misverstanden over veroudering aan, zoals dat we ouder worden omdat we verslijten of dat antioxidanten veroudering vertragen.

Verburgh bespreekt daarnaast de rol van voeding in het versnellen of vertragen van veroudering, en legt uit waarom zo veel mensen met overgewicht kampen, en waarom de klassieke verklaring voor waarom we dik worden tekortschiet.

Hij verklaart tevens waarom het beste dieet om gewicht te verliezen tegelijk ook veroudering afremt.
Bovendien wordt in Veroudering vertragen een nieuw model voorgesteld, met verschillende treden die methodes omvatten om het verouderingsproces te vertragen.
 

 
bullet 11 november 2013: TrosRadar TV: Item 'Suiker zout en vet' en de introductie van 'stoplichten systeem op etiketten'

Fabrikanten geven in kleur aan hoeveel suiker, zout en vet in hun producten zitten.

Producten met het stoplichtensysteem zijn in Engeland
(Traffic light rating system) te vinden in alle grote ketens; 19 supermarkten hebben zich nu aan dit systeem gecommitteerd. De categorieŽn die gegeven kunnen worden zijn hoog, medium en laag.
 
bullet YouTube-video: Major uk supermarkets launch new food labels - Traffic light rating system
 
bullet Boek: 'Zout, suiker, vet', Hoe de voedingsindustrie ons in zijn greep houdt, door Michael Moss.

Voedselproducenten blijken er alles aan te doen om ons te verleiden en een plekje in onze maag te veroveren, en houden ons zo afhankelijk van zout, suiker en vet. Het aantal mensen met zwaar overgewicht, diabetes en hartziektes is zo schrikbarend toegenomen dat men spreekt van een heuse obesitas-epidemie.
 
bullet 21 januari 2014, www.consumentenbond.nl: Actie suikerpraatjes werpt vruchten af

Fabrikanten doen er veel aan om (soms grote hoeveelheden) suiker te verdoezelen.
Met de actie Suikerpraatjes stellen we dit soort kletspraatjes van fabrikanten aan de kaak en willen we zorgen dat zij hun leven beteren.
 
bullet 65 verschillende namen voor suiker
 
bullet Tafelsuiker - Wikipedia

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 Opmerking:

In Nederland is dit systeem nog steeds niet geÔntroduceerd.
 

 
bulletVoorbeeld hoeveelheid suiker in gewone  halvolle melk en Dubbel Friss bij gebruik van:
 
bullet Halvolle melk: 4,5 gram suiker per 100 ml:
- Grote beker: 300 ml - 13,5 gram suiker -> 3 grote suikerklontjes a 4,4 gram
- Theekopje: 100 ml - 4,5 gram -> 1 grote suikerklont
 
bulletDubbel Friss: 6,4 gram suiker per 100 ml:
- Grote beker: 300 ml - 19,2 gram - 4,4 grote suikerkontjes.
 
bulletEr zijn 3 maten suikerklontjes te koop:
- Standaard: 4,4 gram/stuk
- Middel: 3,9 gram/stuk
- Klein: 3,1 gram/stuk
 
bulletBoek: Zonder suiker, door Anne Marie Reuzenaar

- Boek 'Zonder suiker' via Google inzien


 
bullet 15 februari 2015, Volkskrant: Deskundigen eisen verbod op kidsmarketing mbt ongezonde producten.

Een groot aantal wetenschappers en organisaties, waaronder de Consumentenbond en de Hartstichting, vragen de politiek een verbod op 'kidsmarketing', waarbij reclame specifiek is gericht op kinderen.
 
 
bullet27 oktober 2015, NOS.nl: Jamie Oliver pleit voor suikertaks voor suiker

In Groot-BrittanniŽ is het publiek debat losgebarsten over het invoeren van een belasting op suiker.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een suikerbelasting kan helpen om het hoge aantal Britten met obesitas omlaag te krijgen.
 
bulletRapport: Wetenschappelijk onderzoek: Sugar reduction - The evidence for action (pdf)
 
 
bullet 6 februari 2016, nu.nl: Nederland bij hoogste kankersterftes in Europa

Nederland bij hoogste kankersterftes in Europa.
Ruim drie op de tien Nederlanders overlijden aan kanker. Dat is het op ťťn na hoogste percentage in de Europese Unie.

Alleen in SloveniŽ sterven relatief meer personen aan kanker, blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekenbureau van de EU, woensdag heeft bekendgemaakt. RoemeniŽ, Litouwen en Bulgarije hebben het laagste aandeel kankersterftes in de EU.

Kanker als doodsoorzaak voor mensen onder de 65 jaar is in Nederland zelfs het hoogste in heel Europa, namelijk 47 procent.
Voor mensen ouder dan 65 jaar staat Nederland op een tweede plek.

Longkanker is in Nederland de meest voorkomende fatale vorm van kanker met 27 procent.
Ook overlijden veel personen aan darmkanker (12 procent), borstkanker (7 procent), alvleesklierkanker (6 procent) en prostaatkanker (6 procent).

Jaarlijks overlijden bijna 1,3 miljoen Europeanen aan kanker, waarvan ruim 700.000 mannen en 570.000 vrouwen.
Kanker is in Europa voor ťťn op de vier personen de doodsoorzaak.
 
bulletZie ook overzicht artikelen over kanker op nu.nl: www.nu.nl/tag/Kanker
 
bullet3 februari 2016: Eurostat Newsrelease 27/2016 3 February 2016 27 - 4 February: World Cancer Day Still 1 in 4 deaths caused by cancer in the EU

 
bullet5 december 2013, Volkskrant: Kankersterfte in Nederland veel hoger dan buurlanden

De overleving bij kanker is in Nederland opmerkelijk lager dan in veel omringende landen.
Vooral patiŽnten met kanker in de maag, nier, prostaat en lymfklieren zijn hier slechter af: hun 5-jaarsoverleving is elders 10 tot zelfs 20 procent hoger.
Dit blijkt uit cijfers die op 5 december 2013 in het tijdschrift 'The Lancet' zijn gepresenteerd.
 
bullet Volkskrant: Artikelen over kanker
 
bullet 5 december 2013, The Lancet: 'Cancersurvival in Europe 1999ó2007 by country and age: results of EUROCARE-5óa population-based study'

 
bulletZie ook discussie mbt vergoeding Menzis in Ziekenhuis Gronau (Vlak over de grens bij Enschede in Duitsland) mbt prostaatoperaties ivm kanker etc op deze pagina. Zie St. Antonius-Hospital in Gronau (Prostate Center Europe).

 
bullet28 november 2014: rtlnieuws.nl: Jaarlijks krijgen 5000 Nederlanders kanker door overgewicht

 
 
bullet 20 december 2014, Tubantia: Cannabis als wapen tegen kanker

Kan cannabis kanker bestrijden? Monique is ervan overtuigd.

Zij werd in april van dit jaar geconfronteerd met de diagnose darmkanker (
stadium 4), zodanig uitgezaaid dat haar artsen haar een levensverwachting van twee jaar gaven. 

Zeven maanden later zijn de tumoren voor het grootste deel verdwenen.

Dit artikel in dagblad Tubantia is ook te lezen via https://blendle.com:
artikel
 
bulletZie ook website van Monique: http://cannabisenkanker.weebly.com - Zeer informatieve en uitgebreide site!!
 

 

 

 
bulletBv In Baden-Baden (Duitsland) vindt elk jaar Europa's grootste artsencongres voor complementaire geneeskunde plaats met ca 1000 binnen- en buitenlandse deelnemers, waaronder veel artsen.
Erfolg durch Synergien  Ė die 47. Medizinische Woche 2013
vom 23. Oktober bis 3. November 2013 - Europas grŲŖter ńrztekongress fŁr Komplementšrmedizin. (Oa over burnout).

 
bullet The 6 European Congress of Integrative Medicine takes place on December 4 - 6  2013  in Berlin

 
bulletZie ook bv www.imconsortium.org/ - Academic Consortium for Integrative Medicine & Health
 
bullet The Academic Consortium for Integrative Medicine & Health is supported by membership dues and grants from philanthropic partners including sustained support from The Bravewell Collaborative for over a decade.

Our membership currently includes over 60 highly esteemed academic medical centres and affiliate instituti
ons.
 
bullet Deelnemers consortium in USA, Canada en Mexico
 
bullet MIssie van het consortium
 
bulletDefinitie Integrative Medicine: 'Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing'.
 
bulletIntegrative Medicine & Health Congress May 13-16,m 2014 Miami Florida USA
 
bullet Congress Summery Report 2014 (pdf)
 
bullet Op www.YouTube.com zijn vele video's te zien, tik:  integrative medicine
 
bulletZie ook de website van het National Center for Complementary and Alternative Medicine in de VS

 
bullet9 juni 2010, www.nu.nl:  Complementaire arts werkt goedkoper
Huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in complementaire geneeswijzen werken veel goedkoper dan hun collega's die dat niet deden. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse lector Erik Baars.

 
bulletfebruari 2011, www.iocob.nl: CAM-TherapieŽn in Zwitserland weer vergoed in basis-pakket
Vanaf januari 2012 wordt een aantal CAM-therapieŽn zoals acupunctuur, neuraaltherapie, fytotherapie en homeopathie weer vanuit het basispakket in Zwitserland vergoed.
Deze vergoeding is een pilot project en duurt 6 jaar. Voorheen, namelijk in 2005, heeft een kosten-effectiviteitsstudie
laten zien dat het gebruik van complementaire therapieŽn duidelijk de ziektekosten vermindert. Vanwege politieke redenen waren de belangrijkste hoofdstromingen echter niet opgenomen in het basispakket. In 2009 heeft het volk van Zwitserland met een tweederde van alle stemmen een positief geluid laten horen om CAM in het basispakket te krijgen. Uiteindelijk heeft het volk dus voor CAM beslist.
(06.066 EidgenŲssische Volksinitiative "Ja zur Komplementšrmedizin")
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Artsenvereniging AVIG, de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
bullet12 juli 2011, ZonMw: Meer onderzoek naar complementaire zorginterventies nodig
ZonMw wil dat er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar complementaire interventies in de gezondheidszorg.
Steeds meer mensen maken hier de afgelopen jaren gebruik van. Bij sommige patiŽntgroepen zoals kinderen, psychiatrische en palliatieve patiŽnten gaat het zelfs om een toename van zestig procent.

 
 
bullet9 april 2014, Trouw: Arts moet alternatieve geneeskunde benutten
Nederlandse artsen moeten veel vaker behandelingen als acupunctuur en ontspanningstherapieŽn onderdeel laten uitmaken van hun werk. Dat stelt onderzoeksorganisatie ZonMw in een rapport dat vandaag verschijnt en waarvaan verscheidene medici en ziekenhuisbestuurders hebben meegewerkt.
 
bullet Zorgprofessionals en patiŽnten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg - ZonMw
 
bullet Rapport 'Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg' (pdf) - ZonMw (file laden duurt even)
Eigen opmerking: Een uitgebreid, hoopvol, reŽel en inspirerend rapport!!
 

 

bullet Wat is integraal gezondheidsbeleid?, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en milieu (2011)
Gezondheid wordt beÔnvloed door veel verschillende factoren. Niet alleen leefstijl is van invloed op de gezondheidstoestand van individuen. Ook de sociale en fysieke omgeving, de preventie en de zorg, of externe ontwikkelingen spelen een rol.  Bij sociale omgeving gaat het bijvoorbeeld om sociale cohesie in de wijk, de arbeidssituatie en de bevolkingssamenstelling in een buurt. Fysieke omgeving omvat aspecten als: kenmerken van de woningen en woonomgeving, zoals groen en openbare ruimte, milieu en verkeersveiligheid.
Integraal gezondheidsbeleid is sectoroverstijgend. De uitwerking van integraal gezondheidsbeleid is vaak een integrale aanpak.


Integraal gezondheidsbeleid heeft de volgende kenmerken:
 
bulletSamenwerking tussen de sector volksgezondheid en een of meerdere andere sectoren
bulletGericht op beÔnvloeding van een of meerdere determinanten van gezondheid in onderlinge samenhang
bulletUiteindelijke doel is het voorkomen van gezondheidsschade en/of het bevorderen van de gezondheid
bulletExpliciete betrokkenheid van de overheid (landelijk of lokaal)
bulletNaast de overheid zijn mogelijk andere betrokkenen: gezondheidsdeskundigen, belangengroepen (zoals buurtbewoners, patiŽntenorganisaties) en andere relevante betrokkenen (zoals bedrijven en instellingen).
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website. Hier hier uitgebreid ingegaan op integrale visie, integraal denken en integrale aanpak.
 
 
bullet22 december 2011, www.rijksoverheid.nl: Belang patiŽnt centraal (?)
Het kabinet hecht grote waarde aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, transparantie  en doelmatigheid van de zorg.  Een speciaal Ďinstituutí gaat hiertoe nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande krachten bundelen. Het belang van de patiŽnt komt in de activiteiten van het instituut centraal te staan.  
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden VWS) hebben vandaag een wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State gestuurd.
 
bulletEigen opmerkingen:
 
bulletKomt de integrale benadering en de integrale gezondheidszorg tot zijn recht, waarbij steeds (binnen de mogelijkheden) de patiŽnt (als mens) echt centraal staat? Komen de criteria en wensen van de patiŽnt goed tot zijn recht? Hoe is de echte kostenopbouw in de zorg? etc. Hoe integraal en duurzaam is de feitelijke aanpak voor de patiŽnt?
Zie ook de pagina's Burnout herstel en Fysiek herstel van deze website.
bulletLijkt het Kabinet Rutte, in het 4 kwadranten model van Ken Wilber, vooral bezig in de kwadranten RechtsOnder en RechtsBoven (zie de pagina Burnout herstel)?

 
bullet2 Voorbeelden huidige situatie 2012:
bullet19 december 2011, DeStentor.nl: CliŽnt dupe bezuiniging in GGZ
Mensen met psychische problemen en verslaafden zijn het meest dupe van de enorme bezuinigingen die eraan komen in de geestelijke gezondheidszorg.
bullet20 december 2011, www.meetwente.nl: Huisarts Walstock wil verder met jeugdhulpverlening
'We leveren topkwaliteit voor een schijntjeí Driekwart van de jongeren met psychische problemen, kan gewoon bij de huisarts worden geholpen. Dat blijkt uit de ervaringscijfers van de Enschedese huisarts Dick Walstock. Menzis financiert het project voor drie jaar.

 
bulletZie de nieuwe website www.natuurlijkgezondplein.nl/ van de Stichting Natuurlijk Welzijn.
Dit plein is onze bijdrage aan ons einddoel: Integrale gezondheidszorg.
 
bulletHoe houd je je lichaam zo goed mogelijk gezond
bulletHoe los je kleine problemen zo natuurlijk mogelijk op
bulletHoe kan je op een natuurlijke manier behandeld worden
bulletWanneer moet je uiteindelijk echt aan zwaardere middelen of ingrepen
 
bullet Opgave voor de nieuwsbrief.
 
 
bullet2 januari 2013, Medisch Contact: Rutger Jan van der Gaag start als nieuwe voorzitter KNMG
De psychiater Rutger Jan van der Gaag is op 1 januari 2013 gestart als nieuwe voorzitter van de KNMG. Van der Gaag is benoemd voor de periode 2013 tot en met 2016.
 
bullet 2 januari 2013, Medisch contact: Rutger-Jan van der Gaag: 'Artseneed is onze gezamenlijke basisí
Uit het uitgebreide interview met Rutger-Jan van der Gaag:

U wilt de tweedeling tussen psychiatrie en somatiek opheffen. Waarom?

ĎVoor mij is de mens ťťn. Wij zijn ons lijf en ziel, niet een lijf en een ziel. Ik zie geen onderscheid tussen psychische en lichamelijke problemen.
Psychiaters zullen moeten leren dat zielenpijn zich lichamelijk kan uiten maar dat niet alle lichamelijke uitingen zielenpijn zijn.
Zogenaamde somatici zullen meer oog moeten hebben voor het feit dat veel hartklachten, buikklachten en hoofdpijnklachten uitingen zijn van angst en depressie.
Als een internist kan zeggen: ďIk denk dat uw buikpijn te maken heeft met uw stemming, en uw stemming met tegenslagen in uw werkĒ, dan effent hij de weg naar adequate hulpverlening. Maar als hij zegt: ďWe hebben uw buik binnenstebuiten gekeerd en niets gevondenĒ, zal de patiŽnt denken dat er niet goed is gezocht en gaan shoppen. Omgekeerd, als psychiaters niets meer van geneeskunde zeggen te weten, zijn ze geen psychiater meer
.'

Geneeskunde is u niet genoeg, het gaat u om geneeskunst. Wat verstaat u daaronder?
ĎGeneeskunst is de kunst van het inzetten van je kunde ten bate van je patiŽnt. Aan de ene kant moet je veel kunde hebben, veel richtlijnen, veel kwaliteitsgaranties. Maar de kunst is om de patiŽnt centraal te stellen als je een beslissing neemt. Dat is de kunst van het arts-zijn, niet te vangen in protocollen. En dat is prachtig.'


 
bullet Eigen opmerkingen:
 
bullet Zie bv ook de beschreven integrale benadering binnen de gezondheidszorg: oa de pagina Herstel burnout van deze website over burnout!

 
bullet Gezegdes Zhuangzi (Zie korte toelichting en hele interview):
bullet Talrijk onder de hemel zijn degenen die zich toeleggen op doctrines en kundes. Allen menen ze dat aan die van henzelf niets toe te voegen is.
bullet Een weg ontstaat door hem te belopen.
 
bullet Zie bv de pagina's Meditatie en Mindfulness en Ethiek en filosofie van deze website.
 

 

bullet Keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg komt steeds meer onder druk
(Oa aanpassing artikel 13 Zorgverzekeringswet)
 
bullet30 oktober 2012, www.kbsadvocatgen.nl: Nieuwe kabinet tast recht op vrije artsenkeuze verder aan
Uit het regeerakkoord tussen VVD en PVDA blijkt dat de partijen voornemens zijn om de mogelijkheid van zorgverzekeraars om selectief te contracteren op basis van heldere kwaliteitscriteria, verder uit te bereiden, door de basisverzekering te beperken tot naturapolissen; de restitutiepolis gaat enkel gelden voor de aanvullende verzekering.
 
bullet14 februari 2013, Consumentenbond: Wijziging artikel 13 zorgverzekeringswet komt te snel
 
bullet18 februari 2013, www.independer.nl: Petitie: Bescherm consument bij zorgcontractering
 
bullet4 september 2013, VPRO 'De slag om Nederland', video: Keuzevrijheid in de zorg, (video) duur ca 30 minuten
Hoe machtig is de zorgverzekaar in de Nederlandse gezondheidszorg? En hoe groot wordt de invloed van verzekeraars, als de patiŽnt straks niet meer zelf mag kiezen door wie hij zich laat behandelen?
 
bulletEigen opmerking:
Op vele manieren wordt de keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg steeds meer beperkt en wordt da macht van de zorgverzekeraar steeds groter en lijkt tevens de bureaucratie voor de patiŽnt steeds groter te worden.
De vrije keuze mbt de toegang tot de reguliere en complementaire geneeswijzen (zie item) is naar mijn mening nu al ver onder de maat.
De vraag is of het belang van de patiŽnt nog wel wordt meegenomen en 'een anonieme bureaucratie' het voor het zeggen krijgt/heeft? (voorbeeld)

 
bulletZie ook recent nieuws rond inperking vrije artsenkeuze op deze pagina.

 
bullet12 september 2013, www.iocob.nl: Complementaire artsen versus overheid
Artsen die in meer of mindere mate niet-reguliere behandelwijzen toepassen, gaan de Overheid dagvaarden.
Ze voelen zich gediscrimineerd omdat ze sinds 1 januari 2013 21 procent BTW over ieder consult moeten betalen.

Ze vinden de belastingheffing ingaan tegen regels van de Europese Commissie die de zogeheten Integrale artsen juist vrijstelling bieden.
In de Europese lidstaten buiten Nederland vallen alle medische en paramedische beroepen wel onder deze regeling, liet gisteren de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) weten.
 
bullet www.iocob.nl: Kanker en complementaire behandelwijzen
In 2013 bleek dat van de meer dan 500 Duitse kanker specialisten en verpleegkundigen er 1/3 absoluut aanvullende, complementaire behandelvormen bij kanker zouden inzetten, waarbij vrouwen de meerderheid vormden. Verpleegkundigen zijn in het algemeen meer voorstander.
De conclusie van de enquÍte was:
As a substantial part of participants would use CAM on cancer patients and most are interested in but not trained on this topic, there is a need for training of professionals from different professions working in oncology

 
bulletSeptember 2013, www.iocob.nl: Amerikaanse Senaat erkent nutuurgeneeskunde (Resolutie S. RES. 221)

 
bullet8 juli 2013, www.cpion.nl/ : Zorgverzekeraars formuleren opleidingseisen alternatieve zorg
Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor hun verzekerden te verbeteren, komen vijf zorgverzekeraars gezamenlijk met opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg.
De alternatieve zorgaanbieders waarvoor zij een vergoeding verlenen dienen minimaal te voldoen aan deze eindtermen op Hbo-niveau.

Achmea, CoŲperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar nemen nu het voortouw voor deze landelijke opleidingseisen.

 
 
bullet November 2013, Nieuwsbrief 11 van Natuurlijk Gezond Plein: In BelgiŽ kan het !!! - Integrale visie op gezondheid

In BelgiŽ kan soms wat in Nederland niet kan. En omgekeerd. Dus heeft BelgiŽ nu een overkoepelende organisatie op het gebied van CAM van beroepsverenigingen, onderwijsorganisaties, federaties, ligaís en ledenverenigingen, en wel onder de naam UNISAN.
(CAM - Complementary Alternative Medicine)


Bij de oprichting wordt een relatie gelegd naar veelvoorkomende fraude in de farmaca-industrie, de zware medische neveneffecten en de steeds verder oplopende kosten van de reguliere zorg. Unisan wil daar een integrale (en vooral ook eerlijke) visie op mens en zorg tegenover stellen.
 
bullet Lees de Brochure van UNISAN (pdf) - UNISAN - Unie voor integrale & natuurlijke gezondheid en welzijn - BelgiŽ
Op 27 oktober 2013 werd UNISAN, de unie voor Natuurlijke en Integrale Gezondheid, opgericht.
Het initiatief gaat uit van een tiental organisaties die zich inzetten VOOR gezondheid.

 
bullet www.cambrella.eu/ - CAMbrella is a European research network for complementary and alternative medicine (CAM)
The group consists of 16 partner institutions from 12 European countries and is focussed on academic research into, but not the advocacy for any CAM treatment.
bullet Brochure 'The Roadmap for European CAM Research. An Explanation of the CAMbrella Project and its Key Findings' (pdf)
 
bullet Zie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 

bulletPatiŽnten Platform voor Complementaire Gezondheidszorg (http://ppcg.nl):

Hoe staat de Nederlandse Politiek tov de Complementaire en Integrale Gezondheidszorg
 


Ga naar het begin van deze pagina
 

horizontal rule


---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

 

    Nieuws:

 
bullet Hieronder staat het meest recente Burnout Nieuws
 
bullet Nieuws
 
bullet Congressen en symposia
 
bullet Recente maatschappelijk belangrijke TV series
 
bullet Inperking vrije artsenkeuze
 

horizontal rule


Nieuws - Meest recent Burnout Nieuws

 
bulletNieuws: belangrijke thema's mbt burnout

 
bulletNieuws: dagelijks nieuws mbt burnout
 

 

horizontal rule


Nieuws: belangrijke thema's mbt burnout
 

bullet Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak
 
bulletZie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
bullet Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen
 
bullet Kabinet wil tornen aan het medisch beroepsgeheim
 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)
Check je werkstress week
 
bullet Nieuwe wet Werk en Inkomen
 
bullet Waarom duurt burnout zo lang?
 
bullet Inperking vrije artsenkeuze

 

Nieuws: Dagelijks nieuws mbt burnout
 

horizontal rule


Nieuws: Belangrijke thema's mbt burnout:

 


  Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak:

 
bullet Dag van Duurzaamheid: - 9 oktober 2015 -

Op 9 oktober 2015 bruist het van de activiteiten!

Haak aan bij ťťn van de activiteiten, doe ideeŽn op of bedenk wat je zelf kunt doen op 9 oktober as en meld je activiteit aan!
 
bulletZie ook oa de pagina Duurzaamheid van de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.


 
bullet De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Urgenda

Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.

 
bullet Het 16de Nationaal Sustainability congres - ďSocial innovation for Climate ChangeĒ

3
november 2015 Congrescentrum Spant! Bussum, Nederland
 
bullet World Economic Forum  -  2015 will be the year of Sustainability

 
bullet Nationaal Sustainability Congres 2014 (15de editie) - op 4 november 2014

Het duurzaamheidcongres zal plaatsvinden in Den Bosch.
 
bullet Terugblik Congres 2014

 
bulletBoek: Nieuwe Business Modellen, Samen Werken aan Waardecreatie, door Jan Jonker
 
bullet Youtube-video: Jan Jonker, het brein achter Nieuwe Business Modellen
 
bullet Youtube-video: Jan Rotmans - Trends 2014
 
 
bullet7 oktober 2014, duurzaambedrijfsleven.nl: Nobelprijswinnaars roepen op tot duurzaamheid

Elf Nobelprijswinnaars roepen op tot een revolutie in de manier waarop de mensheid leeft, werkt en reist.
Alleen door een duurzame levensstijl kan de milieu-impact verminderen.
 
bulletEigen opmerking: Denk daarbij bv aan:
 
bulletCO2 / klimaatproblemen
bulletBankencrisis, woekerpolissen (particulieren), derivaten (oa bij midden- en klein-bedrijf), bouwfraude problemen, woningcorporaties problemen, schulden (particulieren), financieel 'onder water staan' van huizen, toenemende kloof tussen arm en rijk, enorme jeugdwerkloosheid in oa EU, ontstaan van grote monopolies (schaalvergroting), geen transparantie voor belangrijk deel belasting systeem en tevens gebrek aan controle (oa discussie mbt rol van de accountants), privacy-problemen.
bulletGrondstoffen tekort (bv afhankelijkheid van Rusland mbt gas en olie)
bulletEnorme aantal vluchtelingen / ontheemden / asielzoekers in de wereld
bulletWelvaartziektes (overgewicht <-> honger)
bulletVerzuim werkstress kost miljarden (Nederland: totaal ca 8 miljard / jaar) - zie item op deze pagina


 
bullet 7 oktober 2014, TheOptimist.nl: Video-interview met Lynne McTaggart - Over verbinding

Waar ligt de basis van oa de vele conflicten van deze tijd?
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld van deze website.

 
bullet17 september 2014, duurzaamnieuws.nl: Troonrede 2014: Geen plaats meer voor duurzaamheid

De enige zin in de troonrede, waarin het woord duurzaamheid bijvoeglijk om de hoek kwam, gaat over maatschappelijke ontwikkeling in overzeese rijksdelen. En het investeringsklimaat is nog het enige klimaatbegrip dat Rutte de Koning in de mond laat nemen. Voor de rest was de troonrede van dit jaar een verzameling van bekende liberale mantra's als bv groei, (on) veiligheid.
 
bullet2 september 2014, www.urgenda.nl: Duurzame Troonrede 2014  (tekst en YouTube-video)

Vandaag op duurzame dinsdag heeft Urgenda directeur Marjan Minnesma, als huidige nummer 1 van de Trouw Duurzame 100, haar duurzame troonrede voorgedragen in het oude gebouw van de Tweede Kamer
 
bullet16 september 2014, www.rijksoverheid.nl: Troonrede 2014  (video en tekst)
 
bullet Zie ook de pagina's Herstel burnout en Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet5 november 2014, NOS: Thomas Piketty: niet voor links of rechts

De Franse econoom Thomas Piketty bezocht de Tweede Kamer.
Hij sprak over de ideeŽn die hij heeft verwoord in zijn boek 'Kapitaal in de 21 ste eeuw'.


Zijn boodschap was dat economie en verdeling van welvaart belangrijke onderwerpen zijn, 'die je niet alleen aan economen en statistici moet overlaten' , als politici niets doen wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter.

Thomas Piketty is een Franse econoom gespecialiseerd in economische ongelijkheid. Hij is tevens hoogleraar en columnist.
 
bulletBoek:  'Kapitaal in de eenentwintigste eeuw', door Thomas Piketty
 
bulletWikipedia: Thomas Piketty
 
 
bullet Zie bv ook  het boek: 'Worldshift 2012', door Ervin Laszlo, 2009 op deze pagina.

- De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn -

Een handboek voor de 21 ste eeuw dat zich persoonlijk tot je richt.

Een keerpunt van een pad van gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties naar een pad van duurzaamheid, welzijn en vrede?
 
bulletErvin Laszlo:

- De fundamentele veranderingen in de wereld nopen ons tot een besef van verbondenheid.

- We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten.
  Dan kunnen we een duurzame samenleving creŽren. 

- We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel).
  We gaan ons systeem als geheel zien.
  Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.


 - Evolving our consciousness is not something we do only for ourselves -
   It is something we also do for others... for all others, and for the earth.
   Because we open up and let our body and mind feel the ties with others and with nature,
   we change ourselves, and change others around us...
   When many people open up, a powerful force develops - a leap of consciousness takes place...

 
bullet Zie bv ook de beschrijving van de socioloog en filosoof Zygmunt Bauman - Wikipedia
 
bullet Boek: 'Vloeibare tijden', leven in een eeuw van onzekerheid, door Zygmunt Bauman

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

Sociale vormen en instituties krijgen thans onvoldoende tijd om zich te consolideren en kunnen niet langer dienen als referentiekader voor ons handelen en onze lange termijn oriŽntaties.
 
We zijn genoodzaakt andere manieren te vinden om ons leven in te richten. We moeten onderlinge verbindingen zien te leggen temidden van een lange reeks van kortetermijnprojecten en -gebeurtenissen die samen geen tijdsverloop beslaan waarop we termen als 'carriŤre' en 'vooruitgang' nog zinvol zouden kunnen toepassen.

Zo'n gefragmenteerd leven vraagt van mensen dat ze uiterst flexibel zijn, zich telkens opnieuw aanpassen - dat ze bereid en in staat zijn om keer op keer van tactiek te veranderen, om verbintenissen en loyaliteiten onverbiddelijk vaarwel te zeggen en hun kansen te grijpen waar die zich ook maar aandienen. In vloeibare tijden heerst de tirannie van het 'nu meteen' en moet de mens handelen onder het teken van een soms bijna verlammende onzekerheid.

 
bullet Vloeibare tijden: Leven in een eeuw van onzekerheid  -  via de website www.socius.be
Beschrijving van het boek.

 
bullet The Bauman Institute in Leeds UK

 
bullet Zie ook de pagina's Herstel burnout, Maatschappelijke context , Ethiek en filosofie, Nulpuntveld  en Spreuken en Gezegden van deze website.
 

 

   
   Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen

 
bullet3 april 2016, VPRO Tegenlicht: Rendement van het Geluk  -  Betekenis Economie

Wat gebeurt er als werken en samenleven op andere waarden wordt gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel?

Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet de winst maar de maatschappelijke betekenis van de onderneming vooropstaat.
De nieuwe betekenis-economie draait sinds de crisis in 2008 op Ďhappy start-upsí en het zaaien van geluk.

Hoe kan een bedrijf dat veroorzaken en wat is daarvan weer het rendement?

Uit onderzoek van de Britse econoom Richard Layard blijkt dat sinds de Tweede Wereldoorlog mensen twaalf keer zo rijk zijn maar niet gelukkiger, misschien zelfs ongelukkiger.

Onze samenleving is doordrenkt van rendementsdenken.

De vraag is wat er gebeurt als werken en samenleven op andere waarden worden gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel; als verbondenheid en gelijkheid worden versterkt en hebzucht, individualisme en respectloosheid de kop kunnen worden in gedrukt.
Hoe kun je welzijn en geluk veroorzaken, en wat is daar dan weer het rendement van?

Dat is precies wat Ďhappiness economicsí wil aantonen.

How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community is Changing the World - Boek: Purpose_Economy, door Aaron Hurst
 
bulletArtikel uit de VPRO Gids ivm deze uitzending: Rendement van het Geluk - Artikel

 
bullet 4 februari 2013, VPRO Tegenlicht: De kapitale kracht van Geluk - ( Video )

Braziliaanse topondernemer Ricardo Semler werd schatrijk door zijn werknemers gelukkig te maken, hij werd er schatrijk mee.

Vertrouwen, openheid en liefde zijn begrippen die iedere manager doen huiveren.

Hoe worden mijn werknemers nou echt gelukkig? Hij schreef er een boek over, Maverick, een internationale bestseller, in meer dan 35 talen verslonden.

Iedereen wil weten welke toverformule hij heeft gevonden om met geluk zoveel geld te verdienen.

Hij kreeg een gastleerstoel in Harvard, werd twee keer uitgeroepen tot 'Latin American businessman of the year' and 'global leader of tomorrow' door Time magazine.


 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel - item 5 'Zelfkennis is een belangrijke sleutel tot geluk' - van deze website.

 
bulletZie ook voor verder informatie de pagina Meditatie Geluk Duurzame politiek - item 2 - 'Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen',
van de website
    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie.

 

horizontal rule


  Het lijkt erop dat het kabinet wil tornen aan het medisch beroeps geheim!!

  Eigen opmerking:

 - Van vele kanten wordt de privacy van de burger door de overheid aangetast,
   de eed van Hippocrates moet niet worden verbroken,
   de vertrouwensband tussen eigen arts en patiŽnt mag niet verder worden aangetast!

   De patiŽnt moet niet steeds meer alleen komen te staan in zijn herstelproces!
   Dat is niet goed voor de patiŽnt en de maatschappij!

   Steeds wordt duidelijker dat een integrale benadering nodig is !!!!
    (Zie bv de pagina Herstel burnout van deze website)


 
bullet18 juli 2015, Trouw:: Kabinet wil tornen aan het medisch beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim is niet langer heilig als het aan drie ministers van volksgezondheid, justitie en sociale zaken ligt.
In een conceptwetsvoorstel dat Trouw in handen heeft, wordt geregeld dat verzekeringsartsen en medisch adviseurs patiŽntendossiers moeten overhandigen als ze fraude vermoeden.
Het kabinet wil dat artsen hun beroepsgeheim negeren als zij denken dat er met een arbeidsongeschiktheid- of zorguitkering wordt gesjoemeld.


De overkoepelende artsenfederatie KNMG is daar niet blij mee.
"Er moet niet te gemakkelijk over het belang van vrije toegang tot de gezondheidszorg worden gestapt", reageert Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht bij KNMG.

"Wij hebben al gedragsregels opgesteld hoe te handelen bij vermoedens van fraude.
Een wetsvoorstel waarbij het verstrekken van medische gegevens wordt verplicht, is ons inziens niet nodig"

 
bullet De huidige Nederlandse artseneed (aangepaste eed van Hippocrates (ca 400 voor Chr)) KNMG uitgave:

Artseneed:
  
'Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiŽnt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiŽnt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Dat beloof ik. of Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'

 
bullet19 september 2014, nu.nl: FNV vindt bedrijfsarts niet objectief

Vakcentrale FNV vindt dat een bedrijfsarts niet objectief medisch kan handelen omdat hij aan de ene kant wordt betaald door de werkgever, en aan de andere kant de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel.

Daarom pleit de FNV voor een onafhankelijke bedrijfsarts.

 
bullet14 maart 2014, nu.nl: Eigen medisch dossier inzien is moeilijk

Artsen maken het patiŽnten te moeilijk om hun eigen medische dossier in te zien of te krijgen.
Sommige mensen lukt het zelfs helemaal niet om van de huisarts hun eigen ziektegeschiedenis te krijgen. 
bullet YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) 4 dec 2014

De samenleving is continu en op vele vlakken aan verandering onderhevig. Hoe dienen de instituties mee te bewegen?

'De duivel huist in de details. Als je het systeem wil toetsen, dan kun je een algemeen verhaal vertellen over het systeem, maar uiteindelijk gaat het erom hoe werkt het uit als het om de details gaat' - Alex Brenninkmeijer

Deze presentatie van Alex Brenninkmeijer was onderdeel van de themadag: 'constitutionele vernieuwing en de toekomst van de rechtsstaat' - 4 december 2014

Aan de Universiteit van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties.
 
bullet Alex Brenninkmeijer: Vernieuwing rechtstaat kan alleen van buiten de instituties komen

Bv verandering: Eerste Kamerleden vervangen door gelote burgers?

 
bullet In deze video brengt hij een aantal praktische problemen in onze rechtstaat aan de orde.
 
bullet Zie bv Rapport Ombudsman 'Geen fraudeur, toch boete' (pdf) -  een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk', van 4 dec 2014.
Ombudsman (Frank van Dooren) :
Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen.
 
bulletZie ook de website: www.nederlandrechtsstaat.nl.
NederlandRechtstaat is een online platform voor constitutionele dialoog en beoogt voor een breed publiek.

 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout.
 

horizontal rule


  Week van de Werkstress (3 t/m 6 november 2014) -  Check je Werkstress week

 
bullet 4 december 2014: YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
(G1000
(
http://g1000nu.ning.com/) komt in deze video ook naar voren - (na 20:18 min.)
Aan de Universiteit van van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties.
 
bullet Alex Brenninkmeijer: Vernieuwing rechtstaat kan alleen van buiten de instituties komen

Bv verandering: Eerste Kamerleden vervangen door gelote burgers?
 
bullet In deze video brengt hij een aantal praktische problemen in onze rechtstaat aan de orde.
Zie bv Rapport Ombudsman
'Geen fraudeur, toch boete' (pdf) - een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk, van 4 dec 2014.
Ombudsman (Frank van Dooren) : Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie en Ethiek en filosofie van deze website.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze site over burnout.

 
bullet3 november 2014, www.arboportaal.nl: Check je Werkstress week

Van 3 t/m 6 november vindt de Check je Werkstress week plaats. In deze week besteden we in heel Nederland aandacht aan arbeidrisico nr. 1 werkstress. Er zijn elke dag activiteiten en mogelijkheden om het thema in de spotlights te zetten.

 
bulletTest: Check je werkstress test - via de website www.checkjewerkstress.nl 


 
bullet 30 oktober 2014, Nieuwsuur: Verzuim werkstress kost miljarden - (Video)

Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland: stress op de werkvloer.

Kosten Werkgevers:
Eťn op de acht werknemers heeft er last van. Werkstress kan ernstige geestelijke en lichamelijke problemen geven.
Het leidt tot verzuim en dus tot hoge kosten voor werkgevers: ca 2,2 miljard Euro /jaar (Onderzoeksbureau TNO)

Maatschappelijke kosten:
Ziekte en uitval door werkstress kost kost niet alleen de werkgevers geld, ook de samenleving, ca 4 tot 5 miljard Euro/ jaar. (ziektebehandeling, ziekenhuis opnames en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. (Onderzoeksbureau TNO)

Symptoombestrijding:
Sabine Geurts, hoogleraar Stress en Herstel, zegt dat de werkgevers vaak niet voldoende doen om de oorzaken van werkstress aan te pakken
Burnout-coach Masja Mooy is ook kritisch over werkgevers.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1,3 miljoen werknemers vinden dat de leidinggevenden geen oog heeft voor hun welzijn.

Eigen mening:
Voor de werknemers die een burnout krijgen (en hun gezinnen) kan dit langdurig zeer ernstige gevolgen hebben.
(gezondheidsklachten (soms blijvend) , terugval  inkomen, verminderd perspectief op nieuwe baan, etc)

 
bulletZie ook item Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.
Met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burnouts onder 20 tot 30-jarigen.
Ca 1000.000 jongeren zitten momenteel met burnout thuis.
De onzekerheid, de nul uren contracten en de flexcontracten zijn daarbij een bepalende factor.


 
bullet31 oktober 2014, TNO: Ruim 2 miljard Euro verzuimkosten, gevolg van Psychosociaale Arbeidsbelasting
 
bulletTNO: Factsheet Monitor Arbeid - Psychosociale Arbeidsbelasting
 
bullet Zie ook Monitor Arbeid TNO: www.monitorarbeid.tno.nl 

 
bullet7 december 2014, BNDeStem: Kapotgepest op het werk

Op de werkvloer wordt heel wat afgepest en de impact daarvan is gigantisch.

Uitschelden, intimideren, negeren, zinloze taken geven, informatie achterhouden: er wordt veel getreiterd op de werkvloer.

Volgens schattingen zijn zo'n 350.000 tot 500.000 werknemers het slachtoffer van structurele pesterij, ook wel mobbing genoemd.

 
bullet18 januari 2015, Kruispunt (TV): Pesten op het werk  -  (video)

Honderdduizenden mensen worden stelselmatig gepest op het werk.
In de helft van de gevallen grijpt de baas niet in of treitert de leidinggevende zelfs mee.
Pesten op de werkvloer is een hardnekkig fenomeen. Maar er rust een groot taboe op.
 
bulletZie ook de website: http://pestenopdewerkvloer.nl/

 
bulletZie ook de pagina Burnout preventie van deze website.

 
bullet17 januari 2015, DeMonitor (TV): Strenge bijstandsregels drijven tot wanhoop - (video)

Medewerkers van sociale diensten waarschuwen voor de gevolgen van de steeds strengere bijstandregels.
De helft kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop worden gedreven.
Dat blijkt uit een onderzoek De Monitor in samenwerking met Binnenlands Bestuur.
De enquÍte werd ingevuld door 130 leidinggevenden en 343 medewerkers van sociale diensten.
 
bullet Resultaten onderzoek sociale diensten
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bulletZie de pagina's Burnout preventieMaatschappelijke context  en  Herstel Burnout - met integrale visie en integrale aanpak  van deze website.

 
bulletEigen opmerking:

Burnout kan ontstaan uit werkstress, vaak ontstaat burnout als mensen (ook) te maken hebben met andere stressbronnen als bv financiŽle problemen (woekerpolissen, huizen 'onder water'), pesten op het werk,  intensieve zorg voor familieleden of bv vele zorgen en stress bij de bewoners in Groningen ivm de vele aardbevingen en de opstelling van de NAM en de Overheid.


- Zie item
Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Aanpak op deze pagina.

 

horizontal rule

 
  Nieuwe Wet Werk en Inkomen


 
bullet www.rijksoverheid.nl: Wet Werk en Inkomen  -  Onderwerpen Wet Werk en Inkomen
 
bulletwww.ontslaghulp.com: Juli 2014 - 2015 Wet Werk en Inkomen
 
bullet www.mkbservicedesk.nl: Wet Werk en Inkomen
 
bulletStartpagina: Arbeidsrecht
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

horizontal rule


   Waarom duur burnout zo lang?

 
bulletwww.gezondheidskrant.nl: Waarom duurt burnout zo lang?

Burnout duurt het langst van alle werkgerelateerde psychische klachten.
Opvallend is ook de grote spreiding in duur van burnout: van 3 maanden tot meer dan een jaar.
Waarom duurt het herstel soms zo lang?
PatiŽnten ogen niet ziek, maar kunnen maanden, soms jaren niet normaal functioneren. Thuis of in de werkomgeving snapt men dat niet, de artsen en therapeuten begrijpen het vaak niet en de patiŽnt zelf ook niet.
Het enige wat je als patiŽnt zeker weet, is dat je niks (aan) kunt doen en nergens meer tegen kunt.
De huidige richtlijnen geven geen inzichten noch remedies voor stagnerend herstel.

Door de biologische (stress) mechanismen bij het verklaringsmodel te betrekken, ontstaat een completer beeld op het otstaan en beloop van het ziektebeeld, waardoor begrijpelijker wordt: waarom het soms zo lang duurt en hoe de behandeling hiermee rekening kan houden.
 
bullet Download Artikel 'Waarom duurt burnout zo lang? (pdf file) via de website: https://csrcentrum.nl/ : voor verdere toelichting.

Het oorspronkelijk uitgebreide artikel is geschreven door Sonja van Zweden en gepubliceerd in het tijdschrift voor Psychotherapie 1-2015
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout, Fysiek herstel, Nulpuntveld en Burnout preventie van deze website.
 
bulletEigen opmerking:

Op basis van eigen ervaring is bovenstaande artikel eindelijk een manier van denken die dichter bij mijn eigen ervaring komt!
 

horizontal rule


  Inperking vrije artsenkeuze

 
bullet16 december 2014,nu.nl: Topberaad in kabinet na afwijzing inperking vrije artsenkeuze

De Eerste Kamer heeft dinsdag onverwacht een streep gezet door het voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om de vrije artsenkeuze in te perken.

Drie PvdA-senatoren konden niet instemmen met het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie ze een contract hebben.

 
bullet19 december 2014, nu.nl: Duivesteijn stemde tegen zorgwet vanwege eigen zieke

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft tegen de nieuwe zorgwet gestemd vanwege zijn eigen ervaringen met het zorgstelsel. Hij is al een tijd ernstig ziek.

 
bullet18 december 2014, nu.nl: Forse kritiek op truc coalitie om zorgplannen door te zetten

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben een kabinetscrisis afgewend. De bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben echter grote moeite met het alternatieve plan voor de de gesneuvelde zorgwet.


 
bullet24 oktober 2014, RadarTV: Afschaffing vrije artsenkeuze geen probleem

De Raad van State ziet geen probleem in de afschaffing van de vrije artsenkeuze. Die is niet in strijd met het Europees recht, omdat de consument kan kiezen uit verschillende polissen. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State aan de Eerste Kemer. (Zie ook de discussie op deze link).
 
bulletEigen opmerking:

Betekent dit een definitieve tweedeling in de zorg, mensen die meer geld hebben hebben meer keuze (duurdere polis nodig)?
De grote vraag is steeds weer of de zorgverzekeraars voldoende de kwaliteit en niet alleen de kosten meenemen in hun keuzes? Is er redelijk overleg met bv ziekenhuizen en/of artsen, fysiotherapeuten etc of dicteert gewoon de zorgverzekeraar? Wordt bij een gedwongen lagere vergoeding niet ook de behandeling uitgekleed?
Bovendien 'past de ene arts je beter dan de andere'. Een andere door de zorgverzekeraar gewenste keuze kan ook bv onnodig meer reiskosten voor patiŽnten betekenen die velen niet kunnen opbrengen!

De praktische mogelijkheid voor ieder (onafhankelijk van het type polis) om bv een second opinion of bij niet klikken en/of meningsverschil met arts of specialist te veranderen van (academisch) ziekenhuis en/of arts/specialist wordt door afschaffing vrije artsenkeuze (ernstig) ingeperkt
.

Is het conflict in de Eerste Kamer over de zorg een conflict over de gewenste marktwerking van de VVD en het solidariteitsbeginsel van de PvdA?
In hoeverre gaat het eigenlijk nog over de patiŽnten en de kwaliteit / effectiviteit in zorg in de praktijk?  
Is het zorgstelsel nog transparant genoeg voor verzekerden, zijn de zorgverzekeraars niet veel te bureaucratisch en machtig aan het worden?
Komt het voor de patiŽnten gewenste innovatie vermogen en effectiviteit niet in het gedrang?


 
bullet 11 oktober 2014, nu.nl: Schippers mag vrije artsenkeuze niet inperken

PatiŽnten moeten volgens de Europese wet zelf kunnen kiezen wie hun arts is.

De door minister Edith Schippers (VVD) voorgenomen inperking van de artsenkeuze kan dan ook niet doorgaan.

Dat concluderen hoogleraar Europeesrecht Gareth  Devies (Vrije Universiteit Amsterdam) en hoogleraar gezondheidszorg Jaap Sijmons (Universiteit Utrecht in een onderzoek).

 
bulletZie ook eerdere items Item 1 en Petitie over dit onderwerp op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 ---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

 

Nieuws:  Dagelijks nieuws mbt burnout

 

 
bullet19 april 2016, Tubantia: Gepensioneerde redt het niet meer

Stijgende zorgkosten, kortingen op het pensioen en weinig tot geen indexatie.
Ouderen staan er financieel slecht voor.

Zo'n 40 % van de ouderen kan naar eigen zeggen niet rondkomen van het pensioen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet13 april 2-16, nu.nl: Medicijn ADHD-patiŽnten wordt drie keer zo duur

ADHD-patiŽnten moeten vanaf volgende maand gaan bijbetalen voor het medicijn Amfexa. Dit nieuwe middel is drie keer zo duur geworden, waarschuwt apothekersorganisatie KNMP woensdag.

Nu moeten patiŽnten, bij een gemiddeld gebruik van 15 tot 20 milligram per dag, volgens de apothekers 75 euro per maand gaan bijbetalen.

"Het gaat om kwetsbare patiŽnten, dit is een groot probleem", zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent
 
bulletZie ook de pagina's  Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website

 
bullet8 april 2016, nu.nl: Gemeenten houden houden geld over op het budget van Maatschappelijke ondersteuning (2015)

Driekwart van de gemeenten in Nederland houdt naar schatting geld over op het budget Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) en de helft op het budget voor jeugdzorg.

Dat stelt het vakblad Binnenlands Bestuur vrijdag op basis van gegevens van accountants, jaarrekeningen van individuele gemeenten en een beeld dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) schetsen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

bullet27 maart 2016, VPRO Tegenlicht: Vakbond van morgen

Kunnen vakbonden de nieuwe generatie werkenden nog vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
 
bullet27 mart 2016: VPRO Tegenlicht - Uitgebreide Video: Vakbond van Morgen - duur ca 47 minuten

De sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk.
Vast werk wordt flexibeler.
Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen.

Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie?
Vakbonden hebben een cruciale rol gespeeld bij de opbouw van ons stelsel van sociale zekerheid.
Maar diezelfde vakbonden verzetten zich nu tegen het beschikbaar stellen van sociale voorzieningen aan de snel groeiende groep zzp'ers.

Kunnen zij de nieuwe generatie werkenden nog wel vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
Bescherming van lonen en arbeidsrechten zijn cruciaal voor economische groei en het tegengaan van toenemende ongelijkheid.
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet 31 maart 2016, nu.nl: Steeds jonger obesitas en hoge bloeddruk

Mensen hebben op steeds jongere leeftijd risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan vorige generaties.
Eind jaren 80 had 7 tot 8 procent van de veertigers obesitas, nu is dat 11 tot 15 procent.
 
bulletwww.umcutrecht.nl: Promotie 'Leefstijl en risicofactoren gedurende de levensloop en hart- en vaatziekten'

Promotie G. Hulsegge MSc: Leefstijl en risicofactoren gedurende de levensloop en hart- en vaatziekte
n.

Er is een toename van overgewicht en obesitas in iedere jongere generatie, wat leidt tot een grotere levenslange blootstelling aan overgewicht en obesitas.
Dit brengt een groter risico op met name diabetes met zich mee.
Dat is een van de conclusies die Gerben Hulsegge in zijn proefschrift trekt.

Hij laat ook zien dat het langdurig behouden van een gezond leefstijlprofiel en een gunstig risicoprofiel gepaard gaat met een 2.5 en respectievelijk 7 keer lager risico op hart- en vaatziekten dan bij langdurig ongezonde profielen.

Een gezond leefstijlprofiel is in deze studie gedefinieerd als een gezond gewicht, niet roken, een gezond voedingspatroon, voldoende lichamelijke activiteit en een gematigde alcoholinname.

Een gunstig risicoprofiel heeft als definitie een gezond gewicht, lage bloeddruk, laag cholesterol, niet roken en het ontbreken van diabetes.
 
bulletZie ook de pagina de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie ook de pagina Reden duurzame politiek (item 7) van de website www.duurzame-politiek.nl - welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet11 maart 2016, NOS Nieuwsuur: Renteverlaging mogelijk rampzalig voor pensioenen

De renteverlaging van de Europese Centrale Bank is potentieel een drama voor pensioenfondsen.
 De kans dat zij hun pensioenen volgend jaar moeten verlagen, is flink gestegen.

Bij een lage rente moeten pensioenfondsen steeds meer geld opzijzetten om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Dat betekent dat de pensioenen de komende tijd zeker niet omhoog gaan, en waarschijnlijk ook niet geÔndexeerd worden voor prijsinflatie.
Mogelijk gaan de pensioenen zelfs omlaag
.
 
bullet 14 maart 2016, marketupdate.nl: ECB heeft financiŽle integriteit financiŽle stelsel aangetast  - Nout Wellink

De ECB pleegt met haar monetaire beleid een aanslag op de integriteit van het financiŽle systeem.

Dat zei Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandsche Bank, in een gesprek met Willem Middelkoop voor Cafť Weltschmerz.
Volgens Wellink rammelt het beleid van de ECB aan alle kanten en is het stimuleringsprogramma uitermate disproportioneel.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.
 

 

 
bullet9 maart 2016, nos.nl: Asscher kijkt naar mogelijke aanpassingen Flexwet

Minister Asscher gaat aan de slag met nieuwe voorstellen voor de bekritiseerde Wet werk en zekerheid (WWZ).
Vorige week riep de minister van Sociale Zaken tegenstanders en critici al op met concrete plannen te komen.
Wel vindt hij het te vroeg om de hele wet op de schop te nemen.
 
bullet4 maart 2016, www.ad.nl:  Asscher wil de Flexwet aanpassen

Minister Asscher van Sociale Zaken is bereid om zijn flexwet aan te passen.
Hij geeft critici gelijk die het oneerlijk noemen dat bedrijven zieke werknemers 2 jaar loon moeten doorbetalen en daarna ook nog een ontslagvergoeding moeten meegeven.
Ook naar het ontslagrecht wil hij kijken
 
bullet3 maart 2016, Tubantia: Flexwet levert eerder ontslag op dan vast werk

De Flexwet heeft 8 maanden na de invoering zijn langste tijd alweer gehad.
Bijna geen werknemer krijgt nog een vast contract.
Volgens deskundigen werkt de wet averechts en werkgevers verzetten zich er fel tegen.
De druk op Asscher neemt toe om 'zijn meesterwerk' alweer op de schop te nemen.
 
 
bullet18 januari 2016, www.intermediair.nl: Slapend dienstverband onfatsoenlijk of ernstig verwijdbaar?

Als je werkgever een slapend dienstverband in stand houdt om onder een transitievergoeding uit te komen, kun je ook zelf naar de rechter.

De werkgever moet een zieke werknemer in ieder geval 104 weken lang het loon door betalen. Na een jaar ziekte wordt de werknemer opgeroepen voor een WIA-keuring.
Sinds 1 juli 2015 is het UWV de verplichte ontslagroute indien de werkgever de zieke werknemer die langer dan twee jaar ziek is, wil ontslaan.


Zie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet 4 maart 2016, Trouw: Douwe Bob gaat met protestsong tegen burnout naar Europees Songfestival  2016

Op naar Stockholm! Vanochtend heeft singer/songwriter Douwe Bob in Amsterdam het lied 'Slow Down' gepresenteerd waarmee hij in straks in Zweden heel Europa naar huis gaat zingen.

Douwe Bob noemde vandaag 'Slow Down' een protestsong.
Het is een aanklacht tegen de prestatiemaatschappij waarin we leven.

Hij kende wel vijf twintigers in zijn omgeving met een burn-out. Daarmee maakt hij het nummer persoonlijk.
Daar komt bij dat er natuurlijk niks mis is met de boodschap dat mensen niet moeten vergeten te genieten van het leven.
 
bulletYouTube-video Song: Douwe Bob - Slow Down (Netherlands) 2016 Eurovision Song Contest
 
bullet Song-Tekst: Song-Tekst 'Slow Down' - via de site www.songteksten.nl/
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout, Meditatie en MIndfulness en Spirituele herstel van deze website.
 
bulletZie ook de pagina  Meditatie Geluk Duurzame politiek  van de website    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie (welke is voortgekomen uit deze website over burnout)
 

 
bullet3 maart 2016, nu.nl: Steeds meer daklozen in Nederland

Nederland telt steeds meer daklozen. Ongeveer 31.000 mensen hadden vorig jaar geen vaste plek om te wonen.
Dat zijn 13.000 meer daklozen dan in 2009.

Het aantal daklozen is dus in zes jaar tijd met 74 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze pagina.

 

bullet3 maart 2016, AD.nl: Ziekteverzuim onder politie-agenten explodeert

Vorig jaar zat gemiddeld 7 procent van de agenten ziek thuis. Per dag zijn dat zo'n 4600 zieke dienders.
Maatregelen van de korpsleiding om het verzuim terug te dringen, sorteren geen effect.

De sterke stijging van het aantal zieken wordt onder meer veroorzaakt door de reorganisatie van de Nationale Politie.

,,De menselijke maat is volstrekt onderbelicht gebleven in de reorganisatie," stelt Giltay.

,,Agenten krijgen te horen dat ze 100 kilometer verderop moeten gaan werken.
Of ze herkennen zich niet in hun nieuwe functieprofiel. Daarvan gaan ze slecht slapen.
En ja, dan wordt je vatbaarder voor ziektes."
 
bulletZie de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 
bullet1 maart 2016, nu.nl: Veel Nederlanders blijven langdurig arm

Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. 
Bijna 600.000 Nederlanders verkeren drie jaar of langer in armoede, staat in een nieuw
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Dat is bijna twee keer zoveel als aan het licht kwam bij eerdere tellingen.

Het blijkt dat het aantal armen in Nederland eigenlijk al jaren voor ruwweg de helft bestaat uit mensen die langdurig arm zijn.
Daarbij komt dat het deel van de bevolking dat in armoede leeft, sinds het begin van de economische crisis flink is toegenomen.
In 2007 ging het nog om minder dan 850.000 personen. In 2013 was dat opgelopen tot ruim 1,25 miljoen mensen.
 
bullet Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet24 februari 2016, Volkskrant: Thuiszorg moet beter beschermd worden

Voor de tienduizend werknemers van TSN Thuishulp zijn het spannende dagen. Gaat hun gemeente in zee met Buurtzorg Nederland of niet?
Op het spel staat niet alleen de baanzekerheid, maar ook de continuÔteit van zorg voor de veertigduizend cliŽnten van TSN.

Overheid moet betere bescherming bieden tegen de uitwassen van marktwerking.
Het zou niet de eerste keer zijn dat medewerkers en cliŽnten het onderspit delven in de slag om de thuiszorgmarkt.

Sinds de introductie van markwerking in de zorg is de een na de andere instelling bezweken onder harde onderhandelingen met gemeenten.
Klanten bleven verstoken van zorg, werknemers werden aan de kant geschoven of gedwongen als rechteloze alfahulp door te modderen.

Aan die praktijk lijkt maar geen einde te komen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie ook de pagina Reden Duurzame Politiek van de website www.duurzame-politiek.nl (welke is voortgekomen uit deze website over burnout).
 

 

bullet24 februari 2016, Volkskrant: Verhoging pensioenleeftijd valt boze zestigplussers zwaar

Veel zestigplussers hebben moeite met de laatste loodjes die leiden naar hun pensioen.

Uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) blijkt dat zeven op de tien werknemers boven de zestig een ziekte, aandoening of handicap heeft en dat de helft van de onderzochte zestigplussers boos is over de verhoging van de pensioenleeftijd.
 
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet19 februari 2016, nos.nl: EnquÍte: treinpersoneel wil nķ maatregelen tegen agressie

Conducteurs en machinisten willen dat er zo snel mogelijk maatregelen komen tegen agressie in de trein.
Keihard handhaven, meer veiligheidspersoneel en strengere straffen zijn hard nodig.
Dat komt naar voren uit een enquÍte door de spoorwegvakbond VVMC en het AD onder bijna duizend conducteurs en machinisten.

Het personeel zegt verder dat er een einde moet komen aan oeverloos praten over oplossingen, zonder dat er wat gebeurt.
Twee derde van de ondervraagden heeft het afgelopen jaar ťťn tot tien keer geweld meegemaakt in de trein of op het station. Tien procent is vaker dan twintig keer geconfronteerd met geweld.

 
bullet11 februari 2016, www.gezondheidsnet.nl: Half Nederland heeft lichamelijke klachten door stress

Ruim de helft van de Nederlanders heeft last van stressgerelateerde lichamelijke klachten.

Van hen heeft 61 procent last van gespannen nek en schouders, 59 procent van vermoeidheid en 52 procent van een onrustig gevoel.
Ook hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen en neerslachtigheid komen veel voor.
 
bulletZie de pagina's Meditatie en Mindfulness en Maatschappelijke context van deze website.

 
13 februari 2016, nrc.nl: Een derde raadsleden krijgt te maken met agressie

Een derde van de raadsleden heeft weleens te maken gehad met agressie of geweld. Van hen heeft tien procent overwogen te stoppen met hun werk in de lokale politiek. (Dat meldt
Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek). Verbale agressie meest voorkomend.

Alleen al de afgelopen drie weken zouden ernstige bedreigingen zijn geuit aan het adres van lokale politici. De meesten (56 procent) krijgen te maken met verbale agressie. Maar ook bedreiging en discriminatie komen veel voor. Zo zou 19 procent van de raadsleden bedreigd worden en 17 procent gediscrimineerd. In 5,5 procent van de gevallen vindt zelfs fysiek geweld plaats.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijk herstel van deze website van deze website.

 
bullet10 februari 2016, Vara-TV-programma:  Zembla - De Piekerpil II  - (De Piekerpil II - video)

Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. Dit terwijl deze pillen al jaren ter discussie staan.

Ze worden in verband gebracht met zelfmoord onder jongeren en gesjoemel met onderzoekresultaten door de farmaceutische industrie.
Antidepressiva zijn niet onschuldig: het is moeilijk om er weer mee te stoppen en de pillen kennen veel bijwerkingen.

Bovendien werken ze alleen bij heel ernstig depressieve mensen. Bij lichte en matige depressies werken placebo's, gesprekstherapie of hardlopen net zo goed. Volgens deskundigen heeft slechts een minderheid van de gebruikers een ernstige depressie. Iedere arts weet dit inmiddels.

Maar toch stijgt het gebruik van antidepressiva al jaren en ook in 2015 is het aantal gebruikers van antidepressiva in Nederland weer gestegen met 2,7 procent naar 1,15 miljoen mensen. Onder jongeren van vijftien tot en met negentien jaar steeg het gebruik van antidepressiva zelfs met bijna 8%, terwijl uit onderzoek blijkt dat deze pillen bij jongeren kunnen leiden tot meer suÔcidaal gedrag.

Zembla onderzoekt waarom het gebruik van antidepressiva zo hardnekkig blijft stijgen, terwijl bekend is dat deze pillen bij veel mensen niet goed werken en gevaarlijk kunnen zijn.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijk herstel van deze website van deze website.

 
bullet6 februari 2016, nu.nl: UWV krijgt extra keuringsartsen om achterstand weg te werken

Het UWV krijgt er veertig tot vijftig keuringsartsen bij om achterstanden bij uitkeringsinstantie UWV weg te werken.
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft de uitbreiding vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld. De artsen worden opgeleid om van duizenden mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te beoordelen of ze daar nog wel recht op hebben.

Vorig jaar bleek dat veel mensen jarenlang geen arts meer zien nadat ze eenmaal geheel of gedeeltelijk zijn afgekeurd. De vakbond van keuringsartsen stelde dat sommige afgekeurden tien jaar lang niet worden herkeurd. Daar zitten mogelijk mensen bij die in de tussentijd zijn opgeknapt en dus geen uitkering meer zouden moeten krijgen.

"Uitgangspunt moet zijn dat in alle gevallen waarin een herbeoordeling noodzakelijk is, deze ook binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd", schrijft Asscher.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 

bullet6 februari 2015, nu.nl: Overheid overschat mogelijkheden familie als mantelzorg

Bijna de helft van alle familierelaties zijn niet harmonieus. Bij het bieden van mantelzorg, neemt het aantal conflicten binnen de familie vaak toe.  
Dat blijkt volgens
de Volkskrant uit onderzoek van socioloog Martijn Hogerbrugge naar de familiebanden in Nederland.
Hij stelt dat familiebanden vaak "in beton zijn gegoten". Als familieleden niet goed met elkaar omgaan, zal dat ook nooit echt veranderen. Het contact zal ook niet beter worden als een familielid, zoals een ouder, hulpbehoevend wordt.
Deze constatering staat haaks op de visie van de overheid, die de zorgkosten omlaag wil brengen door meer te rekenen op mantelzorg door familieleden.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet10 januari 2016, nu.nl: 55- 65 jarigen maken meeste kans op langdurige armoede

Nederlanders van tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico op langdurige armoede.
Een steeds groter deel van die groep wordt door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (
CBS
).
Het bureau baseert zich daarbij op inkomensgegevens over 2011 tot en met 2014.
(Zie CBS)
 
bullet www.nu.nl:  Andere artikelen over Armoede
 
bullet Zie ook de pagina Overige Informatie van deze website.
 
bullet Zie ok de pagina Duurzaamheid van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.

 
 
bullet10 januari 2016, demonitor.ncrv.nl: Werkdruk leerkrachten basisonderwijs de afgelopen jaren nog hoger geworden

Kinderen met rugzakjes, veeleisende ouders, administratieve druk. De werkdruk onder basisschooldocenten is alarmerend hoog, meldt een tipgever ons.
Wij starten ons onderzoek naar de werkdruk in het basisonderwijs.
De Monitor doet onderzoek nadat een tip binnenkwam van een basisschoollerares die zich ernstige zorgen maakt over de toenemende werkdruk in haar vak, want er wordt steeds meer van haar verwacht.

'Ik moet op zes verschillende niveaus lesgeven in ťťn klas.
Ik heb 28 leerlingen, waarvan meerdere die specifieke zorg en aandacht nodig hebben.
Dan zijn er ook nog de veeleisende ouders die steeds bijdehanter worden.
Ouders kunnen je als docent echt kapotmaken.

' Hoe kan het dat er zoveel leraren uitvallen met een burn-out?

En wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs?
Veel docenten en bestuurders van basisscholen melden zich bij De Monitor. Zij trekken aan de bel omdat ze zich zorgen maken over het niveau van onderwijs dat ze willen garanderen, maar waar ze lang niet altijd aan kunnen voldoen.
Met deze ontboezemingen gaat Teun van de Keuken naar Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs.
 
bullet Zie ook item 16 november 2015 op deze pagina.
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet8 januari 2016, nu.nl: Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie

Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie.

Een mindfulnesstherapie zou patiŽnten met een actuele depressie kunnen helpen in het verminderen van hun klachten.

Het Radboudumc onderzocht 205 mensen die allemaal drie of meer depressies hebben doorgemaakt. 
De effecten van Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) met de gebruikelijke behandeling die mensen kregen werden in het onderzoek vergeleken.

Volgens cijfers van de Hersenstichting kampen 640.000 mensen in Nederland met depressie. Voor veel patiŽnten is dit een terugkerend fenomeen. Depressie is daarmee een potentieel chronische aandoening met een grote mate van lijden.
 
bullet Zie ook andere artikelen over Mindfulness bij nu.nl
 
bulletZie de pagina's Meditatie en Mindfulness en Psychisch herstel van deze website.
 
 
bullet5 januari 2016, www.deondernemer.nl: Duur WW-uitkering wordt vanaf nu stapsgewijs verkort

Ruim drie jaar - 38 maanden - bedraagt de maximumtermijn dat werknemers bij werkloosheid een uitkering kunnen krijgen. Vanaf 2019 zal dat nog maximaal 24 maanden zijn. De verkorting is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord dat minister Asscher (Sociale Zaken), werkgevers en bonden tweeŽnhalf jaar geleden met elkaar afspraken.

"Tot afgelopen jaar bouwden werknemers voor elk gewerkt jaar een maand uitkering op", legt arbeidsadvocaat Maarten van Gelderen uit. "Dat geldt vanaf nu alleen nog voor de eerste tien arbeidsjaren. Werknemers bouwen daarna nog slechts een halve maand WW-recht per gewerkt jaar op." Voor de duidelijkheid: aan de hoogte van de WW-uitkering verandert niets, die blijft 70 procent van het laatst verdiende loon.

Hoewel Hoewel de verkorting van de WW vaststaat en werknemers er dus geen invloed meer op hebben, is het wťl opletten voor degenen met een tijdelijk contract. "Een deel van de werknemers heeft een contract zonder tussentijds opzegbeding", aldus Van Gelderen.
"Dan moet je nooit tekenen voor tussentijds ontslag met wederzijds goedvinden." Wie dat toch doet, komt pas in aanmerking voor WW nadat de officiŽle termijn van het contract is verlopen. "In het ergste geval moet je dan meerdere maanden op een houtje bijten".
 
bullet29 december 2015, FNV.nl: Nieuwe regels bij ontslag WW en flexibele contracten

De regels voor ontslag, flexibele contracten en WW veranderen. Dat komt door de Wet werk en zekerheid (Wwz).
We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.
 
bullet Zie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 

 

 
bullet4 januari 2016, Trouw: Plannen voor fusie UWV en SVB

Het kabinet gaat een fusie tussen het UWV en de SVB onderzoeken. Dat schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op een uitgebreide evaluatie van onderzoeksbureau Panteia naar het verstrekken van uitkeringen door UWV en SVB.

Fuseren heeft bijna altijd tot gevolg dat er een moloch in het leven wordt geroepen die later weer in partjes moet worden opgedeeld -
Sandra van Thiel, hoogleraar bestuurskunde, over een eerdere fusiepoging
 
bullet24 november 2015, Trouw: Triest jubileum UWV 10 jaar ruzie

De artsen van het UWV zijn al tien jaar lang verwikkeld in een ernstige conflict met de top van de uitkeringsinstantie.
De medici dreigen met stakingen en rechtszaken en ze traineren projecten.
Een jaar lang correspondeerden artsen en bestuurders enkel via advocaten. Dat blijkt uit de briefwisseling tussen het UWV-management en de verzekeringsartsen, die Trouw via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in bezit kreeg.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website

 
bullet10 december 2015,nos.nl: Wet werk en zekerheid werkt juist averechts

"Een slechte wet. Een gemiste kans. Een farce." 
Arbeidsrecht-advocaten zijn niet te spreken over de Wet werk en zekerheid van minister Lodewijk Asscher, die sinds 1 juli van kracht is. Dat blijkt uit een enquÍte die Nieuwsuur hield onder de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

De minister wil met de wet bereiken dat werkgevers werknemers eerder in vaste dienst nemen en dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Uit de enquÍte onder arbeidsrecht-advocaten blijkt dat de wet een tegengesteld effect heeft. Bovendien verzinnen werkgevers constructies om de wet te omzeilen.
 
bulletZie de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 

 
bullet 16 februari 2016, Trouw: Mediawet van Dekker komt niet door de Eerste Kamer

Staatssecretaris Sander Dekker haalt bakzeil in de Eerste Kamer.

Zijn voorstel voor de nieuwe mediawet, waarover veel discussie bestaat, krijgt geen meerderheid, melden bronnen aan de
NOS
.

Al tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer werd duidelijk dat Dekker tegen een muur van kritiek moest opboksen om zijn wet door de senaat te loodsen. PvdA en VVD hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Tevens waren er grote bezwaren bij politici over de keuze van Dekker om drie VVD-leden te benoemen in het bestuur van de NPO.
Hoewel Dekker volgens de NOS heeft gezegd dat de minister in de toekomst geen invloed heeft op de benoeming van bestuursleden, is dat volgens partijen niet genoeg om de wet toch goed te keuren.

 
bullet 11 december 2015,nu.nl: PvdA dreigt in Senaat tegen Mediawet te stemmen van VVD Staatssecretaris Dekker  te stemmen.

Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent maakt zich zorgen om de invloed die de staatssecretaris door de nieuwe wet krijgt op de inhoud van programma's van de publieke omroep.

Sent waarschuwt de staatssecretaris dat hij "een stevige beweging" in de richting van de PvdA moet maken, anders zal de coalitiepartij niet instemmen met het plan.
 
bullet15 mei 2015, nos.nl: Omroepen vrezen machtsgreep NPO-Bestuur

De omroepen maken zich grote zorgen over de toekomstplannen van het centrale bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).
Het publieke bestel wordt minder open, de omroepen krijgen minder mogelijkheden en er komt minder ruimte voor creativiteit, waarschuwen ze in een gezamenlijke reactie.
"We moeten voorkomen dat op termijn al het publieke media-aanbod uit ťťn hand wordt georganiseerd en aangestuurd."
 
bullet Gemeenschappelijke reactie van de Omroepen: ''Voor alle(s) Publiek: Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016- 2020' (pdf)
 
bullet 23 april 2015, Volkskrant: NPO doet een greep naar de macht in Omroepland

De NPO zet de plannen om macht weg te halen bij de publieke omroepen in volle vaart door.
Ze krijgen veel minder te zeggen, mogen weinig meer op internet en moeten straks ook hun begrotingen en reserves met bestuursorganisatie NPO gaan delen.

Externe partijen krijgen definitief toegang tot de publieke netten.
 
bullet 8 juli 2014, nu.nl: Publieke omroep plaatst zonder toestemming Cookies
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zou zogenoemde tracking-cookies op zijn honderden sites plaatsen, zonder daar vooraf toestemming voor te vragen.
 
bullet14 januari 2014: Volkskrant: Directeur Mediafonds voelt zich gepasseerd: 'Publieke omroep gaat juist korten op documentaires'
 
bullet9 oktober 2013, Volkskrant: Kwart miljoen mensen steunt publieke omroep in petitie

Meer dan 260.000 mensen hebben de petitie ondertekend tegen de extra miljoenenbezuiniging op de publieke omroep.
Dat bleek dinsdagavond laat, bij het sluiten van de petitie op de protestsite www.niet123weg.nl
 
bulletVoor behoud van een Publieke Omroep met inhoud en een breed maatschappelijk gezichtsveld
 
bulletEigen Mening:
 
bulletVoor voldoende diepgang van bv maatschappij kritische documentaires vanuit verschillende invalshoeken.

Hierbij is bv indirecte censuur vanuit de rijksoverheid of specifieke politieke partijen niet gewenst! (via bv door de overheid centraal aangestelde omroepbazen en commissies).

Juist in tijden van crisis is dit van wezenlijk belang voor een goede werking van de democratie!
 
bullet Voor behoud van een Publieke Omroep met inhoud en een breed maatschappelijk gezichtsveld !
 
bulletGeen (indirecte) invloed van regering op inhoud omroepprogramma's !
 

 

bullet10 december 2015, nos.nl: RIVM: Sterke toename hart- en vaatziekten tot 2040

In 2040 zullen er 1,4 miljoen Nederlanders zijn die een hartaanval of een beroerte hebben gehad of die lijden aan hartfalen. Dat zijn er ruim een half miljoen meer dan nu. Tot 2040 neemt de bevolking naar verwachting toe met bijna een miljoen mensen.
Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM in opdracht van de Hartstichting.

De vergrijzing draagt in belangrijke mate mee aan de toename van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, maar de werkelijke reden ervan is vooral een ongezonde leefstijl. Een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, overgewicht, gebrek aan beweging en vooral roken spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

bulletZie de pagina's Fysiek herstel van deze website.

 

bullet9 december 2015, Telegraaf: Verdwalen in de polisjungle

Met nog maar enkele weken te gaan hebben consumenten nog altijd onvoldoende betrouwbare informatie om de juiste zorgverzekeraar te kunnen kiezen, waarschuwt de Consumentenbond woensdag.

Volgens de bond zijn zorgverzekeraars er nauwelijks in geslaagd om de zorgcontracten voor de wettelijk verplichte datum van 19 november af te sluiten.
Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn. De bond constateert ook dat verzekerden door de bomen het bos niet meer zien in de huidige 'polisjungle'.

Ze moeten kiezen uit ruim 1400 polissen, nog afgezien van combinaties met eigen risico
 
bulletZie de pagina's Overige Informatie van deze website.

 
bullet8 december 2015, nu.nl: Meer Nederlanders met grote schulden

Het aantal mensen met grote schulden is vorig jaar met 5.000 toegenomen tot 89.000.
Ook de hoogte van de schulden is gestegen tov een jaar eerder.
 
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website

 
bullet5 december 2015, Trouw: Extra geld voor salaris thuishulpen

Staatssecretaris Van Rijn (PvdA, volksgezondheid) stelt honderden miljoenen beschikbaar zodat gemeenten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden aan thuishulpen. Daarmee kunnen de gemeenten faillissementen in de sector of te lage lonen helpen voorkomen

Een van de belangrijkste maatregelen is een verbod vanaf 2017 op alfahulpen. Omdat deze pakweg 40.000 zzp'ers in de huishoudelijke hulp nauwelijks rechten hebben, wil het kabinet hier paal en perk aan stellen.


 
bullet27 november 2015, Volkskrant: 12 duizend banen op de tocht bij thuiszorgorganisatie

12 duizend banen op tocht bij grootste thuiszorgorganisatie van Nederland.

TSN Thuiszorg, de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Directeur Zion Jongstra heeft dat vandaag bekend op een persconferentie in Almelo.

TSN Thuiszorg heeft twaalfduizend medewerkers, vooral vrouwen, in dienst.
Zij verlenen thuishulp aan ongeveer 60 duizend mensen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

 
bullet3 december 2015, www.zorgvisie.nl , www.janrotmans.nl: 'Zorgeloos' nieuwe verzekeraar van De Blok, Rotmans en Weggeman

Nieuwe zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg.

Zorgeloos is een initiatief van vernieuwende denkers en doeners als Jan Rotmans (Nederland kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg) en Matthieu Weggeman (Hoogleraar innovatief Management)

Zij presenteren hun plan op 3 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 
bullet11 november 2015, Tubantia: Jos de Blok van Buurtzorg begint eigen zorgverzekering

Jos de Blok uit Almelo begint een eigen zorgverzekering. De oprichter van Buurtzorg Nederland, het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land, gaat de concurrentie aan met Menzis.
Het is een initiatief van Buurtzorg en een aantal mensen die eveneens kritiek hebben op de huidige zorgverzekeraars, onder wie oa Jan Rotmans.
(zie ook de vele ingezonden berichten)

 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context, Ethiek en filosofie en Overige informatie van deze website.
 

 

bullet25 november 2015, Telegraaf.nl: Kassa dankzij ontslagvergoeding

'Staatskas gespekt over ruggen werklozen'

De Staat ontvangt miljarden over ontslagvergoedingen, klaagt vakbond De Unie.
De bond wil dat daar een einde aan komt en dat werknemers hun bruto ontslagvergoeding voortaan netto op de bankrekening krijgen.
 
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website

 
 
bullet 16 november 2015, nu.nl: Onderwijs telt relatief meeste werknemers met burnout klachten

In het onderwijs is het hoogste percentage werknemers met burn-outklachten te vinden.
Eťn op de vijf mensen die werkzaam zijn in het onderwijs hadden in 2014 met dergelijke klachten te maken.

Dat maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO bekend.

Werknemers in het onderwijs hebben vaak te maken met een hoge werklast en een hoge mate van emotionele betrokkenheid. in de landbouwsector komen burn-outklachten het minst voor, namelijk bij een op de tien werknemers.
 
bullet 16 november 2015, CBS en TNO: Rapport: CBS en TNO: Eťn op de 7 werknemers heeft burnout klachten
Zie de verschillende grafieken.
 
bullet15 oktober 2015, nu.nl: Aantal burnouts is flink toegenomen
Het aantal werknemers dat uitvalt door psychische klachten neemt, nu de crisis voorbij is, sterk toe.
Veel bedrijven (vooral MKB) door de crisis moesten saneren en reorganiseren, waardoor de werkdruk is toegenomen.
Ook de angst hun baan te verliezen heeft werknemers onder druk gezet. Daardoor zijn de meldingen van psychische klachten gestegen.
 

 

bullet13 november 2015, nu.nl: Eťn op de 3 Nederlanders krijgt diabetes type 2

Een op de drie Nederlanders krijgt diabetes type 2. Dat is de conclusie van het Erasmus MC na een onderzoek onder tienduizend 45-plussers in de Rotterdamse wijk Ommoord.
De kans voor een 45-jarige om de voorfase van de ziekte te krijgen is 48 procent. 9 procent moet ooit insuline gaan gebruiken.

Oorzaken van diabetes zijn ongezonde voeding, een ongezonde levensstijl en erfelijke aanleg. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat er zo'n studie in Europa is gedaan.

bullet Zie ook de pagina's Maatschappelijke context en Fysiek herstel van deze website.

 
 
bullet13 november 2015, nu.nl: Pijnstillende werking van meditatie is geen placebo-effect

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de fysieke pijn van de mediterende deelnemers sterk afnam.
 
De emotionele pijn die de proefpersonen voelden als gevolg van het hitte-element verminderde met 44 procent. 
Bij de proefpersonen die een zalfje kregen toegediend, nam het emotionele aspect van de pijn slechts met 13 procent af.
 
bullet Zie ook de pagina  Meditatie en Mindfulness van deze website.
 

 

bullet27 oktober 2015, NOS.nl: Jamie Oliver pleit voor suikertaks voor suiker

In Groot-BrittanniŽ is het publiek debat losgebarsten over het invoeren van een belasting op suiker.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een suikerbelasting kan helpen om het hoge aantal Britten met obesitas omlaag te krijgen.
 
bulletRapport: Wetenschappelijk onderzoek: Sugar reduction - The evidence for action (pdf)

 
bullet11 november 2015, Tubantia: Jos de Blok van Buurtzorg begint eigen zorgverzekering

De oprichter van Buurtzorg Nederland heeft het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land.
Bij de bestaande zorgverzekeraars gaat het puur om de commercie en de kosten en het draait te weinig om de zorg voor patiŽnten. Er wordt veel geld uitgegeven aan dure commercials", aldus Jos de Blok.

ďMen stelt steeds meer eisen, die niets met zorgverlening te maken hebben.
Het is echt onzinnig. Het kan beter en goedkoper. Wij richten ons op de kerntaak. Dat is het verlenen van zorg. Ē
 
bulletZie ook de pagina's  Overige Informatie en Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet10 november 2015, Volkskrant: brief 234 wethouders aan Plasterk: 'Bezuinigen te groot en onterecht'

Forse bezuinigingen op onder meer de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp voor ouderen gaat ten koste van kwetsbare burgers en de rek is eruit.

Dat schrijven de wethouders van 234 gemeenten in een brandbrief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.
De bezuinigingen die het Rijk oplegt zijn volgens de 234 wethouders 'te groot, te onvoorspelbaar en onterecht'.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 
bullet1 november 2015, nu.nl: Bedrijfsartsen reageren niet adequaat op beroepsziekten

Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten regelmatig niet of grijpen niet adequaat in. Daarmee verzaken de artsen de verantwoordelijkheid die ze hebben op dat gebied.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB) in reactie op de uitzending over het onderwerp van KRO-NCRV De Monitor zondagavond.

De NVAB wil dat de aanpak van beroepsziekten, aandoeningen die mensen krijgen als gevolg van hun werk, zoals een burn-out of RSI, verbetert.
 
bulletZie ook de pagina's Burnout preventie, Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

Zie op deze pagina's de eerdere discussies mbt de wenselijkheid van goed opgeleide en onafhankelijke bedrijfsartsen!
 

 

 
bullet30 oktober 2015, Trouw: Asscher grijpt in bij UWV om stuwmeer weg te werken - Zie dit uitgebreide artikel

Het moet anders bij het UWV. Dat zegt minister Lodewijk Asscher van sociale zaken over de grote werkachterstanden bij de uitkeringsinstantie.
Op tenminste drie afdelingen van het UWV kunnen ze het werk niet aan.

Dit voorjaar wil de minister een uitgewerkt plan van aanpak aan de Tweede Kamer presenteren.

Het gaat oa om:
 
bulletDe divisie Handhaving waar 73.000 signalen van vermoedens tot fraude op stapel.
 
bulletDe afdeling sociaal-medische zaken moeten de verzekeringsartsen 25.000 arbeidsongeschikten herkeuren.
 
bulletEr zijn 47.000 mensen die wachten op een re-integratietraject.

 
bulletDit voorjaar wil de minister een uitgewerkt plan van aanpak presenteren aan de Tweede Kamer.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.
 

 

bullet30 oktober 2015, Trouw: UWV stopt met beboeten van fraudeurs

Mensen met een WW-uitkering of die in de ziektewet zitten, kunnen vanaf 1 juli straffeloos informatie over inkomsten achterhouden.

Weinig mensen frauderen bewust met een werkloosheid- of ziektewetuitkering beweert het UWV.
Bovendien komt er een nieuw automatiseringssysteem.

Het UWV kiest niet meer voor boeten, dat is veel werk.
We gaan liever preventief aan de slag. Dus we gaan de mensen vooraf goed inlichten.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 
bullet24 oktober 2015, Trouw: We gaan teleportere- de weg naar een niet af te luisteren quantum-internet

Onderzoekers van de TU Delft toonden deze week aan dat elementaire deeltjes zich werkelijk zo spookachtig gedragen als de moderne natuurkunde voorspelt.
Ze bereikten een doorbrak op weg naar het quantum-internet: oneindig snel en niet af te luisteren.

Zie dit uitgebreide artikel!
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld van deze website, item 3 'Algemene Toelichting bij het nulpuntveld - Van Newton naar kwantumfysica - Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld - oa teleporteren (non-lokale verbinding)'

 
bullet2 October 2015, nu.nl: Kabinet bespreekt voorstel over kortere loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet bespreekt een voorstel om kleine ondernemers niet langer te verplaichten twee jaar loon door te betalen voor hun zieke werknemers. Deze termijn wordt teruggebracht naar 1 jaar.

Het gaat om een vrijwillige regeling voor bederijven met maximaal 10 werknemers.
In het voorstel van ministers van Sociale zaken en Economische zaken gaan de werknemers er niet op achteruit. Het UWV betaald het tweede jaar loon. Werkgevers betalen hiervoor premie en de overheid legt jaarlijks 20 miljoen euro bij.
 
bulletzie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet1 October 2015: Artikel: Verboden elkaar te helpen, door Paul de Blot (hoogleraar Business Spiritualiteit, Universiteit Nyenrode)

Een schokkend verhaal.
 
bulletWebsite van Paul de Blot
 
bullet Spiritueel Ondernemers netwerk
 
bullet Nyenrode Business Universiteit
 
bulletZie ook de pagina's Spirituele pad en Spiritueel herstel van deze website.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl die uit deze website over burnout is voortgekomen.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet26 september 2015, nu.nl: Ziekenhuizen weten niet hoeveel behandeling kost

Medewerkers van ziekenhuizen zijn niet in staat een patiŽnt te vertellen hoeveel een behandeling precies kost.

Van de 67 ondervraagde ziekenhuizen kon 50 procent geen antwoord geven op de vraag wat een glaucoom-meting kost bij een oogarts.
 
bulletTelevisie programma Kassa: Ziekenhuizen nog steeds niet op de hoogte van behandelkosten
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet5 september 2015, Volkskrant: Topman UWV: weer contact met werkloze nodig

Het UWV wil af van het alleen maar digitaal begeleiden van werklozen. Wie zijn baan kwijtraakt, moet zeker in het begin, op gesprek kunnen bij een adviseur van de uitkeringsinstantie.

Dat zegt de nieuwe topman van het UWV Werkbedrijf naar aanleiding van een schrijnend persoonlijk relaas van een werkloze - Sjors van Beek.

Sjors van Beek (52), een werkloze journalist, omschrijft het UWV als 'een ondoordringbare digitale muur en een onpersoonlijk

technocratisch bastion, bevolkt door 19 duizend ambtenaren die hun targets zitten af te vinken en werklozen uit de statistieken proberen te toveren. En dan ben ik nog hoogopgeleid, mondig en bedreven met computers en social media.'

Van Beek veegt de vloer aan met de 'strenge voorschriften, kleuterregeltjes en schoolse, vaak onbereikbare, onlinewerkmappen'.

De '100 procent passende vacatures' die het UWV belooft, betekenen een klap in het gezicht van de werkloze academicus die na bijna 25 jaar door een reorganisatie op straat kwam.

Een tijdelijke baan in Groningen is met 180 kilometer verderop 'onhandig', maar 'er knapt pas echt iets als ik lees wat voor type ze zoeken: een 'junior journalist'. Met maximaal drie jaar werkervaring.

Zijn uiteindelijke ontsnapping uit de WW, het zzp-schap, wordt eerder 'ontmoedigd dan gestimuleerd'.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie (voor meer items die met dit artikel een link hebben) en Herstel burnout (voor een meer integrale aanpak bv) van deze website.
 

 

 
bullet25 augustus 2015, nu.nl:  Overheid faalde volgens ombudsman aan alle kanten bij PGB's

Het menselijk belang is op alle fronten uit het oog verloren bij de invoering van de nieuwe wet voor het persoonsgebonden budget (pgb), concludeert de Nationale ombudsman in een op 25 augustus 2015 verschenen rapport.

De overheid is, zoals al vaker gebeurde, tekortgeschoten en lijkt maar niet te leren van eerder gemaakte fouten. "En het is de burger die hiervoor uiteindelijk de rekening betaalt", aldus de ombudsman in zijn rapport.

Van begin tot einde zijn er fouten gemaakt. Het valt de overheid zwaar aan te rekenen dat er zoveel fout is gegaan.
 
bullet24 augustus 2015, www.nationaleombudsman.nl: Rapport: Invoering pgb-trekkingsrecht - schoolvoorbeeld van hoe het niet moet

De overheid moet leren van grote uitvoeringsproblemen zoals onlangs bij de invoering van het pgb-trekkingsrecht.
Hierbij zijn bij de invoering, net als bijvoorbeeld eerder bij de invoering van het ťťnbankrekeningnummer bij de belastingdienst het geval was, de belangen van kwetsbare burgers en van zorgverleners uit het oog verloren.

 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl (Duurzame Politiek met integrale visie), welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet22 augustus 2015, Volkskrant: Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken

Nederland dreigt uit de bocht te vliegen met het massaal bespioneren van burgers.

Midden in de zomervakantie heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een concept-wetsvoorstel 'ter consultatie' voorgelegd waarmee de grondrechten van elke Nederlander met voeten wordt getreden: de nieuwe wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).
Als deze wet er komt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD ongekende bevoegdheden om inbreuk te maken op onze privacy
.
 
bullet28 juli 2015: www.hrw.org (Human Rights Watch): With Liberty to monitor all

How Large-Scale US Surveillance is Harming Journalism, Law, and American Democracy

For much of its history, the United States has held itself out as a model of freedom, democracy, and open, accountable government. Freedoms of expression and association, as well as rights to a fair trial, are protected by the Constitution, and US officials speak with pride of the freedom of the media to report on matters of public concern and hold government to account for its actions.

Yet, as this report documents, today those freedoms are very much under threat due to the governmentís own policies concerning secrecy, leak prevention, and officialsí contact with the media, combined with large-scale surveillance programs.

If the US fails to address these concerns promptly and effectively, it could do serious, long-term damage to the fabric of democracy in the country.

 

bullet

Zie ok de pagina Ethiek en filosofie van deze website.
 

bullet

Zie ook de website www.duurzame-politiek.nl (Duurzame Politiek met integrale visie), welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

bullet21 augustus 2015, nu.nl: Deadline herbeoordeling PGB's gemeenten niet haalbaar

De deadline van 1 oktober voor de beoordeling van 125.000 persoonsgebonden budgetten gaan niet alle gemeenten halen, dat weten ze nu al.
Deze gemeenten hebben niet genoeg capaciteit om de klus voor elkaar te krijgen, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 'Om de klus zorgvuldig uit te voeren, is meer tijd nodig.


 
bullet21 augustus 2015, nu.nl: Werkzoekenden UWV gemiddeld steeds ouder

In 25 jaar is het aantal werkzoekenden via het UWV sterk verouderd.

In 1990 was nog ťťn op de 5 werkzoekenden 45 jaar of ouder. Vorig jaar was dat ruim de helft van het ledenbestand.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau  voor de Statistiek CBS) vrijdag heeft bekendgemaakt.
Volgens het statistiekbureau is de toename te verklaren door de vergrijzing van de samenleving. In 1014 woonden ruim anderhalf keer meer ouderen in Nederland dan in de jaren negentig.

Daarnaast is de arbeidsparticipatie van 55-plissers flink toegenomen.
 
bullet Zie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 
bullet20 augustus 2015, nu.nl: Lange werkweek vergroot risico op beroerte

Mensen van werkweken van 55 uur of meer, lopen 33 procent meer risico op een beroerte van werknemers die het bij 35 tot 40 uur houden.

Dit blijkt uit een analyse van een groot aantal onderzoeken uitgevoerd door University College London, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet.
 
bulletTekst artikel: Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke

Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603.838 individuals.
 
bulletTekst artikel:  Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke (pdf - file)

 
bullet Zie ook de pagina's Fysiek herstel en Overige Informatie van deze website.


 
bullet19 juli 2015, Nieuwsuur NOS: 100.000 Jongeren krijgen geen hulp van de Gemeenten - (video)

Er is te weinig aandacht en hulp voor een zeer grote groep kwetsbare jongeren.

Zoín 100.000 jongeren zijn niet in beeld bij de gemeenten en krijgen dus geen financiŽle hulp of andere begeleiding.
Dit concludeert de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het onlangs verschenen rapport Buitenspel.

G
emeenten hebben sinds de decentralisaties veel meer zorgtaken gekregen.
Volgens de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor werkloze jongeren.

Onderzoekers van de Inspectie van Sociale Zaken zijn kritisch op gemeenten: "Er zijn jongeren die verstoken blijven van inkomenssteun, en van de zo broodnodige re-integratieondersteuning. Ze verdwijnen van de radar van de Sociale Dienst van de gemeente. Al met al verdienen werkloze jongeren, zeker de kwetsbaren onder hen, beter.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 
bullet16 juli 2015, bnr.nl: CNV: Sommige WW-uitkeringen door wetten gehalveerd

Sinds 1 juli zijn er wetten veranderd waardoor mensen met een uitkering veel minder geld zullen krijgen.
Volgens vakbond CNV worden de uitkeringen zelfs gehalveerd.


Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, schetst de situatie zoals deze nu is: "Stel je voor dat je in het afgelopen jaar een half jaar hebt gewerkt, dan krijg je in plaats van 70 procent van je laatst genoten loon, 70 procent van de loon die je daadwerkelijk hebt verdiend.
Alleen: dat is maar een half jaar. Dat betekent dat je 70 procent krijgt van de helft van je inkomen, dat is 35
procent".
 
bullet FNV: 2015: Nieuwe regels ontslag, flexcontracten en WW
 
bulletFNV:  Brochure - Werkloos en nu?  (pdf)
 
bulletUWV - www.uwv.nl: Wordt of ben werkloos - WW- uitkering

U wordt binnenkort werkloos. Uw werk stopt of uw werkgever wil u ontslaan. Probeer direct een nieuwe baan te vinden zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV
.
 
bulletUWV - www.uwv.nl: Achtergrondinformatie over WW
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet19 juni 2015, NOS.nl: UWV voorziet problemen bij uitbetaling WW

Uitkeringsinstantie UWV denkt dat er grote problemen ontstaan bij de uitbetaling van de WW-uitkering.
Mensen die na 1 juli in de WW komen, moeten maandelijks doorgeven of ze geld hebben verdiend.
Pas als die informatie bij het UWV is, krijgen ze hun uitkering.

WW'ers moeten hun sociale verzekeringsloon (sv-loon) doorgeven. Dat sv-loon staat niet altijd op het loonstrookje en soms moet de werknemer het zelf uitrekenen. 
Het UWV denkt dat het melden van deze inkomsten erg ingewikkeld is en houdt er rekening mee dat iedereen het de eerste maand verkeerd zal doen.
Uit een onderzoek van het UWV bleek een jaar geleden dat 99 procent van de mensen niet weet wat hun sv-loon is.

Ook maakt het UWV zich zorgen over de financiŽle situatie van de WW-ers.
Door de verandering kan het zes weken duren voordat de eerste WW-uitkering binnen is.
Als de inkomsten niet worden opgegeven, krijgen mensen helemaal geen uitkering !

- Zie ook de pagina Overige informatie van deze website

 

 
bullet15 juni 2015, nos.nl: Huisartsen in de problemen door lange wachttijd GGZ

Huisartsen behandelen steeds vaker zelf mensen die zwaar psychisch of psychiatrische problemen hebben. Doorverwijzen naar specialistische zorg lukt niet of is moeizaam.

Tachtig procent van de huisartsen kreeg het afgelopen jaar meer mensen in de wachtkamer die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.
Tweederde van de artsen zegt dat de complexiteit van psychische klachten in  de huisartsenpraktijk toeneemt.
 
bulletEigen mening:

Vooral voor de betrokken patiŽnten zijn de lange wachttijden en geen goede begeleiding zeer ernstig en ontoelaatbaar !
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 

 

 
bullet9 juni 2015, Volkskrant: Rekenkamer: zorgplannen onvoldoende onderbouwd

De bezuinigingsplannen van een half miljard euro op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken zijn niet voldoende onderbouwd, stelt de Rekenkamer.

SP en CDA vinden dat er nieuw onderzoek moet komen naar de bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) laat in een reactie weten dat de zorgbesparing wel goed is onderbouwd. Het rapport is geen reden om de plannen stop te zetten of tegen het licht te houden.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

 

 
bullet6 juni 2015: G1000 in de stad Groningen - www.g1000goningen.nl
 
bullet Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015
 
bulletG1000nu: http://g1000nu.ning.com/ - Platform voor democratische innovatie - Nederland.
 
bulletG1000.org - www.g1000.org/nl/  - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in BelgiŽ - David van Reybrouck
 
bulletBoek: 'Tegen Verkiezingen', door David van Reybrouck. Kijk dit boek in via Google.
 
bulletArtikel: Oratie prof mr Job Cohen (pdf) oa over G1000:
Drie grote decentralisaties zijn sinds 1 januari 2015 een feit en stellen de Nederlandse gemeenten voor een grote opgave: op de terreinen van de jeugdzorg, grote delen van de ouderenzorg en de arbeidsparticipatie dragen zij verantwoordelijkheid.
Dat zijn gebieden die voor heel veel mensen van groot belang zijn.

Daarom is het essentieel dat burgers vertrouwen hebben in hun gemeenten.
Dat gaat niet vanzelf, zeker niet in een tijd van grote veranderingen, die nog eens voor extra onzekerheid zorgen.
 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website.
 
bulletZie de pagina Integrale visie NL/EU - item 2 van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout herstel.
 

Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?

 Video: David van Reybrouck - VPRO Tegenlicht - 25 maart 2014:
Waarom G1000 ?Kijk verder dan je neus lang en breed is!

lang staat voor: duurzaamheid
breed voor: integrale visie

 

 

bullet1 juni 2015:  Democratie 1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn (geÔnspireerd door G1000)  -  www.democratie1000.nl/

Ruim 700
burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers gaan in gesprek over 'hoe verder met de locale democratie?

Zelf heb ik als burger mee mogen doen aan deze D1000.
Ik vond het een imposante ervaring om met ruim 700 mensen (burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers) in gesprek te zijn over 'hoe verder met de locale democratie?

Ik was onder de indruk van de effectiviteit, gestructureerde opbouw, het enthousiasme en de goede organisatie.
Het was een levendig en aangenaam gebeuren, waarbij ik vele mensen heb ontmoet in een bijzonder open sfeer!

Een statement dat naar voren kwam was bv: 'De agenda van de straat op tafel bij de raad'
 
bullet Kort video-veslag D1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn
 
bullet Verslag D1000  -  VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) - website
 
bullet Verslag D1000  -  Lokale Democratie in beweging  - website
 
bullet Verslag D1000  -  Binnenlandsbestuur.nl
 
bulletHet 'D1000 manifest' top 3:
 
bulletBurgertoetsraad via loting (naast bestaande Gemeenteraad) is het belangrijkste voorstel voor vernieuwing van de lokale democratie
 
bulletThemapolitiek door middel van dialoog
 
bulletElke gemeente experimenteert dit jaar met minimaal 1 uitdagend initiatief uit de samenleving, in volledig vertrouwen
 
bulletEnkele andere items:
 
bulletWeg met het coalitie akkoord
bulletBurgerschap in het onderwijs
bulletLoslaten en vertrouwen gewoon doen
bulletSamen eropuit
bulletDe agenda van de straat op de tafel van de (Gemeente-) Raad
 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website
 
bulletZie de pagina Integrale visie NL/EU - item 2 van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout herstel.
 

 

bullet18 mei 2015, Tubantia: Opnieuw onderzoek naar zombieziekte ME

De Gezondheidsraad  de chronische ziekte ME opnieuw on de de loep nemen. Dat zegt de Tweede Kamer.
De parlementariŽrs willen dat de Gezondheidsraad al het bestaande wetenschappelijk onderzoek naar de vermoeidheidsziekte ME in kaart brengt. Dat moet duidelijkheid brengen.
 
bullet18 mei 2015, RTV-Utrecht: Soester ME patiŽnte blij met het onderzoek Gezondheidsraad

De jarenlange inzet van ME-patiŽnte Mirande de Rijke uit Soest heeft eindelijk resultaat. De Gezondheidsraad gaat onderzoek doen naar de vermoeidheidsziekte myalgische encefalomyelitis (ME).

In 2011 begon De Rijke een burgerinitiatief om ME onder de aandacht te brengen. Daarmee hoopt ze in Nederland erkenning te krijgen voor de ziekte. Veel mensen denken namelijk dat ME alleen een vermoeidheidsziekte is, maar dat klopt niet zegt De Rijke.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet 13 mei 2015, NOS Nieuwsuur: Steeds meer vraagtekens bij de Wet Werk en Zekerheid

Per 1 juli gaan flexwerkers na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar. Ook komt er een vaste ontslagroute en de maximale duur van de WW gaat van 3 naar 2 jaar. 

De overheid wil met de WWZ de rechtspositie van flexwerkers verbeteren en het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker maken. Ook moeten met een aanpassing van de werkloosheidswet werklozen sneller aan het werk geholpen worden.
 
bullet  16 mei 2015, NOS artikel: Wet Werk en Zekerheid meer onzekerheid in het Onderwijs

Nog voordat de
Wet Werk en Zekerheid op 1 juli definitief in werking treedt, ligt hij al flink onder vuur.
De overheid wil met de WWZ de rechtspositie van flexwerkers verbeteren en het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker maken. 
 
bullet www.rijksoverheid.nl: Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen.
Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers.
Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker.
De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.
 
bulletUWV: Wet Werk en Zekerheid (Wwz) - verschillende situaties
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

 

bullet8 mei 2015, Trouw: Keuringsartsen: Te snel stempel 'ziek'

"Iedereen in Nederland mankeert wel wat volgens de huidige definities van ziekte en gezondheid", signaleert de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsartsen. Dat is onhoudbaar, we lopen echt vast.
 
bulletWel erg makkelijk verklaren waarom er zo veel mensen niet in orde zijn en zich niet goed in hun vel voelen? 
Denk aan:
 
bulletZie bv http://demonitor.ncrv.nl/ Houding van sommige landelijke en lokale overheden, bedrijfsleven, (zorg-) verzekeraars, banken tov oa werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en zieken en gewone burgers.
 
bulletVeel extra stress door vele problemen met de gezondheidszorg - Landelijk naar Gemeente,
Veel zorg naar mantelwerkers
 
bulletSteeds meer armoede
 
bulletSteeds meer problemen met zorgverzekeraars (bv steeds hoger eigen risico, onduidelijke polissen en wijzigingen tijdens het kalenderjaar, (extreem) hoge rekeningen)
 
bulletZeer veel woeker-polissen zijn na jaren nog steeds niet opgelost
 
bulletSituatie flexwerkers
 
bulletZie ook de items op deze pagina:
 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)
 
bullet Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
 
bullet 24 april 2015, TV NOS Nieuwsuur: Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers - (video - 3de item)

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.

Met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burnouts onder 20 tot 30-jarigen.

Ca. 1000.000 jongeren zitten momenteel met burnout thuis.
De onzekerheid, de nul uren contracten en de flexcontracten zijn daarbij een bepalende factor.
 
bulletArtikel: 'Verzuim door stress op jonge leeftijd' - www.arboned.nl - 18 maart 2015
 
bulletZie ook item Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014) op deze pagina
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 

 

bullet22 april 2015, nu.nl: Mindfulness beschermt tegen terugval na depressie

De meditatietechniek mindfulness beschermt tegen terugval na genezing van een depressie.
De meditaties die mensen leren bij mindfulness zijn ongeveer net zo effectief als antidepressiva. Dit blijkt na onderzoek bij 424 volwassenen. Bij het experiment werden de mensen opgedeeld in 2 groepen.
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.

 
 
bullet14 april 2015, nu.nl: Steeds meer gemeenten willen basisinkomen

Steeds meer Gemeenten overwegen een basisinkomen voor bijstandsgerechtigden.
 
bullet26 april 2015, nu.nl: Ruim vier van de tien flexwerkers kunnen niet goed rondkomen 

Mensen met onzekere contracten hebben meer moeite om rond te komen, dan mensen met een vast contract.
Dit blijkt uit een onderzoek van het FNV.

 
bullet14 april 2015, Tubantia: Steden willen gratis geld voor bijstandsgerechtigden

Wageningen: De gemeenteraad moet nog akkoord gaan en er zijn nog wat kleine hobbels te nemen, maar Wageningen zou zo maar de eerste gemeente kunnen worden die gaat experimenteren met het zogenoemde basisinkomen.
Initiatiefnemer is de lokale afdeling van D66, de grootste partij in de behoorlijk progressieve gemeenteraad en lid van het college.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet13 april 2015, nos.nl: Ouderen krijgen thuis te weinig zorg

Huisartsen en wijkverpleegkundigen zien in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen die vereenzamen of slecht eten en drinken.

Ze constateren dat ouderen vaak te weinig professionele zorg aan huis krijgen en ook te weinig mantelzorg.

 
bullet YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
De samenleving is continu en op vele vlakken aan verandering onderhevig. Hoe dienen de instituties mee te bewegen?

'De duivel huist in de details. Als je het systeem wil toetsen, dan kun je een algemeen verhaal vertellen over het systeem, maar uiteindelijk gaat het erom hoe werkt het uit als het om de details gaat' - Alex Brenninkmeijer
 
bullet22 april 2015, BNR: Brenninkmeijer: Nederlandse rechtsstaat faalt op alle fronten

Als er nu een stresstest zou bestaan, dan zakt Nederland. Ook vergeleken met de rest van Europa staat Nederland er niet fraai op.

Dat vindt hoogleraar Alex Brenninkmeijer (Oud Ombudsman) -  Alex Brenninkmeijer hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht (inaugurale rede)
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet7 april 2015, Dagblad Tubantia: Een op de tien van de Nederlandse bevolking is besmet met kippenvleesbacterie ESBL

De bacterie, waar volgens de onderzoekers 80 % van het kippenvlees mee besmet is, produceert enzymen die de werking van antibiotica uitschakelen.
Behalve kippenvlees is ook rundvlees besmet met de risicovolle bacterie.

Er wordt veel gebruik gemaakt van antibiotica (oa in veeteelt: pluimvee, varkens, koeien)

 
bullet18 maart 2015, nu.nl: Nederland werkt met Denemarken aan ontwikkeling kwantumcomputer

Het Nederlandse Instituut Qutech gaat samenwerken met het Deense Niels Bohr Instituut aan de ontwikkeling van kwantumcomputers.
Door de nieuwe overeenkomst met het Niels Bohr Instituut gaan zo'n 100 Nederlanders en 60 Denen samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe computersoort, die gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen van de kwantumfysica.
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld van deze website, item 3 'Algemene Toelichting bij het nulpuntveld - Van Newton naar kwantumfysica - Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld - oa teleporteren (non-lokale verbinding)'
 
bulletZie item Teleporteren is geen sciencefiction meer op deze pagina.
 
bulletWaarom komt dit item voor in deze site over burnout?
 
bulletOa eigen ervaring en meer bekend raken met de verschillen tussen de klassieke natuurkunde (oa Newton) en de kwantumfysica hebben mij gebracht bij het werk van bv Ken Wilber (integrale benadering) en Ervin Laszlo.

Naar mijn beleving is het traditionele/klassieke wereldbeeld/mensbeeld te beperkt mbt de vraagstukken van deze tijd en de toekomst.

 
bullet13 maart 2015, ggznieuws.nl: Het gebruik van antidepressiva groeit al jaren met gemiddeld 3%

In lijn met de groei in de afgelopen tien jaar nam het gebruik van antidepressiva in 2014 met 3% toe.

De bijbehorende geneesmiddelkosten namen met 2% toe en kwamen uit op Ä 50 miljoen. Vooral het patentverloop van escitalopram draagt bij aan de beperktere kostenstijging en de toename van het aandeel generiek.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet10 maart 2015, npowetenschap.nl: Suikerlobby gebruikte soortgeleijke misliednde tactieken als de tabaksindustrie

Suikerlobby beÔnvloedde wetenschappelijke agenda.
Eind jaren zestig en begin jaren zeventig had de suikerindustrie in de VS een flinke vinger in de pap van het wetenschappelijk onderzoek naar tandbederf.
Hoewel de suikerindustrie al in 1950 het wetenschappelijke bewijs had aanvaard dat suiker de oorzaak is van tandbederf, deed deze industrie er alles aan om tandbederf niet terug te dringen via de meest voor de hand liggende aanpak: het beperken van de suikerconsumptie.
 
bulletZie ook item suiker op deze pagina.

 
bullet24 februari 2015, Tubantia: Almelose huisarts is Nederland zat

'Ik kan niet en wil niet functioneren in het huidige zorgsysteem'- huisarts Kriek in Almelo.
De macht van de zorgverzekeraars is hem een doorn in het oog.
 
bulletZie ook de de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet18 januari 2015, lhv.nl: Huisartsen erg ontevreden over contact met zorgverzekeraar

Huisartsen zijn erg ontevreden over het contact dat ze hebben met de zorgverzekeraars hebben over het contract 2015.
Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Huisartsen Vereniging.
 
bullet 19 januari 2015, radartv.nl: Conflict huisartsen met VGZ om zorgcontract

Een groep van ongeveer 500 huisartsen heeft het zorgcontract met zorgverzekeraar VGZ niet ondertekend omdat de groep vindt dat de zorg verzekeraar zo teveel macht krijgt.
Door dit conflict wordt bepaalde zorg niet vergoed.
 
Wat betekend dit voor de patiŽnt?

 
bullet15 januari 2015.nos.nl: Mensen moeten niet langer dan vier uur per dag zitten

Volgens Renť Sielhorst is het een kwestie van tijd voordat er een norm komt van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO: 'mensen moeten niet meer dan tot 30 minuten tot een uur onafgebroken zitten. Vier uur per werkdag zitten is ongezond. Het gaat er om dat je zitten afwisselt met staan en staan weer afwisselt met bewegen.
 
bulletZie ook de pagina Fysiek hertel van deze website.

 
bullet12 januari 2015, ggznieuws.nl: Decentrale jeugdzorg in Denemarken niet zo'n succes

Het decentrale jeugdzorgstelsel dat nu wordt ingevoerd is gebaseerd op het Deense model. Daar blijkt het echter helemaal niet zo goed te werken.
Waar in Nederland voor wordt gevreesd, is in Denemarken gebeurd: er zijn grote regionale verschillen en gemeenten kiezen voor de goedkoopste zorg, niet voor de beste.

 
 
bullet10 januari 2015, DeStentor: Radeloos over nieuwe zorg

Nederland is bang om oud(er) of ziek te worden. Bang dat de zorg onbetaalbaar wordt. Bang om een verstotene in eigen land te worden. Dat je alleen en eenzaam over blijft.

Dat trieste beeld stijgt nadrukkelijk op uit de grote zorgenquÍte door deStentor, Tubantia en de Gelderlander de afgelopen weken heeft gehouden.
 
bullet Zie ook de pagina's Ethiek en filosofie, Maatschappelijke context en Herstel burnout (werken met integrale visie) van deze website.
 

 

bullet29 december 2014, nu.nl: Zorgverzekeraar mag niet in medische gegevens

Volgens minister Schippers benadrukt in de Tweede Kamer dat alleen hulpverleners toegang hebben tot in de computer opgeslagen medische gegevens. Zorgverzekeraars mogen geen kijkje nemen in de medische gegevens van patiŽnten.

 
bullet26 december 2014, GGZnieuws: 1 miljoen Nederlanders aan de antidepressiva

In Nederland zijn zo'n 1 miljoen mensen die antidepressiva slikken en dit aantal blijft stijgen.
Reden voor het Fonds Psychische Gezondheid om een het antidepressiva-gebruik eens nader onder de loep te nemen.
 
bullet Fonds Psychische Gezondheid: Antidepressiva: een vloek of een zegen?
 
bulletZie bv ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet16 december 2014, nu.nl: Asscher past fraudewet aan na kritiek

De hoogte van de boetes voor fraude met uitkeringen wordt aangepast.
Voortaan zullen de uitkeringeninstanties UWV, SVB en gemeenten bij overtredingen meet letten op de ernst van de overtreding en de omstandigheden. Ook zullen ze meer rekening houden of de ontvanger van een uitkering verwijtbaar heeft gehandeld.
 
bullet4 december 2014, nu.nl: Fraudewet maakt crimineel van brave burger

Mensen die zich vergissen, per ongeluk of door overmacht een paar dagen te laat informatie doorgeven aan de gemeente, het UWV of de SVB, worden veel te hard aangestraft.

De Fraudewet ontworpen om fraude in de sociale zekerheid tegen te gaan, pakt de goedwillende burger keihart aan en laat echte fraudeurs ongemoeid.
Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman dat recent is gepubliceerd.
Daarbovenop komt nog eens een boete van 100 % van datzelfde bedrag. 'De vraag of mensen opzettelijk niet aan hun verplichtingen voldoen of dat er een andere reden voor voor is, speelt nauwelijks een rol.
 
bullet4 december 2014, www.nationaleombudsman.nl: Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen
 
bullet 4 december 2014, nos.nl: UWV schort boetes fraudewet op
 
bullet Zie ook de pagina Overige informatie van deze website. 
bullet16 december 2014, nu.nl: Ivo Opstelten en Nederlandse scholen winnen Big Brother Awards  - www.bigbrotherawards.nl/

Minister Ivo Opstelten (Justitie) en de Nederlandse scholen ontvangen Big Brother Awards voor een reeks privacy schendingen.
De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden ontving een prijs omdat hij zich juist sterk heeft ingezet voor de bescherming van privacy.
Minister Opstelten won al eerder 3 Awards voor privacyschendingen.
 
bullet4 november 2014, cbp.nl: Verbetermaatregelen lasndelijk patientientendossier na onderzoek CBP

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconcludeerd dat in het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens werden uitgewisseld van mensen van wie de rechtsgeldige toestemming daarvoor niet kon worden aangetoond.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de verantwoordelijke voor de medische gegevensuitwisseling via via het LSP, VZVZ inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alleen medische gegevens worden uitgewisseld van mensen die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.
 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.

 
bullet6 december 2014, medicalfacts.nl: Concrete zorgen over machtsconcentratie zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bezorgd over de machtsconcentratie onder zorgverzekeraars.

Machtige verzekeraars op een in-transparante markt zijn aanleiding voor een onderzoek van de toezichthouder.
 
bullet www.nza.nl: Brief aan minister Schippers van NZa

 
bullet4 december 2014, nu.nl: Mensen in de problemen met bedrag eigen risico

Het aantal mensen dat het eigen risico van de zorgverzekering niet in ťťn keer kan betalen, neemt snel snel tempo toe.
Zorgverzekeraars uiten daarover in het AD hun zorgen. Bij VGZ betaalden eind 2012 50.000 verzekerden het eigen risico niet in ťťn keer.
 
bullet Zie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
 
bullet3 december 2014, nrc.nl: Armoede in Nederland opnieuw sterk teogenomen

Afgelopen jaar is de armoede in Nederland, net als in 2011, sterk toegenomen. Ramingen wijzen op een minder sterke groei in 2013, en een verder afname in 2014. Dat blijkt uit het rapport Armoedesignalement 2013.
 
bullet11 november 2014, nu.nl: Problematische schulden steeds vaker onoplosbaar
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 


 

bullet26 november 2014, Trouw: Brussel maant Nederland over gezondheidszorg

Brussel wil dat Nederland vaart maakt met het recht van een patiŽnt om in een ander EU-land gezondheidszorg te kunnen kiezen.

Volgens de Europese Commissie voldoet de Nederlandse wetgeving nog steeds niet volledig aan de Europese regels.
De Commissie wil binnen 2 maanden horen welke  maatregelen Nederland gaat nemen.

 
 
bullet25 november 2014, nu.nl: PvdA wil gegevens burgers beschermen met 'datawet'

PvdA wil dat er ťťn wet komt waarin alle regels rond de privacy en data van burgers op internet worden vastgelegd.
De partij vindt dat de huidige regels onduidelijk en verouderd zijn.

'Uitgangspunt is dat je bezit van je eigen data houdt en dat je het recht hebt om vergeten te worden'
 
bullet Privacy Barometer
 
bulletwww.nu.nl: Artikelen over Privacy
 
bulletWikipedia: Privacy
 
bulletWikipedia: Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
 
bulletCollege Bescherming Persoonsgegevens - www.cbpweb.nl
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie en Ethiek en filosofie van deze website.
 

 

bullet17 november 2014, SP: 'Leijten: Weg met de zorgverzekeraars'

De landelijke zorgvoorziening. Meer zorg en minder markt, lagere premies en hogere kwaliteit.
Marktwerking heeft onze zorg wel duurder maar niet beter gemaakt.

Zorgpremies zijn gestegen en het eigen risico is ingevoerd en fors verhoogd.

Zorgverzekeraars besteden jaarlijks een half miljard  euro premiegeld aan reclame en PR.
Gezamenlijk hebben de verzekeraars ruim negen  miljard euro aan reserves opgepot.
De premies stijgen, maar waar blijft ons geld.
 
bullet Landelijke Zorgvoorziening (pdf)

 
bullet11 november 2014, cpbweb.nl: Nog steeds zorgen over privacy bij decentralisaties

Het College Bescherming persoonsgegevens (CPB) constateert dat het in de praktijk lastig blijkt om een vereiste grondslag te vinden voor iedere verwerking van persoonsgegevens in het sociale domein.

Vanaf 2 januari 2015 gaan gemeenten belangrijke taken uitvoeren op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Ethiek en filosofie van deze website.

 
bullet10 november 2014, RadarTV: Geen arbeidsongeschiktheidverzekering voor ADHD-er

Waarom is het praktisch onmogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten als je ADHD hebt?

 
bullet6 november 2014, TV programma Zembla: Fijn dat we verzekerd zijn

Jong en oud, ziek of gezond. Iedereen moet zich op dezelfde manier kunnen verzekeren voor ziektekosten. Dat is wettelijk zo vastgelegd. We noemen dat solidariteit. Verzekeraars zeggen dat iedereen welkom is. Dat ze niemand weigeren, hoe ziek ook. Want dat is verboden. Maar houden verzekeraars zich aan de regels?
 
bullet Zie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

 
 
bullet27 oktober 2014, Radar TV: Nieuwe regels algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt per 1 januari 2015 vervangen door nieuwe regelingen.

Veel mensen zullen dan bij de Gemeente moeten aankloppen met hun zorgvraag. Alleen: bijna niemand heeft nog bericht gekregen van de eigen gemeente. Dit blijkt uit een enquÍte onder het Radar Testpanel.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 


 

 
bullet23 oktober 2014, elsevier.nl: Storing UWV website werk.nl

De website  werk.nl van het UWV ligt er al sinds dinsdagavond uit wegens storing.
 
bulletZie de website https://allestoringen.nl/storing/werk-nl-uwv

Voor oa de actuele situatie storingen met de UWV site werk.nl.
 
bullet Bekijk ook Eerdere storingen UWV website werk.nl

 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 


 

bullet 16 oktober 2014, www.nibud.nl: Nibud: onbetaalde rekeningen kosten samenleving miljoenen

De samenleving kan miljoenen besparen door meer oog te hebben voor het financieel gedrag van consumenten. Dat stelt het Nibud in het rapport 'Overkoepelende blik op omvang en preventie van schulden in Nederland'.
 
bullet Rapport: 'Overkoepelende blik op omvang en preventie van schulden in Nederland'
 
bullet1 november 2014, Radio1 interview: Schuldhulpverlening  Nederland moet anders (item start na ca 35 min begin)
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet16 oktober 2014, nu.nl: Bewegen verkleint kans op depressie

Bewegen is niet alleen goed voor het hart en het voorkomen van overgewicht, maar kan ook helpen bij het bestrijden van depressies.

Onderzoekers uit de Verenigde Staten en Canada ontdekten dat mensen die gedurende het grootste deel van hun volwassen jaren actief bewegen, minder depressieve symptomen ervaren dan mensen die minder actief zijn.
 
bullet Zie ook de pagina's Psychisch herstel en Burnout preventie van deze website.

 
bullet13 oktober 2014, ggz-connect.nl: Psychische problemen net zo snel behandelen als kanker

De Engelse regering stelt meer geld beschikbaar om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten.

Ook gaat meer geld naar de opvang van mensen met een eerste psychose. Dit moet een einde maken aan het grote grote verschil tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg in Engeland. Dit maakte de minister van gezondheidszorg bekend.
 
bulletZie ook de pagina's Psychisch herstel en Herstel burnout van deze website.

 
bullet12 oktober 2014, nu.nl: Akkoord over strengere pensioenregels

Kabinet, regeringsfracties en de 'bevriende' oppositie hebben overeenstemming over het aanscherpen van de pensioenregels.
Dat betekent dat er een meerderheid voor de plannen in de eerste Kamer zal zijn. Ingewijden hebben dat zondagavond gezegd.
 
bulletZie ook item  Pensioenen, achtergrond informatie en ontwikkelingen op deze pagina.

 
bullet1 oktober 2014, nu.nl: Eerste Kamer wil advies vrije artsenkeuze

De Eerste Kamer wil dat de Raad van State zich buigt over het voorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) om de vrije artsenkeuze in te perken.
 
bulletZie ook eerdere items Item 1 en item2 over dit onderwerp op deze pagina

 
bullet29 september 2014, nu.nl: Overspannenheid komt het vaakst voor in financiŽle sector

Jaarlijks worden bijna 20.000 mensen ziek door hun werk. Het gaat het vaakst om een psychische aandoening, daarvan komt overspannenheid verreweg het vaakst voor (77 %), en en het meest in de financiŽle sector.
Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Centrum voor beroepsziekten over 2013.


 
bullet28 september 2014, VPRO Boeken: Boek 'Ons stipje op de waereldkaart'- door Piet van Rooy - (video)

De historicus Piet van Rooy over onze politieke cultuur naar aanleiding van diens bekroonde boek 'Ons stipje op de waereldkaart'.
Wat betekend ons polderdenken, zijn we wel zo tolerant? Zijn we niet veel conflictuezer dan we denken? Waarom spreken we zo graag over onszelf als een goed landje?
 
bullet Boek 'Ons stipje op de waereldkaart' door Piet van Rooy
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze pagina.

 
bullet25 september 2014, TV programma Zembla: Het mislopen van miljarden

De Belastingdienst 'misleidt' Tweede Kamer. U betaald netjes belasting. Niet iedereen doet dat. Maar tegenwoordig komen ze daar mee weg. Belastingambtenaren vertellen in Zembla dat ze door jarenlange bezuinigingen op de belastingdienst hun werk niet meer zorgvuldig kunnen doen.
Zembla gaat op zoek naar de zogenaamde 'Tax gap', het verschil tussen wat er in theorie aan belastingen binnen moet komen en wat er door de fiscus uiteindelijk wordt opgehaald.

De Nederlandse overheid blijkt de tax gab niet te berekenen. Ander landen doen dat al jaren.
Waarom doen we dat niet in Nederland? 
bullet25 september 2014, nu.nl: Accountants vinden cultuuromslag nodig

Accountkantoren moeten het publieke belang boven eigen belang stellen en kwaliteit voor laten gaan op het maken van winst.
Minister Dijsselbloem: Dat de kwaliteit in bijna de helft van de accountverklaringen onder de maat is, 'is onacceptabel'.
Minister Dijsselbloem van FinanciŽn zei dat donderdag in een toelichting op maatregelen die hij gaat nemen om het werk van de accountantssector in Nederland op te krikken.
Dijsselbloem benadrukt dat bedrijven, beleggers en overheid moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van accountantsverklaringen.

 
bullet19 september 2014, nu.nl: FNV vindt bedrijfsarts niet objectief

Vakcentrale FNV vindt dat een bedrijfsarts niet objectief medisch kan handelen omdat hij aan de ene kant wordt betaald door de werkgever, en aan de andere kant de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel.

Daarom pleit de FNV voor een onafhankelijke bedrijfsarts.
 
bullet Zie ook de pagina's Burnout preventie en Overige informatie van deze website.

 
bullet19 september 2014, nu.nl: Antidepressiva veranderen hersenen direct

E
en enkele dosis antidepressiva is genoeg om grote veranderingen in de hersenstructuur te weeg te brengen. Het effect is al na drie uur te zichtbaar.
Dit stellen onderzoekers van het Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences.
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website

 
bullet11 september 2014, nu.nl: Overheidsbeleid vergroot kans op burnout

Terwijl het kabinet inzet op vermindering van werkstress, maken veel overheidsmaatregelen het risico op een burnout groter.
Dat schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
Het SCP wijst er oa op dat het kabinet burgers steeds meer verantwoordelijkheid wil geven, bv via mantelzorg.
 
bulletZie ook de pagina Burnout preventie van deze website.

 
bullet4 september 2014, TV programma Zembla: De dood van een klokkenluider bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Arthur Gotlieb, 50 jaar en senior beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Hij komt in verweer, schrijft een dik rapport voor zijn hoogste baas. Hij luidt de noodklok over grote misstanden.
Twee weken later maakt Gotlieb een eind van zijn leven. Omdat de NZa van zins lijkt om de affaire stil te houden, stapt de familie van Arthur naar de pers. en wordt Arthur postuum klokkenluider.

 
bullet29 augustus 2014, http://1vjonerenpanel.eenvandaag.nl/: Onderzoek: Veel jongeren stressen over school en studie

Uit onderzoek van EenVandaag samen met jongerenkrant7Days blijkt dat zes op de tien ondervraagde jongeren (60 %) wekelijks ťťn of meerdere keren stress hebben over school- of studiezaken. In totaal deden 2.400 jongeren mee aan het onderzoek.
Onderwerp in TV uitzending EenVandaag 29-08-2014 - via www.npo.nl

 
bullet Onderzoek 'Stress' 5 juni 2014 (pdf)
bulletZie ook artikel 'Jongeren moeten steeds mer en meer' - via de website www.sevendays.nl
 
bulletZie ook de pagina's Psychisch herstel en Burnout preventie van deze website.

 
bullet30 juli 2014, nu.nl: Gezonde leefstijl kan effect van stress verminderen

Het effect van stress bouwt zich op in het lichaam en versnelt de celveroudering.
Nieuw onderzoek laat echter zien dat deze negatieve effecten verminderd kunnen worden met een gezond eetpatroon, beweging en nachtrust.
 
bullet Zie ook de paginaīs Burnout preventie en Fysiek herstel van deze website.

 
bullet17 juli 2014, nu.nl: Werknemer verzuimt meer door stress
Stressklachten bij werknemers jagen het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer op kosten. Het stressgerelateerd verzuim lag in het eerste halfjaar van 2014 acht keer hoger dan in 2009.
 
bullet 17 juli 2014, arbonet.nl: Stress kost Nederlands bedrijfsleven nu al 800 miljoen
Meest opvallend is de toename van stressgerelateerde verzuim. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde had 10% te maken met stress. Dat is 8 keer zoveel dan in 2009. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1,1 miljoen werknemers.
 
bullet Zie ook de pagina Burnout preventie van deze website.

 
bullet14 juli 2014, altijdwatmonitor.ncrv.nl: Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten niet
Ruim twee derde (70%) van de bedrijfsartsen meldt beroepsziekten niet, terwijl ze hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Gebrek aan kennis van beroepsziekten en tijdgebrek worden als belangrijkste redenen opgegeven in een enquÍte onder bedrijfsartsen in opdracht van Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie.
bullet14 juli 2014, nu.nl: 70 procent bedrijfsartsen meldt beroepsziekten niet
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 
bullet2 juli 2014, http://lhv.artsennet.nl: Zorgmijden neemt steeds zorgwekkender vormen aan
Zorgmijden neemt steeds zorgwekkender vormen aan.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Landelijke Huisartsen Vereniging naar de mate waarin patiŽnten om financiŽle redenen het advies van hun huisarts niet opvolgen.
Kozen patiŽnten er in 2013 met name voor niet naar een zorgaanbieder in de buurt als psycholoog of fysiotherapeut te gaan.
In 2014 gaat het steeds vaker om het niet opvolgen van een verwijzing naar het ziekenhuis of niet doen van een aanvullende onderzoek als lab of rŲntgenfoto's.

 
bullet25 juni 2014, hcc.nl: Grondwet voor internet: 50e bijeenkomst ICANN
Op dit moment vindt in Londen de 50e bijeenkomst van ICANN plaats.
Op dit congres wordt onder andere gepraat over Internet Governance, de wereldwijde discussie over een grondwet voor internet. HCC maakte onlangs deel uit van het gesprek en sprak Neelie Kroes.
bullet Zie de pagina Filosofie en ethiek van deze website.

 
bullet24 juni 2014, rtlnieuws.nl: 4 op de 10 Nederlanders chronisch ziek in 2030
Nederlanders krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met chronische ziekten. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van het RIVM nar onze gezondheid in 2030.
Het RIVM verwacht dat het aantal mensen met een chronische ziekte zal stijgen van 5,3 miljoen in 2011 (32 procent bevolking) naar 7 miljoen in 2030 (40 procent bevolking).
 
bullet Toekomstverkenning RIVM: Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
 
bullet Protest tegen een dreigende aanpassing in de zorgverzekeringswet waardoor de vrije artsenkeuze verdwijnt.

De macht van zorgverzekeraars wordt steeds groter.

Niet afzien van het basisrecht van vrije artsenkeuze.

Op donderdag 5 juni 2014 gaat de Tweede Kamer over dit onderwerp met minister Schippers in debat.

 
bullet2 juni 2014, medischcontact.artsennet.nl: Huisartsen leggen werk neer om wetswijziging

De kans is groot dat ook tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen en apothekers gaan staken.

Het kabinet wil zorgverzekeraars niet meer verplichten om de zorg te vergoeden van een zorgverlener waarmee ze geen contract hebben. De verzekeraars kunnen dan selectiever zorg inkopen, wat onder meer ten goede zou komen aan minder stijging van de zorgpremie.

 
bulletPetitie:

Red de vrije artsenkeuze:
teken de petitie!!! - Steun de vrije artsenkeuze

 

 

bullet16 juni 2014, zielenknijper.nl: Prof. dr.Trudy Dehue in het boek 'Betere mensen': Etiketten plakken psychiatrie loopt uit de hand
 
bullet Boek: 'Betere Mensen', door Trudy Dehue
'Betere mensen' laat zien dat wetenschappelijk onderzoek de werkelijk eerder vormgeeft dan dat ze haar ontdekt.
Er is veel meer openheid nodig over de manieren waarop wetenschap de realiteit creŽert.
 
bullet 9 juli 2014, Radio 1: Trudy Dehue in een radio interview over haar nieuwe boek 'Betere Mensen'
 
bullet 3 juli 2014, nu.nl: Gebruik Ritalin bij adhd-kinderen verviervoudigd
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
 
bullet11 juni 2014, Telegraaf: FNV wil regeling voor beroepsziekten

Er moet een collectieve schadevergoedingsregeling komen voor slechtoffers van beroepsziekten.
Elk jaar worden in Nederland 50.000 mensen ziek door hun werk. Zo'n 3000 mensen overlijden jaarlijks aan een beroepsziekte.
Volgens de FNV is iemand die een ziekte oploopt door het werk, aan de goden overgeleverd.
 
bullet FNV: Regeling voor beroepsziekte
 
bullet Bureau Beroepsziekten FNV
 
bullet Zie ook de pagina's Overige informatie en Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet 30 mei 2014, RTLnieuws.nl: Teleporteren is geen sciencefiction meer
Mensen teleporteren zoals in de serie Star Trek, is nog niet mogelijk. Maar informatie teleporteren is dankzij de wetenschappers van de TU Delft nu geen sciencefiction meer.

Door het toepassen van kwantumfysica zijn de wetenschappers erin geslaagd om over een afstand van 3 meter informatie volkomen veilig en niet afluisterbaar te versturen door teleportatie.

Wat daarbij belangrijk is dat de data over die afstand niet door de tussenliggende ruimte reisde. De informatie is dus als het ware van de ene computer naar de andere gezonden, zonder dat er een verbinding was tussen die 2 computers - niet vast en niet draadloos.
 
bulletjuli 2014, Delft Integraal: Teleportatie bij TU Delft
Onderzoekers van het lab van prof.dr.ir Ronald Hanson hebben informatie geteleporteerd tussen twee verstrengelde quantumbits die drie meter van elkaar gescheiden waren
 
bulletZie video toelichting 'Quantumteleportatie van elelktrontoestanden' door Ronald Hanson
 
bulletZie hier ook de vele andere interessante video-links (fundamenteel onderzoek) bij andere vakgebieden.
 
bulletZie video 'Verstrengeling' door Ronald Hanson.
 
bullet29 mei 2014, www.tudelft.nl: Beam me up, data
bullet29 mei 2014, www.omroepwest.nl: Wetenschappers TU Delft teleporteren informatie
bullet29 mei 2104: www.sciencemag.org: Unconditional quantum teleportation between distant solod-state quantum bits
 
bullet Teleportatie - Wikipedia
 
bulletEigen Opmerking: Op de pagina Nulpuntveld, item 3 (van deze website) wordt oa ingegaan op teleportatie.
 
Op deze pagina komt 'Vernieuwing mens- en wereldbeeld in wetenschap en maatschappij' aan de orde (voor oa inspiratie en nog veel vragen).

Ons huidige gangbare wereld- en mensbeeld kan wel eens voor (grote) veranderingen staan!

 
bullet21 mei 2014, nu.nl: PatiŽnt met psychische klachten moeilijk door te verwijzen
Nederlandse huisartsen hebben in groeiende mate moeite om geschikte hulp te vinden voor mensen met psychische problemen.
 
bullet24 mei 2014, TV programma Kassa: Geen vrije zorgkeuze door patiŽntenplafond
Gespecialiseerde psychologen, psychiaters en instellingen kunnen sinds de bezuinigingen fors minder mensen opvangen.
De zorgcontracten die verzekeraars hebben gesloten met GGZ-behandelaars blijken vaak te krap waardoor veel behandelaars halverwege dit jaar al aan het zorgplafond zitten en geen patiŽnten meer kunnen aannemen

De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat hij er verantwoordelijk voor is dat een verzekerde de zorg krijgt die nodig is.
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bullet17 mei 2014, nu.nl: Uitbuiting Oost-Europeanen neemt toe in Nederland
Uit gegevens van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de uitbuiting van Polen, Roemenen en Bulgaren in Nederland lijkt toe te nemen.

 
bullet13 mei 2014, nu.nl: Asscher neemt maatregelen tegen werkstress
Minister Lodewijk Asscher van Sociale zaken gaat maatregelen nemen om het probleem van werkstress aan te pakken.
De ministerie gaat controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.
Uit onderzoek blijkt dat 12 % van de werknemers last heeft van een burnout. Ruim 4 % procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken.
bulletZie ook de pagina Burnout preventie van deze website.
 
bullet13 mei 2014, nu.nl: Ziekenhuizen publiceren eigen kwaliteit
Nederlandse ziekenhuizen gaan op dezelfde manier de kwaliteit van hun zorg op de eigen website publiceren.
Op de ziekenhuissites is te zien hoe de instellingen scoren op tien categorieŽn variŽrend van wachttijden en sterftecijfers tot patiŽntervaringen en het risico op infecties.
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
 
bullet6 mei 2014, TV programma Eťnvandaag: Immuunsysteem is bewust te beÔnvloeden - (video) - Wim Hof - Iceman

Onderzoekers van het Radboud Umc hebben wetenschappelijk bewijs gevonden dat mensen in staat zijn bewust hun autonome zenuwstelsel en daarmee hun immuunsysteem te beÔnvloeden.

Iets waarvan altijd werd gedacht dat dat niet kon.
Vandaag hebben de wetenschappers hun bevindingen gepubliceerd in het toonaangevende wetenschapsblad PNAS.

Aanleiding voor het onderzoek is Wim Hof, beter bekend als the Iceman, die al jaren beweert door een combinatie van koude-oefeningen, meditatie en ademhalingstechnieken zelf zijn afweersysteem te kunnen beÔnvloeden.
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en mindfulness (item 5) van deze website.
 


 

bullet4 mei 2014, TV programma Buitenhof: De effectiviteit van Medisch handelen - (video)
Is een patiŽnt met een chronische neus- en bijholteontsteking beter af met een operatie of medicijnen?
Het klinkt vreemd, maar uw arts weet niet wat het meest zinvol is.
Sterker nog: voor een meerderheid van de behandelingen is het nut niet wetenschappelijk bewezen.
Wat kan meer onderzoek naar effectiviteit opleveren in de gezondheidszorg? Een debat met hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie (AMC) en vicevoorzitter Zorgevaluatie NVOG Sjoerd Repping, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis Roger van Boxtel en VVD-kamerlid Arno Rutte.
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet22 april 2014, nu.nl: Tientallen klokkenluiders naar adviespunt

Het Adviespunt Klokkenluiders heeft in 2012 en 2013 in totaal 61 mensen begeleid die een vermoedelijke misstand binnen hun werkorganisatie hadden ontdekt.

Het Adviespunt Klokkenluiders is de voorloper van het 'Huis voor Klokkenluiders' dat de Tweede kamer in gang heeft gezet.
 
bullet Huis voor Klokkenluiders - Stand van zaken
 
bulletZie de pagina's Overige informatie en Ethiek en filosofie van deze website.
 
 
bullet17 april 2014, TV programma Zembla: De jacht op uw medische gegevens (video)
GGZ-therapeuten melden dat verzekeraars declaraties 'saboteren' wanneer er de diagnose-code van patiŽnten niet wordt doorgestuurd. Ggz-patienten hebben het recht om diagnose-informatie niet te verstrekken. Maar grote verzekeraars als Achmea, VGZ, en Ohra negeren deze rechtelijke uitspraak, blijkt uit onderzoek van Zembla.
In Engeland ontstaat begin dit jaar ophef nadat bekend wordt dat de Britse National Health Service 47 miljoen medische dossiers doorverkoopt aan verzekeraars.
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet9 april 2014, Trouw: Arts moet alternatieve geneeskunde benutten

Nederlandse artsen moeten veel vaker behandelingen als acupunctuur en ontspanningstherapieŽn onderdeel laten uitmaken van hun werk. Dat stelt onderzoeksorganisatie ZonMw in een rapport dat vandaag verschijnt en waarvaan verscheidene medici en ziekenhuisbestuurders hebben meegewerkt.
 
bullet Zorgprofessionals en patiŽnten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg - ZonMw
 
bullet Rapport 'Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg' (pdf) - ZonMw (file laden duurt even)
Eigen opmerking: Een uitgebreid, hoopvol, reŽel en inspirerend rapport !!

 
bulletZie ook meer uitgebreide informatie over dit onderwerp op deze pagina (zie bv integrale visie en integrale aanpak)
 

 

bullet29 maart 2014, Volkskrant: Test DNA van patiŽnt voor hij antidepressiva krijgt
Een toenemend aantal huisartsen en psychiaters laat patiŽnten eerst testen voordat zij antidepressiva krijgen voorgeschreven. Het gaat om tests die voorspellen of patiŽnten een afwijkend genetisch profiel hebben waardoor ze antidepressiva te langzaam of te snel afbreken. Daardoor kunnen extreme bijwerkingen optreden.
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bullet20 maart 2014, nu.nl: Kwart werknemers Nederland futloos
Een kwart van de werknemers heeft niet genoeg energie om elke dag te werken. Dat blijkt uit onderzoek van Blauw Research in het kader van de Randstad WerkMonitor.
 
bullet20 maart 2014, GGZnieuws.nl: Schippers beantwoordt vragen over recht op inzage medisch dossier
Tweede Kamer vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over het bericht 'Eigen medisch dossier inzien is moeilijk'.
bullet14 maart 2014, nu.nl: Eigen medisch dossier inzien is moeilijk
Artsen maken het patiŽnten te moeilijk om hun eigen medische dossier in te zien of te krijgen. Sommige mensen lukt het zelfs helemaal niet om van de huisarts hun eigen ziektegeschiedenis te krijgen.
bulletZie de pagina's Overige informatie, Maatschappelijke context en Burnout preventie van deze website.
 
bullet14 maart 2014, www.duurzaamnieuws.nl: Transitiegericht ondernemen levert meer banen op
Onderzoek van adviesbureau Lavery/Pennell wijst uit dat bedrijven die zich richten op energie- en grondstofefficiŽntie meer banen creŽren, meer winst maken, minder CO2 uitstoten en zich minder afhankelijk maken van geopolitieke ontwikkelingen en prijsschommelingen. In  het rapport zijn de gevolgen van dit nieuwe industriŽle model voor de volledige Europese industrie berekend.
 
bullet12 maart 2014, GGZnieuws.nl: Helft Nederlanders ontevreden over nachtrust. Oorzaak zijn ongezonde slaapgewoontes
Nederlanders houden er ongezonde slaapgewoontes op na. Voor het slapen gaan neemt meer dan 40 procent een alcoholische drank en telefoneert bijna de helft.
Dat blijkt uit een enquÍte van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak onderzoek (NSWO).
bulletBoek 'Leerboek slaap en slaapstoornissen', door oa Johan Verbraecken (artikel)
bulletZie ook de pagina's Fysiek herstel en Burnout preventie van deze website.
 
 
bullet11 maart 2015, www.gezondheidskrant.nl: Waarom duurt burnout zo lang?

Burnout duurt het langst van alle werkgerelateerde psychische klachten.
Opvallend is ook de grote spreiding in duur van burnout: van 3 maanden tot meer dan een jaar.
Waarom duurt het herstel soms zo lang?
PatiŽnten ogen niet ziek, maar kunnen maanden, soms jaren niet normaal functioneren. Thuis of in de werkomgeving snapt men dat niet, de artsen en therapeuten begrijpen het vaak niet en de patiŽnt zelf ook niet.
Het enige wat je als patiŽnt zeker weet, is dat je niks (aan) kunt doen en nergens meer tegen kunt.
De huidige richtlijnen geven geen inzichten noch remedies voor stagnerend herstel.

Door de biologische (stress) mechanismen bij het verklaringsmodel te betrekken, ontstaat een completer beeld op het otstaan en beloop van het ziektebeeld, waardoor begrijpelijker wordt: waarom het sosm zo lang duurt en hoe de behandeling hiermee rekening kan houden.
 
bullet Downlod Artikel 'Waarom duurt burnout zo lang? (pdf file) via de website: https://csrcentrum.nl/ : voor verdere toelichting.

Het oorspronkelijk uitgebreide artikel is geschreven door Sonja van Zweden en gepubliceerd in het tijdschrift voor Psychotherapie 1-2015
 

 

bullet25 februari 2014, Nieuwsuur: Ontslaggolf in de zorg
Tienduizenden banen in de zorg gaan veloren. En het ergste ontslaggolf moet nog komen. Zijn deze ontslagen noodzakelijk of zijn deze mensen straks weer nodig?
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet22 februari 2014, Volkskrant: Specialisten komen met lijst onzinbehandelingen
Er komt een 'beter-niet-doenlijst' van medische behandelingen die niet effectief zijn.

Voor de helft van wat er in ziekenhuizen gebeurt, bestaat geen wetenschappelijk bewijs.
 
Daarom gaan medisch specialisten op grote schaal de effectiviteit van behandelingen onderzoeken.
 
bulletFebruari 2014, Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezondheid Plein: Onbewezen reguliere medische behandelingen
 
bulletEigen opmerking: Te hopen is dat de patiŽnt hierbij centraal staat en tevens de situatie en ontwikkelingen in het buitenland meegenomen worden. (Zie bv St. Antonius-Hospital in Gronau (Prostate Center Europe))
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet21 februari 2014, www.p-plus.nl: Jos de Blok: Zorg niet als fabriek organiseren
Organisatieprincipes die een fabriek goedkoper maken, jagen de kosten van de zorg juist op.
Directeur Buurtzorg Jos de Blok legt in de nieuwe P+ uit waarom het hem lukt de kosten van verpleging te verlagen.
Jos de Blok maakte van Buurtzorg een fenomeen, dat internationaal de aandacht trekt. Aan dat succes ligt een fundamenteel principe ten grondslag ligt.
 
bullet Interview met Jos de Blok (pdf)
 
bulletZie de de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet19 februari 2014, www.wetenschap24.nl: Het gevaar van een uurtje langer zitten
60-plussers die veel zitten hebben veel meer last van lichamelijke beperkingen. Amerikaanse onderzoekers tonen andermaal het negatieve effect van zitten aan, zelfs wanneer je daarnaast voldoende matig beweegt in de vorm van een stevige wandeling.
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website.
 
bullet13 februari 2014, nu.nl: Aantal agenten met posttraumatisch stress stoornis (PTSS) is groter dan tot nu toe is gedacht
De Nationale Politie houdt er rekening mee dat ieder jaar 1500 to 2000 agenten zich zullen melden met signalen van stress.
 
bullet13 februari 2014, TV programma Zembla: Waakzaam, dienstbaar en getraumatiseerd (video)
Het aantal politieagenten dat lijdt aan PTSS is volgens korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman vele malen groter dan tot nu toe werd verondersteld. Korpschef Bouman noemt het te verwachten aantal politieagenten met PTSS 'echt veel te veel'.
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel (item 11) van deze website.
 
bullet7 februari 2014, www.ggznieuws.nl: Lusten antidepressiva wegen niet altijd op tegen lasten
Bijna 1 op de 5 patiŽnten met depressieve klachten of een angststoornis vindt de effectiviteit van een antidepressivum niet opwegen tegen de bijwerkingen ervan. Dat stellen Hans Wouters (Universiteit Utrecht) en zijn collegaís op basis van hun onderzoek.
bullet5 februari 2014, www.ggznieuws.nl: Sport alternatief voor antidepressiva
Bij lichte en matige depressie vormt lichaamsbeweging een evenwaardig alternatief voor antidepressiva en psychotherapie, zo blijkt uit een internationale literatuurstudie van 39 studies rond dit onderwerp. De resultaten staan te lezen in het gezondheidsmagazine Bodytalk (pdf).
bulletZie de pagina Psychisch herstel  van deze website.
 
bullet7 februari 2014, www.ango.nl: Wajongers en WSW-ers in staking
Op 11 februari organiseert de FNV een manifestatie waar WSW-ers en Wajongers actie gaan voeren tegen de gevolgen van de participatiewet. Duizenden medewerkers in de sociale werkvoorziening leggen dinsdag hun werk neer en gaan naar de Den Haag. De werknemers en Wajongers willen voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen.
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet6 februari 2014, nu.nl: Antwoorden BelastingTelefoon vaak fout
Wie belt met de informatielijn van de Belastingdienst krijgt in twee van de drie gevallen een fout of onvolledig antwoord op zijn vragen.
Dat meldt de Consumentenbond donderdag. De BelastingTelefoon krijgt als rapportcijfer een 4,6. Ook in 2012 kreeg de lijn een onvoldoende.
Onjuiste informatie kan een belastingplichtige flink op kosten jagen of ervoor zorgen dat iemand een verkeerde financiele beslissing neemt.
bullet6 februari 2014, Consumentenbond: Weer een onvoldoende voor de belastingtelefoon
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet31 januari 2014, www.ggznieuws.nl: Lavendel beter dan antidepressiva
Lavendel kan helpen tegen angststoornissen. Dit is aangetoond in een grootschalig onderzoek door wetenschappers uit Wenen. Het extract van lavendel zou zelfs beter dan een modern chemisch antidepressivum werken.
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 
bullet28 januari 2014: CPB publiceert do's en don'ts bij gebruik persoonsgegevens werknemers
Onderzoeken privacytoezichthouder tonen onzorgvuldige omgang met personeelsgegevens.
 
bullet24 januari 2014, nu.nl: Ombudsman wil snelle uitbetaling toeslagen
De Nationale ombudsman heeft staatssecretaris Frans Weekers (FinanciŽn) vrijdag gevraagd de vertraagde huur-, zorg- en andere toeslagen onmiddellijk uit te betalen.
Volgens de ombudsman komen veel mensen in financiŽle problemen doordat ze toeslagen niet ontvangen.
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet23 januari 2014, www.ggznieuws.nl/: Grote zorgen bij gemeenten over decentralisatie
De Nederlandse gemeenten vinden de voorwaarden voor de decentralisatie van AWBZ-steun, jeugdzorg en participatie ontoereikend.
Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGZ) in een brief aan het kabinet.
bulletZie de pagina Overige informatie context van deze website.
 
bullet23 januari 2014, www.geldelander.nl: UWV schoolt werklozen in sociale media
Het UWV gooit de sociale media Twitter, Facebook en Linkedin als wapen in de strijd tegen de werkloosheid.
Sinds kort kunnen werklozen een gratis online cursus 'Veen baan met de sociale media' volgen.
bulletwerk.nl: Online trainingen over solliciteren en social media
bulletwerk.nl: Solliciteren via internet en social media
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet22 januari 2014, nieuwsuur.nl: Wereldhandel in goedkope pillen
De grootste geneesmiddelenfabrikant van India, Ranbaxy, ligt onder vuur van de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA).
Medicijnen uit de Indiase fabrieken van Ranbaxy mogen de VS niet meer in.
 
bullet17 januari 2014, www.G8vandeFilosofie.nl: De G8 van de Filosofie gaat door
De G8 van de Filosofie wordt gehouden op vrijdag 18 april 2014 in de Amsterdamse Beurs van Berlage.
Deze G8 van de Filosofie wordt georganiseerd door
Human, Filosofie Magazine en Hivos.
Tijdens de G8 van de Filosofie zullen 8 invloedrijke denkers zich buigen over de belangrijkste uitdagingen van deze tijd.
Het gaat over duurzame economische ontwikkeling, de open maatschappij, individualisering en ethiek, (medische) technologische veranderingen en meer.
bulletYouTube-video: G8 van de Filosofie gaat door! - duur ca 7 minuten
 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website.
Zie hier ook meer informatie ivm TV-uitzendingen ivm de G8 van de Filosofie in Amsterdam op 18 april 2014
 
bullet16 januari 2014, nu.nl: Huurstijging ondragelijke aanslag op koopkracht
Stijgende huurprijzen zijn een ondragelijke extra aanslag van de koopkracht. Dit stellen vakcentrale FNV en Nederlandse Woonbond in een brief aan de Tweede Kamer.
 
bullet13 januari 2014, Volkskrant: Minder mensen naar de rechter door hogere kosten
Hogere kosten om een zaak bij de burgerrechter aan te spannen, houdt een deel van mensen tegen om naar de rechter te stappen.
Het aantal zaken is tussen 2010 en 2012 met % gedaald.
bullet13 januari 2014, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Burgerrechter behandelt minder zaken
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bullet11 januari 2014, TROS Nieuwsshow: Placebo-effect is veel sterker dan werd gedacht - Radio-uitzending
Onderzoek bij migraine-patiŽnten naar de werking van hoofdpijnpillen laat zien dat de werking van die medicijnen voor de helft gebaseerd is op verbeelding.
Oftewel: de verwachting van de patiŽnt speelt net zo'n grote rol bij de pijnbestrijding als de chemische stoffen.
We praten erover met Jozien Bensing. Ze is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en zet zich al jaren in voor meer gebruik van het placebo-effect.
bullet10 januari 2014, Volkskrant: Effect van placebo effect blijkt nog groter dan gedacht
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website.
 
bullet10 januari 2014, Volkskrant: Verplichte verzekering en pensioen ook voor zzp'er
Er moet een basisvoorziening komen voor zzp'ers, zodat zij hetzelfde pensioen en bescherming bij arbeidsongeschiktheid krijgen als werknemers in vaste dienst. Dat bepleit de nieuwe hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps.
bullet11 januari 2014, Tros Nieuwsshow: ZZP'er verplicht verzekerd - Radio-interview
bullet10 januari 2014, RTL-Nieuws: Ook zzp'ers verplicht verzekerd voor pensioen en arbeidsongeschiktheid
Ook zzp'ers moeten zich verplicht verzekeren voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Daarvoor pleit de nieuwe hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps.
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet10 januari 2014, www.meldpunt.tv: Eenvoudige behandelingen in ziekenhuizen zijn soms onverklaarbaar duur (Omroep MAX)
De prijzen blijken door het land ook nog enorm te verschillen. Ook is het voor de patiŽnt nauwelijks mogelijk voor de behandeling de prijs op te vragen bij ziekenhuis of verzekeraar. Bv ivm eigen risico of geen (volledige) vergoeding.
bullet25 oktober 2013, www.consumentenbond.nl: Ziekenhuiskosten ondoorzichtig
Consumenten hebben nauwelijks zicht op de daadwerkelijke prijs van een ziekenhuis behandeling.
Vooral krijgen zij geen informatie over de kosten en achteraf regelt het ziekenhuis regelt het ziekenhuis de betaling rechtstreeks met de zorgverzekeraar.
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet9 januari 2014, www.ggznieuws.nl: Internetsite over basis GGZ geopend : www.invoeringbasisggz.nl/
Per 1 januari 2014 is de invoering van de generalistische basis GGZ gestart. VWS heeft samen met twaalf veldpartijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, een website geopend met actuele informatie en de veranderingen voor huisartsen, behandelaars GGZ en patiŽnten.
De verandering bestaat uit omvorming van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar een stelsel met een Ďgeneralistische basis GGZí en een Ďgespecialiseerde GGZí. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats.
bulletZie de pagina Psychisch herstel van deze website.
 
bullet7 januari 2014, www.nu.nl: Meditatie verlicht depressieve klachten
Dagelijks dertig minuten mediteren kan de symptomen van een depressie of angststoornis verminderen. Dat stellen onderzoekers van de John Hopkins University. Ons onderzoek laat zien dat meditatie net zo goed bepaalde spannings- of depressieve klachten kan verminderen als antidepressiva. Dat geldt niet voor mensen met ernstige klachten.
 
bullet Integrale Psychiatrie: Proefschrift Rogier Hoenders  - via de website www.iocob.nl
Op maandag 13 januari 2014 om 14.30 uur zal Rogier Hoenders, psychiater, onderzoeker en leidinggevende bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis zijn proefschrift openbaar verdedigen bij de medische faculteit in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze openbare zitting is vrij toegankelijk.
Klik hier om het proefschrift in te zien.
 
bulletZie de pagina's Meditatie en mindfulness van deze website.

 
 
bullet1 januari 2014, Trouw: PatiŽnt en overheid zijn door korting slechter af

De huisarts kan vanaf 2 januari 2014 zijn patiŽnten met beginnende fobie, een ontluikende depressie, een ernstig verstoorde relatie, een milde verslaving of een burnout op het werk niet meer doorsturen naar de eerstelijns-psycholoog een deur verderop.
Per 1 januari bestaat deze eerstelijns-psycholoog na 35 jaar niet meer.
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 

 

bullet25 december 2013, TrosRadar-Extra: De Schuldvraag
Draait de consument op voor de puinhoop op de financiŽle markten? Hoe is die puinhoop eigenlijk ontstaan?
En waardoor zijn onze schulden zo hoog? 
In een unieke documentaire van de makers van Radar neemt Antoinette Hertsenberg je mee op een zoektocht naar de oorsprong van geld, schuld en de crisis.

Zie de beide video's:
 
bulletDe schuldvraag - video deel 1 (YouTube - video) - Het is 5 jaar na het uitbreken van de kredietcrisis.
Antoinette Hertsenberg wil begrijpen hoe het zo is gekomen. In deel 1 van De Schuldvraag gaat ze op zoek naar de oorsprong van geld.
 
bulletDe Schuldvraag - video deel 2 (YouTube - video) - 2013. De crisis is voelbaar in alle geledingen van de maatschappij.
Antoinette Hertsenberg wil weten waar we nu staan. In dit tweede deel van De Schuldvraag onderzoekt ze waar we nu staan en hoe het verder moet.
 
bullet Kies video via YouTube op onderwerp
 
bulletWil je de documentaire in losse stukken bekijken? Ga naar de thema's of de animaties. En op het forum kun je discussiŽren over De Schuldvraag.
 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.

 
bullet25 december 2013, Teletekst: Snowden in alternatieve kersttoespraak: kind van nu groeit op zonder privacy
Klokkenluider Edward Snowden heeft een alternatieve kerstrede uitgesproken voor de Britse tv-zender Channel4.
 
bulletHij roept daarin op tot beŽindiging van het wereldwijd afluisteren van burgers.
 
bullet"Een kind dat vandaag wordt geboren, groeit op zonder privacy, terwijl privacy bepaalt wie je bent en wie wilt zijn" aldus Snowden.
Hij zei ook dat de manieren van de staat om burgers te volgen zoals geschetst in het
boek '1984' van George Orwell, in de praktijk al ver zijn overtroffen.
 
bullet25 december 2013, NRC: Snowden in alternatieve kersttoespraak: kind van nu groeit op zonder privacy
bulletYouTube-video: Kersttoespraak 2013 door Edward Snowden
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website

 
bullet24 december 2013, www.ggznieuws.nl: Kwaliteit psychologische hulp onder druk
Psychologen aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Nederlandse publiek maken zich grote zorgen over de macht van de zorgverzekeraars en de bezuinigingen op de zorg en welzijn. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIP door Motivaction heeft laten uitvoeren onder zowel leden als onder het Nederlandse publiek naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het werkveld van de psychologie.
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bullet11 december 2013, Tubantia: Vak van leerkracht wordt loodzwaar (Burnout risico's nemen sterk (?) toe)
bulletWerkdruk leerkracht neemt toe
bulletDe komst van passend onderwijs versterkt dit
bulletNet als de stille bezuinigingen en grote klassen
 
bullet10 december 2013, www.hartvannederland.nl: Leraren bieden petitie aan tegen 'plofklassen'
bullet27 oktober 2013, www.lerareninactie.nl: Burgerinitiatief
bulletZie de pagina Burnout preventie van deze website.

 
bullet6 december 2013, nu.nl: Bedrijfsartsen melden beroepsziekten te weinig
Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht beroepsziekten te melden, maar slechts ťťn op de vijf bedrijfsartsen doet dit ook.
Het Nederlands Centrum van beroepsziekten (NCvB) concludeert dat het aantal meldingen van beroepsziekten 7 keer hoger zou moeten zijn dan nu het geval is.
bulletZie ook de pagina Burnout preventie van deze website.
 
bullet4 december 2013, Volkskrant: Opvallend veel zelfdoding onder arbeidsongeschikten
Uitkeringsgerechtigden plegen beduidend vaker zelfmoord dan mensen met een baan. Zelfdoding komt vijf tot acht keer vaker voor bij mannen en vrouwen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Medewerkers van gemeentelijke sociale diensten moeten worden getraind om suÔcidaal gedrag te herkennen.
Dat concluderen GGD Den Haag, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Leids Universitair Medisch Centrum in een studie die vandaag verschijnt. Ze analyseerden de sociaal-economische en demografische kenmerken van iedereen die tussen 2002 en 2011 is overleden door zelfdoding. In die tien jaar betreft het 15.178 mensen, gemiddeld vier per dag.
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
bulletZie de pagina Overige informatie, item 7 'PatiŽntinformatie, (oa hulplijnen)' van deze website.
 
bullet3 december 2013, Trouw: 1,2 miljoen armen in Nederland, maar wat is arm?
Nederland telde vorig jaar 1,3 miljoen armen volgens het CBS. Het SCP komt uit op 1,2 miljoen. En hoe meet je armoede?
Het gezamenlijke armoederapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) spreekt van een stijgend aantal armen in Nederland.
bullet Armoedegrens - Wikipedia
bulletZie de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.
 
bullet30 november 2013, nrc.nl: AIVD hackt internetfora, Ďtegen wet in'
AIVD breekt in op de servers van internetfora. Op die manier worden de gegevens van alle gebruikers van die webfora verzameld. Vaak zijn dat onbekende personen van wie nog niet is vastgesteld of zij een bedreiging zijn voor de rechtsorde.
Hoogleraar informatierecht Nico van Eijk stelt echter dat de AIVD een grens overgaat. ĄZe trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat.Ē
Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht in de informatiesamenleving aan de universiteit Leiden, vindt dat de AIVD met deze Ąongelooflijke privacyinbreukĒ een pijler onder de rechtsstaat Ąweg zaagtĒ.
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.
 
bullet27 november 2013, nu.nl: FNV wil nieuwe norm voor werkgevers
Vakbond FNV wil dat er een nieuwe norm komt voor werkgevers over hoe om te gaan met personeel en bedrijfsvoering.
Als Nederland echt uit de crisis wil komen, dan hebben werknemers volgens de vakbond zekerheid, waardering en een stabiel inkomen nodig.
Voorzitter FNV Ton Heerts:
bullet"Wij gaan het gevecht aan met investeerders die alleen maar winst willen en zich dan weer terugtrekken"
bullet"Bedrijven moeten worden geleid door mensen op de werkvloer en niet door mensen op de beurs"
bullet27 november 2013, www.fnv.nl/: FNV: koopkracht en meer echte banen hoogste prioriteit
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze pagina.
 
bullet6 november 2013, Volkskrant: Nederlanders depressiefste volk van Europa
Depressiviteit rukt wereldwijd op. Het aantal levensjaren dat mensen ongemak ondervinden door depressie steeg sinds 1990 met ruim 37 procent. Nederland is de 'depressiefste' man van Europa.
Onderzoekers van de Universiteit van Queensland presenteerden gisteren in PLOS Medicine het Global Burden of Disease 2010, wat geldt als de meest uitgebreide studie naar ongemak en dood door ziekten.
 
bullet2 november 2013, nu.nl: Veel Nederlanders met psychische klachten zoeken geen hulp
Een op de vijf Nederlanders met psychische klachten zoekt geen hulp. Dat blijkt uit onderzoek van ggz-kliniek U-Center.
bullet23 juli 2013, nu.nl: PatiŽnten psychische klachten beter helpen
De huisartsen in Nederland maken zich zorgen om het gebrek aan hulp voor mensen met psychische klachten. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) na een peiling onder meer dan 800 huisartsen.
bulletZie ook de pagina Burnout preventie van deze website.

 
 
bullet28 oktober 2013, FNV: Verzuimbegeleiding is verworden tot corrupt systeem - FNV luidt de noodklok!!
Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arbo-artsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden.
bullet Onbevoegden gaan op de stoel van de bedrijfsarts zitten
bullet Vertrouwelijkheid is ver te zoeken
bulletWie betaalt, bepaalt
bullet Aanbevelingen om de menselijke maat in ere te herstellen

Dit blijkt uit het rapport ĎVerzuimbegeleiding: een corrupt systeemí waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding.
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Burnout preventie van deze website.
 

 

bullet7 oktober 2013, TrosRadar: Problemen met de digitale overheid
Je fraudeert. Of je bestaat niet. Dit is wat veel mensen denken nadat er iets fout gaat met de digitale overheid.
Veel zaken, zoals je zorgtoeslag, kinderopvang, WW-uitkering of verhuizing, kun je via internet regelen.

DigiD niet optimaal blijkt te werken en als je je aanvraag achterlaat bij dit digitale loket van de overheid, dan kan het zomaar zijn dat uw informatie verkeerd, of helemaal niet wordt verwerkt.
Dit constateert ook de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Sinds de inwerkingstelling van de digitale overheid, zijn er opmerkelijk meer klachten over de dienstverlening van gemeente, provincie of staat.
bullet EnquÍte van Tros-Radar in samenwerking met de Nationale Ombudsman mbt problemen die burgers ondervinden bij de digitale overheid.
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet3 oktober 2013, http://pauldeblot.nl/: Participatiesamenleving. Is dat mogelijk? door Paul de Blot
In de troonrede 2013 werd door de koning terecht gewezen op het grote belang van de participatie-samenleving, een bekende gedachte die al in 1991 door Wim Kok werd gelanceerd.

Wat zijn de valkuilen?

Participatie is de verantwoordelijkheid van mensen voor mensen en wordt gedragen door menselijke verbanden. Daarvoor zijn digitalisatie, bureaucratie en rechtszekerheid zeker belangrijke hulpmiddelen, maar geen doelen op zichzelf. Het blijven middelen voor het menselijk welzijn waar we allen voor verantwoordelijk zijn. Dat is de kern van de participatiemaatschappij.
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website.

 
bullet26 september 2013, Fonds Psychische Gezondheid: Aantal mensen met burnout alarmerend
Fonds Psychische Gezondheid dringt aan op preventie In de media verschijnen steeds vaker berichten over burn-out.
De oorzaak is vaak een teveel aan stress op het werk. Dat een burn-out veel en ook steeds vaker lijkt voor te komen staat vast. Ruim 1 op de 7 werknemers[1] gaf vorig jaar aan burn-out klachten te ervaren, laagopgeleide jongeren dit jaar nog vaker.
Fonds Psychische Gezondheid ziet de afgelopen jaren een flinke stijging in de vraag naar informatie over stress en burn-out.
bulletZie bv de pagina Burnout preventie van deze website.

 
bullet19 september 2013, Zembla: De verzuimpolitie deel 3
Verzekeraars schenden privacy zieke werknemers.

Grote verzekeraars zoals bijvoorbeeld
Achmea en De Goudse schenden bij het uitwisselen van verzuimgegevens met werkgevers structureel de privacy van werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van ZEMBLA.
Werkgevers die een verzuimverzekering hebben afgesloten waarmee ze het inkomen dekken van ziek personeel, worden door Achmea en De Goudse gesommeerd informatie te leveren dat gevoelige medische informatie bevat.
Geeft de werkgever deze verzuimgegevens niet, dan wordt de uitkering geblokkeerd.
J. Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens  (CBP) noemt dit Ďchantageí. Kohnstamm: 'Omdat die gegevens niet aan de verzekeraar mogen worden verstrekt, vind ik dit een uitlokking van iets onrechtmatigs'.
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Burnout preventie van deze website.

 
bullet12 september 2013, ggd.nl: Suiker de gevaarlijkste drug van deze tijd
Steeds meer mensen hebben overgewicht. De obesitas-epidemie breidt zich uit en zal leiden tot steeds hogere zorgkosten.
Net als alcohol en tabak is suiker dus eigenlijk een drug. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid. Het gebruik van suiker zou ontmoedigd moeten worden.
Zie de pagina Fysiek herstel van deze website.
 
bullet11 september 2013, RTLNieuws: Eten van grapefruit uit den boze tijdens kankerkuur
Wie kankermedicijnen slikt, kan beter geen vette voeding of grapefruit eten.

Eetgewoontes hebben veel invloed op het succes van een kankerbehandeling, maar daar houden artsen nog weinig rekening mee. "Dat moet veranderen", vindt internist-oncoloog Ron Mathijssen
Momenteel loopt er een onderzoek naar het tijdstip waarop patiŽnten hun medicatie het beste kunnen krijgen.(biologische klok)
 
bullet www.gezondheidsnet.nl: Slim slikken: voeding en medicijnen - Hoe eten en drinken medicijnwerking beÔnvloedt
bullet www.naturafoundation.nl/ antidepressiva - Interacties tussen voeding & geneesmiddelen (pdf)
In een aantal gevallen kan het zinvol zijn om gebruik te maken van interacties tussen voeding en geneesmiddelen. Onderzoeksresultaten laten zien dat sommige voedingssupplementen de effectiviteit van antidepressiva kunnen verhogen.
bullet5 oktober 2012, www.artsennet.nl: Belang van bioritme onderschat
'We staan aan het begin van een nieuw tijdperk als het gaat om de klok en het innemen van medicijnen', zegt Van der Horst. 'Ik verwacht dat daar steeds meer draagvlak voor komt.'
bulletBioritme:  informatieve BBC TV documentaire The Secret life of your body clock  (referentie van deze uitzending)
Hoe kan je het beste je dag indelen als je wilt leven volgens je interne klok? En wat kunnen de gevolgen voor je gezondheid zijn, als je te veel sjoemelt met je natuurlijke ritme? Wat is bv het belang om goede tijdstippen bepaalde medicijnen in te nemen. (bv chemokuur bij kanker).

 
bullet28 augustus 2013, nu.nl: Honderden patiŽnten geopereerd door onervaren artsen
Bijna de helft van de ziekenhuizen die maag-, slokdarm-, prostaat- of blaasoperaties uitvoeren voldeed vorig jaar niet aan de norm. In totaal 36 van de 78 ziekenhuizen die een of meer van deze ingrepen uitvoeren, haalden het minimale aantal operaties dat moest worden gedaan niet. Dat meldt RTL Nieuws woensdag na onderzoek.
bulletZie bv de website van MediQuest.
bulletEigen opmerking: De vraag is dan bv nog 'wie gebruikt de beste / meest moderne operatie techniek, zie bv de discussie rond '5 augustus 2013, Tubantia: Onbegrip over 'prostaatbesluit' Menzis'
 
 
bullet28 augustus 2013, Volkskrant: Antidepressivum kan agressief maken
Moorden door daders die antidepressiva slikken en plotseling door het lint gaan roepen de vraag op of er een oorzakelijk verband is. Volgens de Radboud Universiteit Nijmegen wel.
De Radboud Universiteit Nijmegen heeft bij een gedetineerde man een 'duidelijk significant verband' aangetoond tussen de inname van het antidepressivum paroxetine en agressief gedrag.
Het onderzoek is verricht op last van het gerechtshof in Leeuwarden. Het is voor het eerst dat rechters het verband lieten onderzoeken tussen het antidepressivumgebruik van een veroordeelde en zijn extreme geweldsdelicten.
 
bulletInterview: 31 augustus 2013, Tros Nieuwsshow: Agressief door antidepressivum - met Ivan Wolffers - hoogleraar Gezondheidszorg en cultuur (geluidsweergave interview)
De Radboud Universiteit Nijmegen heeft als eerste in de wereld een verband aangetoond tussen het gebruik van een antidepressivum en agressief gedrag. Dat werpt een heel nieuw licht op de gruwelijke strafzaak tegen Ids I. die in 2008 in het Friese Harkema zijn ex-vrouw, haar nieuwe partner en diens ex-vrouw neerschoot. Getuige-deskundige in deze zaak, Ivan Wolffers,  adviseerde de rechtbank verdachte te onderzoeken op een mogelijke overgevoeligheid voor het antidepressivum.
bulletzie de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.
 

 

bullet4 augustus 2013, Telegraaf: CVZ kijkt eerder naar patiŽntenbelang CVZ - College voor Zorgverzekeringen
Het belang van patiŽnten wordt voortaan eerder meegenomen bij beslissingen over het al dan niet blijven vergoeden van een bepaald geneesmiddel.
Het CVZ vindt het nodig de maatschappelijke en ethische kant naar voren te halen.
bulletEen ernstig voorbeeld waarbij dit naar mijn mening bv niet gebeurd:
5 augustus 2013, Tubantia: Onbegrip over 'prostaatbesluit' Menzis

St. Antonius-Hospital in Gronau (Prostate Center Europe) voert met de moderne da Vinci-robots precisieoperaties aan oa de prostaat (kanker) uit (al ca 5000 operaties). Maar Menzis doet niet meer mee. Het ziekenhuis overweegt een officiŽle klacht tegen zorgverzekeraar Menzis neer te leggen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Menzis heeft het contract opgezegd met het Gronause ziekenhuis, waar jaarlijks zo'n 250 Twentenaren worden geholpen aan prostaatkanker. (zie ook www.topmedicalcare.nl/ - Hengelo) 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet12 juli 2013, NOS: Sociale rechtshulp aan banden
Niemand komt meer automatisch in aanmerking voor sociale rechtshulp. Bij elk verzoek om een gesubsidieerde raadsman wordt bekeken of de rechtshulp noodzakelijk is.
Sociale rechtsbijstand is bedoeld voor mensen die weinig geld hebben en een advocaat niet kunnen betalen. Het kabinet wil met een nieuw stelsel van rechtsbijstand in totaal 85 miljoen euro bezuinigen in 2018.
bullet13 juli 2013, Volkskrant: Teeven: 'Mensen procederen tot de laatste cent omdat het niks kost'
bulletzie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.
 
bullet5 juli 2013, nu.nl: PatiŽnt kan makkelijker zijn gelijk halen in de zorg
Voor patiŽnten wordt het makkelijker om hun gelijk te halen als er iets is misgegaan in het ziekenhuis of het verzorgingshuis. De klachtenprocedure gaat sneller verlopen nu een nieuwe wet is aangenomen. Ook hoeven patiŽnten geen hoge advocaatkosten te betalen. (Wet cliŽntenrecht zorg (WcZ))
bullet PatiŽntenrecht en cliŽntenrecht in de zorg - www.rijksoverheid.nl
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet4 juli 2013, nu.nl: Identiteitsfraude op internet wordt strafbaar
Gaat het voorstel inderdaad door dan wordt het strafbaar om op internet andermans naam, e-mailadres, telefoonnummer en zelfs nickname te gebruiken. Het moet wel gaan om bestaande personen, het aannemen van een fictief pseudoniem wordt niet strafbaar.
bullet6 juni 2013, nu.nl: Ruim 2 miljoen mensen dupe van identitetsfraude
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.
 
 
bullet26 juni 2013, Tubantia: Reguliere zorg omarmt mindfulness
Mindfulness is een nieuwe hype binnen de reguliere zorg. In de regio Twente bieden MST, ZGT, Roessingh en Mediant het aan. De gevestigde zorgverleners beginnen het heilzame effect ervan nu ook te erkennen.
 
bulletIn 1979 begon Dr Jon Kabat-Zinn met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in de Stress Reduction Clinic van de universiteit van Massachusetts. Kabat-Zinn werkte aanvankelijk met uitbehandelde patiŽnten met chronische pijn en/of stressklachten, om hen te leren omgaan met hun pijn en hun zorgen en verdriet daarover. MBSR is cursus van acht weken. Daarin leren patiŽnten op een andere manier met hun klachten om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van meditatie en hatha yoga, waarbij het er om gaat zich bewust te zijn van het moment ("hier en nu").
 
bulletZie ook de uitgebreide pagina Meditatie en mindfulness van deze website.
 

 

bullet20 juni 2013, NPCF: Persoonlijk gezondheidsdossier onmisbaar voor patiŽnten
PatiŽntenfederatie NPCF wil voor iedere patiŽnt een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). In een PGD kunnen patiŽnten hun medische dossier in zien, zelf bepalen met wie ze gegevens delen, aanvullende informatie (bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen) aanleveren aan hun arts en bijvoorbeeld een dagboek bijhouden van klachten. Ook moet het hiermee mogelijk worden om medische apps te koppelen aan het PGD. Bijvoorbeeld via een app om het gebruik van medicijnen bij te houden.
bullet Visiedocument van NPCF mbt Persoonlijk gezondheidsdossier (pdf)

 
bullet5 juni 2013, NOS: PatiŽnten mijden zorg door crisis
De economische crisis leidt er toe dat patiŽnten noodzakelijke zorg mijden. Vrijwel alle huisartsen merken dat in de spreekkamer. Twee op de drie huisartsen krijgen wekelijks of zelfs dagelijks te maken met patiŽnten die aangeven dat ze geen geld hebben om het advies van de dokter op te volgen. (Zie video's en tekst).
bullet5 juni 2013, nu.nl: PatiŽnt heeft geen geld voor behandeling
Bijna iedere huisarts heeft de laatste tijd te maken gehad met een patiŽnt die geen geld zegt te hebben voor een behandeling. Ze halen de voorgeschreven medicijnen niet op of gaan niet naar een fysiotherapeut of psycholoog.
 
 
bullet2 juni 2013, www.partijvoormensenspirit.nl/: Opstellen van een Open Brief aan Minister Schippers, die de Nederlandse samenleving heeft uitgenodigd met plannen te komen voor kostenbesparingen in de gezondheidszorg (pdf)
Naar onze stellige overtuiging ligt de nadruk in het huidige systeem te veel op symptoombestrijding in plaats van op gezondheidsbevordering en preventie. De ervaring leert inmiddels dat de gangbare benadering de continue stijging van de kosten voor gezondheidszorg niet tot stilstand kan brengen, laat staan kan doen omkeren. Een kentering in het denken of de visie op de zorg is dus geboden. (Zie tekst van deze brief).
Zie bv ook:
 
bullet3 maart 2013, Tros TV Show: Interview van Ivo Niehe met Dan Buettner over 'Blue zones'
Een interview met Dan Buettner ivm zijn ontdekkingsreis langs gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
Dan Buettner reist langs deze blauwe gebieden en komt erachter dat het geheim zit in de alledaagse dingen die ze doen: het voedsel dat ze eten, het gezelschap waarin ze verkeren en hun zienswijze op het leven. Door hun voorbeeld te volgen laat Buettner zien hoe je met simpele aanpassingen van je levensstijl jaren kunt toevoegen aan je levensduur.
bulletYouTube-video: Dan Buettner At Tedmed 2011 (Er zijn meerdere YouTube video's met Dan Buettner en over Blue Zones)
Buettner talks about universal lifestyle behaviors that promote longevity, why they're so hard to adopt in the U.S., and how one town undertook its own Blue Zone experiment, to great effect.
 
bulletWebsite: Blue Zones, zie ook Blue Zones project Iowa - VS  (Zie ook de vele video's op YouTube.com onder 'blue zones')
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout en Fysiek herstel van deze website.
 

 

bullet24 mei 2013, www.wetenschap24.nl/: DSM 5 - Dwangbuis of leidraad (DSM 5 - Nieuwe handboek voor psychiaters en psychologen)
Er is veel te doen om de nieuwe versie van de DSM, hťt handboek voor psychiatrische aandoeningen. Drie Nederlandse hoogleraren geven hun visie op de ophef.
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 
 
bullet23 mei 2013, www.social-enterprise.nl/: Forse stijging werkgelegenheid aangesloten social enterprises
Tegen de algemene trend in is de werkgelegenheid bij social enterprises sinds 2010 met 25% gestegen.
Bovendien verwacht 90% van de sociale ondernemingen dat die groei de komende jaren doorzet. Een percentage dat significant hoger ligt dan bij reguliere MKB bedrijven in Nederland. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Social Enterprise Monitor 2012-2013, die is uitgebracht door Social Enterprise NL ism McKinsey.
 
bullet Wat is een social enterprise?
Ondernemen om de wereld te verbeteren zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden.
Social Enterprises verdienen geld aan producten en diensten, maar herinvesteren een groot deel van hun winst in hun bedrijf en in de gemeenschap om zo hun maatschappelijke missie te verwezenlijken.
bullet Lees het volledige rapport van de Social Enterprise Monitor
 
bullet www.socialenterprisecommunity.org/ - Bedrijfsleven in Balans met de Samenleving
De bedrijven die deel uitmaken van de Social Enterprise Community, inspireren, motiveren en helpen elkaar bij sociaal ondernemen. Zij doen dit door hun kennis, ervaring en netwerk te delen met elkaar.
 
bullet Social enterprise - Wikipedia
 

 

bullet17 mei 2013, nu.nl: Aandeel flexibele werknemers stijgt
Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen van 12 procent van de werkzame beroepsbevolking in 2001 naar 16 procent in 2012.
bullet17 mei 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

 
bullet10 mei 2013, Trouw: Uitwassen flexwerk aangepakt
In politiek en wetgeving zijn het nog goede voornemens, maar justitie is al begonnen: paal en perk stellen aan flexwerk. Rechters zijn scherper gaan oordelen over trucs waarmee werkgevers in personeelscontracten het arbeidsrecht proberen te omzeilen.
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet29 april 2013, NCRV TV programma 'Altijd Wat': Nationale ombudsman wil 151e Kamerzetel - video
Alex Brenninkmeijer vindt dat de Nationale ombudsman een zetel in het parlement moet krijgen.
In Zweden heeft de Nationale ombudsman dit recht al.
De Nationale ombudsman denkt dat hij als onafhankelijk Kamerlid de belangen van de burgers goed kan behartigen. Brenninkmeijer: ďIk stel me voor dat ik in een belangrijk debat mijn hand opsteek en kan zeggen: partijpolitiek ligt het nu zo, maar laten we nog eens precies kijken hoe het er voor de burger uitziet".
bulletZie ook de pagina Overig informatie van deze website.
 
 
bullet19 april 2013, Tubantia: Burnout kost 4 miljard per jaar
Van de mensen die door burn-out in de ziektewet belanden, zijn 300.000 er zo ernstig aan toe, dat de gevolgen jaren later nog merkbaar zijn.
bullet4 april 2013, nu.nl: Kwart houdt problemen na burnout
De meeste burn-outpatiŽnten herstellen goed na behandeling en kunnen weer aan het werk. Maar een kwart blijft last houden van aandachts- en concentratieproblemen en werkt na twee jaar nog steeds niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.
"Mensen die na een burn-out terugkomen in hun werk zijn vaak nog kwetsbaar. Ze zijn nog steeds wat vermoeid en kunnen cognitief vaak nog niet hetzelfde aan als voor hun burn-out", zegt van Dam.
Zo'n 25 procent van de burn-outpatiŽnten knapt niet op en blijft chronische klachten houden.
 
bulletZie bv ook de pagina's Herstel burnout en Burnout preventie van deze website.

 
bullet13 april 2013, nu.nl: Ontevredenheid over UWV-site Werk.nl
De UWV-website www.Werk.nl/ scoort bij gebruikers een zware onvoldoende: een 2,7. Het VARA-consumentenprogramma Kassa presenteerde zaterdag deze tussentijdse uitkomsten van een enquÍte van vakbond FNV.
88 procent van de werkzoekenden voelt zich onvoldoende geholpen met Werk.nl, aldus Kassa (zie video).
Ook geeft 87 procent Werk.nl een onvoldoende voor bemiddeling naar werk: het gemiddelde voor dit onderdeel is een 2,5. 46 procent van de 4500 deelnemers zegt dat de site 'vaak' onbereikbaar is.
bullet14 februari 2013: www.fnv.nl: Klachten over Werk.nl: doe mee aan het FNV-onderzoek!
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet8 april 2013, NOS: Jongeren vaak last van burnout - video
Steeds meer jongeren krijgen in het begin van hun carriŤre een burn-out. Tien jaar geleden waren mensen onder de 35 jaar nog de meest vitale leeftijdsgroep.
Onderzoeksbureau SKB zegt dat jongeren nu juist meer risico lopen op een burn-out dan oudere werknemers.
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout en Burnout preventie.
 

 

 
bullet24 maart 2013, VPRO-TV Boeken: Psychiater Dirk de Wachter over zijn boek 'Borderline Times' (video, 2de deel uitzending)
In dit boek schrijft de Wachter over de psychiatisering van onze samenleving.
De Wachter kwam tot de conclusie dat er steeds meer mensen psychische hulp krijgen, al dan niet met medicatie erbij. Zijn er dan daadwerkelijk zoveel zieken? Nee, zegt De Wachter, onze samenleving is niet tolerant genoeg.
De maatschappij functioneert namelijk snel en efficiŽnt. Wie daarbuiten valt krijgt al gauw een etiket met een stoornis opgeplakt, omdat de machine anders niet lekker doorloopt.
Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven.
bulletBoek: Borderline Times Het einde van de normaliteit, door Dirk de Wachter
bulletE-Boek: Borderline Times, door Dirk de Wachter
bulletYouTube-video: Borderline Times van Dirk de Wachter - duur ca 46 minuten.
bullet Zie ook de de pagina Psychisch herstel van deze website.
 

 

bullet20 maart 2013, nu.nl: Ambtenaar snapt steeds minder van wetgeving
Steeds vaker is voor zowel lager als hoger opgeleide burgers de wet- en regelgeving volstrekt onduidelijk.
''Er leeft een flinke verontwaardiging tegen de overheid. De rode draad in de reacties is dat de regelgeving niet meer valt uit te leggen, niet aan ondernemers en zeker niet aan burgers. Zelfs niet door intermediairs, die hun klanten nu maar moeten zeggen dat ze het maar gewoon moeten aannemen.''
De spanning tussen burgers en de overheid neemt ook toe omdat de overheid en haar ambtenaren te weinig inlevingsvermogen hebben, vindt Brenninkmeijer. Ook de bureaucratie is daar debet aan.
 
bullet20 maart 2013: Ombudsman in jaarverslag 2012: 'Bureaucratie nekt financieel zwakkere' - www.nationaleombudsman-nieuws.nl/
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet18 maart 2013, nu.nl: Werkgever misbruikt vergeten betermelding
Werknemers die zich na een kort ziekteverlof vergeten beter te melden komen in grote getale in de problemen. Zonder te weten dat ze ook maar iets fout hebben gedaan, worden ze gekort op hun salaris of zelfs ontslagen.
bullet19 maart 2013, FNV Bondgenoten: Werkgevers houden personeel ziek en daarna volgt ontslag
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet14  februari 2013, www.zorgvisie.nl: Verzekeraars zetten ggz-behandelaars mes op de keel
Mogelijk honderden vrijgevestigde ggz-behandelaars krijgen geen contract. Als de voorgenomen beperking van de vrije artsenkeuze doorgaat, dreigt sluiting van hun praktijk.
Judith Veenendaal (NVVP): 'Vrijgevestigde ggz-behandelaars krijgen dit jaar nog maar zestig procent van het tarief. Vorig jaar was dat nog tachtig procent. Ook krijgen mogelijk honderden therapeuten na een jarenlange contractuele relatie dit jaar geen contract, omdat verzekeraars zeggen al voldoende te hebben gecontracteerd'.
 
bullet24 januari 2013, nu.nl: Nederland voor de rechter gesleept om bescherming werknemer
Brussel sleept Nederland voor de rechter omdat de overheid de rechten van sommige werknemers niet voldoende beschermd. Het gaat om het recht van personen op terugkeer naar hun werk na zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof.

 
bullet24 januari 2013, nu.nl: Onderzoeksraad bezorgd om veiligheid patiŽnten
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de veiligheid van patiŽnten in ziekenhuizen voor de komende jaren tot topprioriteit gebombardeerd.
De raad noemt het 'onacceptabel' dat jaarlijks tweeduizend mensen in ziekenhuizen omkomen door vermijdbare fouten en 38 duizend mensen onnodige medische schade oplopen.
bullet23 januari 2013, nu.nl: Kamer schiet patiŽnt te hulp bij keuze arts
De PvdA en de VVD willen ťťn centraal punt met alle openbare informatie over de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen, zodat patiŽnten makkelijker hun keuze voor een zorgaanbieder kunnen maken.

 
bullet17 januari 2013, Zembla TV uitzending: Ombudsman: Overheid is doorgeschoten bij invorderen van schulden - video
De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, stelt dat door de wijze van invorderen door de overheid er onvoldoende rekening wordt gehouden met het wettelijke minimumbedrag waar burgers van moeten kunnen leven. De Belastingdienst, het UWV, het CVZ, waterschappen en CJIB brengen mensen met schulden nog verder in de problemen door hun harde manier van innen.
 
bullet Overheid brengt burger in problemen door onverhoeds geld op te eisen - Nationale Ombudsman
17 januari 2013 - De overheid brengt geregeld burgers in ernstige financiŽle problemen door onverhoeds geld op te eisen, zegt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vanavond in ZEMBLA over zijn rapport 'In het krijt bij de overheid'.
Overheden zoals gemeenten, Belastingdienst, UWV, en CJIB , gaan ieder hun eigen weg als het gaat om invorderen, verrekenen en terugvorderen.
Bijna ťťn op de tien huishoudens, 693.000 personen, kan niet zonder hulp van problematische schulden afkomen.
 
bulletEigen opmerking: Hier is duidelijk geen integrale benadering met vergaande en tragische consequenties voor de vele mensen die in de financiŽle problemen zitten
 
bullet12 januari 2013, nu.nl: Stop schijnconstructies met Poolse arbeiders
Er moet een einde komen aan de schijnconstructies waarmee sommige Poolse arbeiders in de Nederlandse tuinbouw werken. Nederlandse uitzendbureaus in Polen bieden Poolse werknemers die naar Nederland komen een gangbaar Pools loon van rond de 500 euro per maand. Dat loon wordt vervolgens aangevuld met een Nederlandse onkostenvergoeding van 1000 euro waar geen belasting over hoeft te worden betaald.
 
bullet12 januari 2013, NRC: Inspectie sloot tientallen deals met foute artsen
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft niet alleen met de omstreden neuroloog Ernst J. S. afspraken gemaakt over de uitschrijving als arts in ruil voor het afzien van een tuchtklacht. In tientallen gevallen maakte de inspectie onderhandse afspraken met zorgverleners. Dat zegt hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate vanmiddag in het VPRO radioprogramma Argos.
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet20 november 2012, nu.nl: Deurwaarder te streng bij beslaglegging
Deurwaarders en overheidsinstanties stellen te vaak de zogeheten beslagvrije voet, waar schuldeisers bij beslaglegging rekening mee moeten houden, te laag vast.
Daardoor komen veel mensen onnodig onder hun bestaansminimum terecht. Dat maakte de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer.
bulletNationale Ombudsman: Ombudsman: sta op je beslagvrije voet!
Deurwaarders en overheidsinstanties stellen maar al te vaak de beslagvrije voet te laag vast, oordeelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Daardoor komen burgers onnodig onder hun bestaansminimum terecht.
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
 
bullet10 november 2012,Omroep Ohm: Spiritualiteit & Business - Sri Sri Ravi Shankar (met video)
Na de financiŽle malaise van de afgelopen jaren zijn veel bedrijven na gaan denken over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Een spirituele manier van zaken doen zou een oplossing kunnen bieden. Maar zijn spiritualiteit en commercieel zakendoen Łberhaupt wel met elkaar te verenigen? En hoe doe je dat dan?
bullet Sri Sri Ravi Shankar, Sri Sri University - Wikipedia
bullet YouTube-video: Nyenrode Business University Awards Sri Sri Ravi Shankar
bullet YouTube-video: Sri Sri Ravi Shankar conferred with an Honorary Doctorate from Nyenrode Business University
 
bulletZie ook de pagina Spirituele pad (item Business-spiritualiteit met oa Paul de Blot) van deze website.
 

 

bullet11 juli 2012, www.psy.nl: Eigen Kracht-conferentie: minder afhankelijk van hulpverlener
Eigen Kracht-conferentie, die mensen helpt met hun naasten problemen op te lossen, is goedkoper dan professionele hulp. En de tevredenheid is groot want de regie over het eigen leven neemt toe. De Tweede Kamer wil dat Eigen Kracht-conferentie vast onderdeel worden van de jeugdzorg.
bullet Wat is een Eigen Kracht-conferentie?
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet1 juli 2012, Gemeenteloket SZW: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (deze wet wordt op 1 juli 2012 van kracht)
Een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die de participatie van burgers belemmeren. Het is economisch niet verantwoord en uit sociaal oogpunt niet wenselijk dat mensen buiten de samenleving komen te staan. Het kabinet investeert daarom in maatregelen die de mogelijkheden tot participatie vergroten, waarbij participatie op de arbeidsmarkt voorop staat. Een belemmering bij arbeidsparticipatie zijn (problematische) schulden. Daarom vindt het kabinet het van groot belang om (problematische) schulden te voorkomen of op te lossen. Hiervoor zijn schuldenaren en schuldeisers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Als mensen toch hulp nodig hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht.
 
bullet1 juli 2012, nu.nl: Mensen moeten schuld zelf aanpakken
 
bulletZie bv ook de websites: http://effectieveschuldhulp.nl en www.nibud.nl
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bullet20 juni 2012, AbvaKabo FNV: Herken de signalen van een burn-out
Uit onderzoek blijkt dat ťťn op de tien werknemers last heeft van burn-outverschijnselen en -klachten. Er is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, wel in het type mens. Wie bijvoorbeeld altijd hard werkt, perfectionistisch is, wel een tandje kan bijzetten en daarnaast manager is, loopt een groter risico. Hetzelfde geldt voor hoogopgeleide vrouwen.
 
bulletZie ook de pagina Burnout preventie van deze website.
 
 
bullet19 juni 2012, nu.nl: Door Schippers verdwijnt homeopathie uit schappen
Gebruikers en leveranciers van homeopathische geneesmiddelen luiden de noodklok bij de Tweede Kamer om te voorkomen dat de regeling wordt ingevoerd.
De Europese wetgeving biedt voor homeopathische geneesmiddelen de mogelijkheid om de toepassing ervan op een andere manier te onderbouwen dan voor reguliere geneesmiddelen gedaan wordt, dus zonder klinische onderzoeken.
bulletjuli 2012, www.wanttoknow.nl: Levenswater
Artsen noemen het 'baarlijke nonsens'?, maar in India helpt homeopathie in de strijd tegen kanker en bij het verzachten van de bijwerkingen van chemotherapie.
Lees in het juli/augustusnummer 2012 het artikel 'Levenswater' van 'The Optimist' hoe het buitengewone succes van homeopathische geneesmiddelen - van middelen die honderden malen verdund zijn - op de meest gevreesde ziekte, bewezen wordt in vele homeopathische klinieken in Calcutta in India.
Uit overheidsgefinancierd onderzoek in de VS blijkt dat homeopathie wel eens onze beste verdediging tegen kanker zou kunnen zijn. Verschillende homeopathische middelen zijn even effectief als chemotherapie, zo blijkt uit klinische onderzoeken, en in duizenden gevallen is kanker genezen door alleen homeopathie.
bulletZie ook mei 2012, Medisch Dossier: Homeopathie in de strijd tegen kanker (bestel artikel)
bulletZie bv De Banerji protocols: homeopathie tegen kanker. Symposium 2 en 3 november 2012 | Almelo
Waar veel vooral westerse geneeskundigen de homeopathie in de ban willen doen, tonen Amerikaanse Ťn Indiase geneeskundigen aan dat homeopathie een effectief wapen is tegen kanker. De uitkomsten liegen niet.
bullet www.banerjiprotocolsnederland.nl/
Deze website gaat volledig over het werk van twee Indiase homeopathische artsen: Prasanta en Pratip Banerji. Zij hebben een ongekend grote expertise opgebouwd in de behandeling van allerlei ziekten, waaronder kanker. Hun voorschriften hebben zij gebundeld in de zogenoemde Banerji-protocollen (www.pbhrfindia.org/)
bullet Banerji-succes erkend in Amerika (zie pdf document)
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet14 juni 2012, nu.nl: Kwart van de werkplekken ongezond
Een kwart van de kantoren heeft een ongezond werkklimaat. Dat blijkt uit een onderzoek van ingenieursbureau Search in opdracht van de Vereniging Schoonmaak Research.
Het is slecht voor het bedrijf als het binnenklimaat niet goed is, stellen de onderzoekers. Gebrek aan frisse lucht, een te hoge concentratie fijnstof en microbiologische waarden, te lage of te hoge temperaturen en een te lage luchtvochtigheid, kunnen leiden tot gebrek aan concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs tot onnodig ziekteverzuim.
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bullet7 juni 2012, www.nrc.nl: Antidepressiva voortaan alleen nog bij ernstig lijden
Huisartsen zouden alleen nog antidepressiva moeten voorschrijven aan mensen met een zware depressie die ernstig lijden en niet meer kunnen functioneren. De patiŽnten moeten zelf bovendien liever medicijnen willen dan korte psychotherapie.
Dat staat in de nieuwe Standaard Depressie van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.
bullet NHG-Standaard en voorlichtingsteksten Depressie geactualiseerd, Samenvatting
bulletZie ook de volgende link van thuisarts.nl: http://thuisarts.nl/depressie
bulletZie ook de pagina's Burnout preventie, Psychisch herstel en Maatschappelijke context van deze website.
 
bullet20 april 2012, TV programma Zembla: De verzuimpolitie II
Het grootste commerciŽle verzuimbedrijf van ons land schendt op grote schaal de privacy van zieke werknemers, liet ZEMBLA op 23 maart zien in
'De verzuimpolitie'.
De uitzending maakt veel los. De directie van het bedrijf stapt op, De Bijenkorf en V&D verbreken de samenwerking met Verzuimreductie. Maar komt het nu goed met de privacy van werknemers?
bullet19 april 2012, Zembla: Honderdduizend medische dossiers toegankelijk
Medische en persoonlijke gegevens van meer dan 300.000 werknemers zijn door een lek in de software van het computerprogramma Humannet van IT-bedrijf VCD maanden lang toegankelijk geweest voor onbevoegden. Dit blijkt uit onderzoek van ZEMBLA, in de aflevering ĎDe verzuimpolitie IIí vrijdag 20 april.
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Burnout preventie van deze website.
 
 
bullet18 april 2012, NOS: Ombudsman onderzoekt schuldhulp
De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de hulpverlening voor mensen met financiŽle problemen.
De overheidsinstanties die bij die hulp betrokken zijn, werken volgens ombudsman Alex Brenninkmeijer langs elkaar heen.
Brenninkmeijer is ervan overtuigd dat er betere hulpverlening geleverd kan worden met minder middelen.
De hulpverlening is nu georganiseerd vanuit overheidsinstanties, niet vanuit de hulpvraag. "Dat moet worden omgedraaid", zegt Brenninkmeijer.

Jan Hamming was tot 1 april wethouder in Tilburg voor de PvdA. In die functie sprak hij met 125 mensen 'aan de onderkant'. Hij zegt dat hij geschrokken is van de versplintering en het bureaucratische karakter van de hulp waar die mensen mee te maken hebben. "Je moet het hele apparaat eigenlijk slopen en het vanaf de grond weer opbouwen", zegt Hamming.
bullet18 april 2012, nu.nl: Ombudsman wil betere samenwerking schuldhulp
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website ivm gebruik van een integrale aanpak en integrale visie.
 
 
bullet1 februari 2010, TV programma TROS Radar: Gebruik antidepressiva kan gevaar opleveren
Zie de uitzending van 1 februari 2010:
TROS Radar > Uitzendingen > 01-02-2010.
 - Belangrijk: dit bericht op de website van TROS Radar in zijn geheel lezen!
(zie ook de video van het programma) -
Naar aanleiding van een oproep in Radar hebben 11.353 mensen een enquÍte ingevuld over het gebruik van antidepressiva.
Maar liefst 67% van de gebruikers van antidepressiva zegt bijwerkingen te ervaren. 22% van deze mensen zegt ernstige bijwerkingen te hebben, zoals het denken aan zelfmoord of anderen pijn doen. Ruim 1600 mensen vertellen dat ze na het slikken van de pillen destructieve gedachten kregen of agressiviteit vertoonden, ondermeer in het verkeer. Meer dan de helft van deze mensen gaf aan dat hierdoor gevaarlijke omstandigheden ontstonden, bijvoorbeeld auto-ongelukken.
 
bulletOpmerkingen:
 
bulletStop nooit plotseling met antidepressiva, doe dat in overleg met je behandelaar.
bulletMeldpunt medicijngebruik: www.meldpuntmedicijnen.nl - Meld je ervaring met medicijnen, het is waardevol!
bulletHulplijnen: Pandora depressielijn: 0900  612 09 09,      Pandora helpdesk: 0900  726 36 72.
 
bullet31 januari 2010, Trouw: Antidepressiva maken agressiever dan gedacht
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 


Congressen en symposia

 
bullet17 januari 2014, www.G8vandeFilosofie.nl: De G8 van de Filosofie gaat door

De G8 van de Filosofie wordt gehouden op vrijdag 18 april 2014 in de Amsterdamse Beurs van Berlage.
Deze G8 van de Filosofie wordt georganiseerd door
Human, Filosofie Magazine en Hivos.
 
bulletYouTube-video: G8 van de Filosofie gaat door! - duur ca 7 minuten
 
bullet Als voorbereiding op de G8 van de filosofie op vrijdag 18 april 2014, zijn er:

Vanaf maandag 14 april wekelijks 5 afleveringen, 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN

Wat zijn de morele grenzen van het marktdenken?

Bij wie is de macht in de beste handen?

Hoe moet ik omgaan met mijn online identiteit?

Hoe moeten we in een in hoge mate geseculariseerde samenleving omgaan met een fenomeen als religie?

Wat moet ik doen om mijn leven zin te geven, nu er zoveel te kiezen is?

In de eerste aflevering op 14 april een vooruitblik op de G8 van de Filosofie aan de hand van het inmiddels wereldberoemde college 'Niet alles is te koop' van de Amerikaanse filosoof Michael J. Sandel.
 
 
bulletZie voor verdere informatie de pagina Filosofie en ethiek van deze website.

Zie hier ook meer informatie ivm TV-uitzendingen ivm de G8 van de Filosofie in Amsterdam op 18 april 2014

 

 

bulletApril 2014: Filosofische G8 komt naar Nederland
Filosofie Magazine en Human zetten gezamenlijk een ambitieus project op:
De acht grootste denkers in 2014 naar Nederland halen.
Filosofie Magazine hoofdredacteur Daan Roovers en de Denker des Vaderlands Renť Gude lanceren een wijsgerige G8-top in de Lage Landen.

Wat gebeurd er als de grootste levende denkers hun krachten bundelen en inzoomen op Nederland?
 
bullet Artikel, Filosofie Magazine: Filosofische G8 komt naar Nederland, door Marc van Dijk.
bullet Zie de pagina Ethiek en filosofie van deze website.

 
 
bullet         Integral European Conference  - May 4-8 2016 - at  Lake Balaton in Hungary

  - Integral Meditation and the New Europe -

   - Reinventing Europe - Integral refelctions in a rapidly changing world -


"...if we are going to have a true leadership about the wisdom of wholeness for the European Union,
 we will increasingly need leaders who have themselves actually grown into real wholeness and union in
  both the path of Waking Up and the path of Growing Up"  -   by Ken Wilber.
 
bullet Toelichting door Ken Wilber:
 
bullet Integral Meditation and the New Europa

 
bullet Organisatie-Team - Integral European Conference 2016

 
bulletYouTube-video: Documentary Integral European Conference 2014

 
bulletYouTube-video: Healthcare: humanity above bureaucracy - Jos de Blok - TEDxGeneva - Jos de Blok oprichter van 'BuurtZorg'

Jos de Blok is 'Keynote-speaker' op de conferentie, 'Buurtzorg' komt voor in het boek Reinventing Organizations, door Frederic Laloux, Ken Wilber.

 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.
 

 

bulletOn October 29-31, 2013, the Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine will host the inaugural International Congress for Clinicians in Complementary and Integrative Medicine at Northwestern Memorial Hospital and the Omni Hotel in Chicago, Illinois.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 


Recente maatschappelijk belangrijke TV series en TV uitzendingen:
 

bulletHet Filosofisch Kwintet 2014 - Wat zijn de gevolgen van de informatie-revolutie?

Omroep Human: Overzicht uitzendingen 'Het filosofisch Kwintet 2014':

 
bullet 22 juni 2014:  Technologie, moraal en internet - duur video ca 1 uur

Wat betekent de snelle digitale ontwikkeling voor ons leven? En wat zijn de morele implicaties?
Wat betekent de komst van bv de Google-bril. Hoe gaan we om met privacy?


 
bullet 29 juni 2014: Technologie, moraal en Economie - duur video ca 1 uur

Wat zijn de morele implicaties van de snelle technologische veranderingen in de economie?
Wat betekenen die ontwikkelingen voor de plaats van arbeid in ons leven?


 
bullet6 juli 2014: Technologie, moraal en Medische Wetenschap - duur video ca 1 uur

Technologie, Moraal en Economie. Wat zijn de morele implicaties van de snelle technologische veranderingen in de economie? Wat betekenen die ontwikkelingen voor de plaats van arbeid in ons leven?


 
bullet 13 juli 2014:  Technologie, Moraal en Energievoorziening

De vierde aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Energievoorziening. In hoeverre biedt technologie een oplossing voor de problematiek rond ons energieverbruik?

 
bullet20 juli 2014: Technologie, Moraal en Veiligheid - duur video ca 1 uur

De vijfde en laatste aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Veiligheid. Zijn we door technologische ontwikkelingen anders over veiligheid gaan denken? Of: Zouden we anders over veiligheid moeten gaan denken?

 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website.

 
bullet8 november 2012, www.rbb-online.de: Gesund aus eigener Kraft - die Wiederentdeckung der Selbstheilung  - video
Seit langem weiŖ man, dass bei chronischen Erkrankungen wie Herzschwšche, Migršne oder Rheuma die Patienten selbst viel tun kŲnnen, um ihren Zustand zu verbessern. An Universitšten und Kliniken erforschen nun Mediziner die Wirkungsweise von Verfahren, die eine Selbstheilung in Gang setzen kŲnnen. Meditation, Achtsamkeit und Selbsterkenntnis sind dabei ebenso von Bedeutung wie Bewegung oder eine Ernšhrungsumstellung.
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld (item 8 Het helende bewustzijn) en Fysiek herstel van deze website.
 
bullet10 oktober 2012, www.wetenschap24.nl: Nieuw licht op de biologische klok - video
Bij mensen die ís nachts werken komt vaker obesitas of diabetes type 2 voor. Dit was al langer bekend, maar nu hebben wetenschappers er mogelijk een verklaring voor gevonden: het uit de pas lopen van de biologische klok.
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.
 
bullet16 september 2012, VPRO Boeken: Interview met Pauk Verhaeghe nav zijn boek 'Identiteit' (video)
Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit.
Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriŽntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden. (Met oa betekenis van depressie, angst, pillen, werksituaties, burnout).
bulletBoek 'Identiteit', door Paul Verhaeghe (psycholoog en psychoanalyticus en hoogleraar aan de universiteit van Gent)
Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.
bullet28 augustus 2012, Trouw: Het verband tussen neoliberalisme en het aantal mensen met psychische problemen
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 
bullet24 juni 2012, Het filosofisch Kwintet: Arbeid motor van de verzorgingsstaat?
Met oa
filosoof Ad Verbrugge en journalist Clairy Polak
Arbeid is ťťn van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Werk is niet alleen nodig om de kost te verdienen, maar ook een middel tot zelfontplooiing. Het geeft zekerheid en stramien aan het leven. In hoeverre moet de verzorgingsstaat in dienst staan van arbeid en omgekeerd? En hoe verhoudt de trend van flexibilisering zich tot de verzorgingsstaat?
bullet Zie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.
 
bullet Korte TV serie 'Vrijheid, gelijkheid, broederschap' van de VARA, op 18, 19 en 20 april 2012
ĎWist u dat samenlevingen met kleinere inkomensverschillen ook efficiŽntere samenlevingen zijn? Of dat mensen ziek kunnen worden van teveel keuzemogelijkheden?í
Libertť, ťgalitť, fraternitť: het beroemde motto dat de lijfspreuk van Frankrijk vormt. De leus werd geÔntroduceerd tijdens de Franse Revolutie (eind 18e eeuw) en sinds die tijd worden debatten gevoerd over de betekenis en de bruikbaarheid van de drie termen.
Op 18, 19 en 20 april zendt de VARA een documentaire-drieluik uit, waarin de vraag wordt gesteld of het aloude ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de 21e eeuw nog relevant voor ons is. Komt ons denken over de drie begrippen nog overeen met wat we er inmiddels aan wetenschappelijke kennis over hebben?
 
 
bulletNTR TV programma 'Geluk in uitvoering'
In het programma Geluk in Uitvoering zien we uiteenlopende mensen die niet wachten tot het geluk naar hen toekomt, maar het zelf gaan halen. Jack Valkering volgt hen in de stappen die ze nemen en de keuzes die ze maken.
Op de site staan oa verschillende tests.
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 

 
 
bulletNTR met de TV programma-serie: Kijken in de ziel
In Kijken in de Ziel portretteert Coen Verbraak toppsychiaters. Dat levert fascinerende gesprekken op. O.a. met Renť Kahn, Rutger Kopland, Louis Tas, Anna Enquist, Bram Bakker en Roos van der Mast.
 
bulletUitgezonden uitzendingen:
bullet01-09-2009: Over de psychiaters in deze serie zelf - slotaflevering
bullet25-08-2009: Depressie: Maar liefst een kwart van alle Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een depressie of een angststoornis. Op dit moment slikken in ons land zoín miljoen mensen antidepressiva.
bullet18-08-2009: Pillen of praten: Tot tien jaar geleden schreef een kwart van de psychiaters niet of nauwelijks medicijnen voor. Dat is nu anders.
bullet11-08-2009: Kinderjaren: Is een goede start het halve werk, of maakt dat eigenlijk geen verschil?
bullet04-08-2009: Emoties: Welke emoties zijn het meest bepalend voor ons gedrag?
bullet28-07-2009: In therapie: over hoe een psychiater werkt
bullet Uitgezonden afleveringen te bekijken via:
bullet www.uitzendinggemist.nl:
Tik   Kijken in de ziel   in zoek-venster Zoek een uitzending - (rechts boven op pagina)
bullet De serie Kijken in de Ziel zal eind september 2009 op dvd verschijnen. Het gelijknamige boek verschijnt najaar 2009 bij de Bezige Bij.
bulletZie bv ook de pagina's Psychisch herstel en Spiritueel herstel van deze website.
 

 
 
bullet Zie bv boek Boek 'Integrale Politik', Neue Politik fur eine neue Zeit, door Werner Kaiser (ISBN 9783842367296)
Die Schrift ęIntegrale PolitikĽ ist der Versuch, Politik auf der Basis der Integralen Theorie des schweizerischen Kulturphilosophen Jean Gebser neu zu verstehen.
bullet Gedeeltelijk inkijkexemplaar boek 'Integrale Politik' via Google.
 

 
 
bullet AVRO TV programma 'Missers'. Vanaf 16 april 2010 heeft de AVRO de vijfde reeks Missers uitgezonden.
Het televisieprogramma dat medische fouten aan de orde stelt. Ervaringen van slachtoffers en nabestaanden staan centraal, maar Missers biedt ook artsen de gelegenheid hun kant van de zaak te laten zien
Doel van Missers is de zwijgcultuur rond medisch falen te doorbreken en gedupeerden en slachtoffers een stem te geven. In het krachtenveld van ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars mag de positie van de patiŽnt bij medische fouten wel wat sterker worden, zegt de redactie.
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

horizontal rule


 

 
bullet Voorbeeld van Nieuwsbrieven ivm oa burnout, WAO, WIA, ziektewet, re-integratie en duurzaamheid, waarop je je kan abonneren:
 
bullet www.stichtingdepijler.nl
Zie de vele informatie en website-links.
 
bullet www.lva-nederland.nl - Heeft haar activiteiten gestopt.
 
bullet Prikbord van de startpagina http://burnout.startpagina.nl/
 
bullet Nieuwsbrief van Zorgbelang Nederland
 
bulletNieuwsbrief GGZ Nieuws
 
bullet www.werkbladmagazine.nl/ van het UWV - Werkblad - De digitale hulp voor werk zoeken en vinden.
 
bullet Nieuwsbrief van www.duurzaamnieuws.nl
 
bullet Nieuwsbrief van www.duurzaam-ondernemen.nl

 
 
bulletZie de nieuwe website www.natuurlijkgezondplein.nl/ van de Stichting Natuurlijk Welzijn.
 
bullet Opgave voor de nieuwsbrief.
 


 

 
bullet Pensioenen, achtergrond informatie en ontwikkelingen:

 
bullet12 oktober 2014, nu.nl: Akkoord over strengere pensioenregels

Kabinet, regeringsfracties en de 'bevriende' oppositie hebben overeenstemming over het aanscherpen van de pensioenregels.
Dat betekent dat er een meerderheid voor de plannen in de eerste Kamer zal zijn. Ingewijden hebben dat zondagavond gezegd.
 
bullet10 januari 2014, Volkskrant: Verplichte verzekering en pensioen ook voor zzp'er
Er moet een basisvoorziening komen voor zzp'ers, zodat zij hetzelfde pensioen en bescherming bij arbeidsongeschiktheid krijgen als werknemers in vaste dienst. Dat bepleit de nieuwe hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps.
bullet11 januari 2014, Tros Nieuwsshow: ZZP'er verplicht verzekerd - Radio-interview
bullet10 januari 2014, RTL-Nieuws: Ook zzp'ers verplicht verzekerd voor pensioen en arbeidsongeschiktheid
Ook zzp'ers moeten zich verplicht verzekeren voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Daarvoor pleit de nieuwe hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps.

 

bullet29 september 2014, TV-programma RadarTV 29-09-2014: Pensioen in het vizier, Betrouwbaarheid en klantenervaringen
 
bullet29 september 2014, RadarTV: Vijftigers de klos door nieuwe rekenregels pensioenen

 
bullet www.afm.nl - AFM - nformatie over pensioenen

Pensioen kan bestaan uit drie delen: AOW, pensioen via een werkgever en je kunt zelf sparen.
Zie ook de beschikbare download's (pdf)

 
bullet RTL: Uitgebreid dossier Pensioenen
 
bullet Pensioenen - www.rijksoverheid.nl
 
bullet Startpagina: http://pensioen.startpagina.nl/
 
bullet Startpagina: http://pensioen.besteoverzicht.nl/

 
bullet NOS Dossier AOW en Pensioen:  Zorgen om pensioen
 
bullet NOS Dossier AOW en Pensioen:  AOW- en pensioenleeftijd
 
bullet NOS Dossier AOW en Pensioen:  Uitleg en achtergrond
 
bullet NOS Dossier AOW en Pensioen:  Wat vindt U?

 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 


 

bullet Hulplijnen (telefoon):
 
bullet SIRE opent nieuwe hulplijn voor mensen zůnder psychische ziekte

Sire lanceert een hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte.
Hier kunnen familie, collega's of vrienden van hen die aan een psychische aandoening lijden vragen stellen over hoe zij het beste met deze situatie kunnen omgaan.
Het blijkt namelijk dat veel Nederlanders moeite hebben om normaal om te gaan met mensen die een psychische aandoening hebben, zoals een
depressie, psychose of burn-out.

 
bulletHulplijnen: Pandora depressielijn: 0900  612 09 09,      Pandora helpdesk: 0900  726 36 72

 
bullet Anoniem Online Hulpverlening Nederland - Anonieme hulp bij psychische problemen

 
bullet www.nedkad.nl/ - Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie - Overzicht van hulplijnen

 
bullet www.psychischegezondheid.nl/ - Wilt U contact met een hulpverlener?

 
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website, item 7 PatiŽntinformatie.

Voor oa oriŽntatie en informatie mbt alternatieve en complementaire behandelingen.

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel - bv de items 3 en 11.
 

 

Ga naar het begin van deze pagina
 


Thema website:


Aandachtig luisteren en van harte respons geven
Niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

Past bij een

 Integrale visie binnen een samenhangend wereldbeeld in een duurzame maatschappij
 

 

E-mail adres:  info@burnoutherstel.nl

horizontal rule

 

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciŽle website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies                             Contact: pagina Feedback 

Start Herstel burnout Burnout Preventie Burnout stellingen Herstel in 't kort Overige informatie